Meny

Praktiktjänstgöring vid delegationen

Sedan flera år tillbaka erbjuder OSSE-delegationen i Wien praktiktjänstgöring under höst- och vårtermin.

Sverige tar över ordförandeklubban i OSSE den 1 januari 2021.
Även om det formella ordförandeskapet inte inleds förrän januari 2021 så övertas vissa ansvarsområden tidigare än så och förberedelsearbetet är därmed i gång. Från och med den 1 januari 2020 ingår Sverige i ordförandeskapstrojkan, tillsammans med utgående ordförande Slovakien och nuvarande ordförande Albanien. Sedan årsskiftet leder Sverige också arbetet i OSSE:s kontaktgrupp för Medelhavspartnerkapet vilket bland annat innebär att anordna en ministerkonferens under hösten 2020. I höst kommer Sverige att ta över ordförandeklubban i OSSE:s budgetkommitté för att leda förhandlingarna om OSSE:s budget.

Sveriges ständiga delegation till organisationen för säkerhet och samarbete i Europa är samlokaliserad med Sveriges Ambassad i Wien.
Vid delegationen arbetar just nu 8 personer. Under 2020 och 2021 kommer delegationen att erhålla ytterligare personal som förstärkning för ordförandeskapsarbetet och det ökade ansvaret.

Delegationens uppgift är att representera Sverige, förhandla och bevaka svenska intressen i OSSE, i den lokala EU-samordningen samt i kontakterna med andra OSSE-delegationer i bland annat politiska och ekonomisk-sociala frågor. Det dagliga arbetet består till mycket stor del av att bevaka möten och att rapportera från dessa. 

Just nu erbjuder vi två praktikplatser:
- en plats med huvudsaklig inriktning på demokrati och mänskliga rättigheter med ett säkerhetspolitiskt perspektiv
- en plats med säkerhets- och militärpolitisk inriktning
Sista ansökningsdag är den 25 mars 2020.
Ansök via vårt rekryteringsverktyg.

Ett krav som ställs är att praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik.
Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av en pågående utbildning som leder till examen. Enstaka fristående praktikkurser som inte ingår i något program som leder till examen är inte godkända.
Särskild vikt läggs vid sökandes förmåga att uttrycka sig i skrift, både på engelska och svenska.
 Kunskaper i franska och ryska, intresse för och erfarenhet från Östeuropa och EU är likaså en fördel.
Vi förutsätter sökandes intresse för OSSE:s arbetsområden, främst säkerhetspolitik i bred bemärkelse. 

För att arbeta inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

Har du frågor är du välkommen att skriva till oss på följande epostadress: osse-del.wien@gov.se

Även OSCE:s huvudkontor tar emot praktikanter, framför allt på sekretariatet i Wien men delvis även ute på fältkontoren.
Mer information om detta finns att hämta hos OSSE:s personalavdelning och/eller hemsida.

Senast uppdaterad 19 dec 2017, 16.35