Meny

Sveriges delegation Wien, OSSE

Lokaltid Wien
23:11
Ambassadör Jan Eliasson
OSSE-delegationens ambassadör Ulrika Funered och FN:s förre vice generalsekreterare tillika Sveriges tidigare utrikesminister, ambassadör Jan Eliasson. Credit: OSCE/Micky Kroell

Säkerhetsdialog om internationellt samarbete mot spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer

17 okt 2018

Risken att icke-statliga aktörer, inklusive terrororganisationer, får tag i massförstörelsevapen utgör ett fortsatt hot mot säkerheten i Europa. Internationellt och regionalt samarbete är därför fortsatt viktigt för att förhindra att dessa vapen hamnar i orätta händer. Sveriges ordförandeskap i FSC stod under dagen värd för en säkerhetsdialog om internationellt och regionalt samarbete som verktyg i implementeringsarbetet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1540, med FN:s förre vice generalsekreterare Jan Eliasson som huvudtalare.

Nyheter

Vanliga frågor

Misstanke om oegentligheter

Anmäl till UD

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet, anmäl till UD:s Regeltillsyn.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. 

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer