Meny

Praktiktjänstgöring vid delegationen

Sedan flera år tillbaka erbjuder OSSE-delegationen i Wien praktiktjänstgöring under höst- och vårtermin.

Vid OSSE-delegationen arbetar åtta personer. Delegationens uppgift är att representera Sverige, förhandla och bevaka svenska intressen i OSSE, i den lokala EU-samordningen samt i kontakterna med andra OSSE-delegationer i bland annat politiska och ekonomisk-sociala frågor. Det dagliga arbetet består till mycket stor del av att bevaka möten och att rapportera från dessa. 

Ett krav som ställs är att praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik.
Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av en pågående utbildning som leder till examen. Enstaka fristående praktikkurser som inte ingår i något program som leder till examen är inte godkända.
Särskild vikt läggs vid sökandes förmåga att uttrycka sig i skrift, både på engelska och svenska.
 Kunskaper i franska och ryska, intresse för och erfarenhet från Östeuropa och EU är likaså en fördel.
Vi förutsätter sökandes intresse för OSSE:s arbetsområden, främst säkerhetspolitik i bred bemärkelse. 

För att arbeta inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

Har du frågor är du välkommen att skriva till oss på följande epostadress: osse-del.wien@gov.se

Även OSCE:s huvudkontor tar emot praktikanter, framför allt på sekretariatet i Wien men delvis även ute på fältkontoren.
Mer information om detta finns att hämta hos OSSE:s personalavdelning och/eller hemsida.

Senast uppdaterad 19 dec 2017, 16.35