Alternate Text

Sveriges delegationWien, OSSE

Lokal tid 16:31

Praktiktjänstgöring vid delegationen

Sedan flera år tillbaka erbjuder OSSE-delegationen i Wien praktiktjänstgöring under höst- och vårtermin.

Sveriges OSSE-Delegation erbjuder två praktikplatser per termin, vanligtvis med start i september (hösttermin) respektive januari (vårtermin). Den ena platsen har huvudsaklig inriktning på demokrati och mänskliga rättigheter, den andra på säkerhets- och militärpolitik.  

Praktikperioden omfattar 20 veckor och är på heltid. En praktikant ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid ett svenskt universitet/en svensk högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan även komma i fråga.

Praktikantplatserna utannonseras på Regeringens webbplats, vanligen i februari (för höstterminen) och september (för vårterminen). 

Senast uppdaterad 26 maj 2022, 11.52