Meny

Sveriges delegation Wien, OSSE

Lokaltid Wien
03:07
FSC-PC den 14 november 2018
FSC-PC den 14 november 2018

Gemensamt möte i FSC och PC om den Strukturerade dialogen

15 nov 2018

Under onsdagen den 14 november genomfördes ett gemensamt möte i Forumet för säkerhetssamarbete (FSC) och Permanenta rådet (PC), ett sammanslaget format där tvär-dimensionella frågor avhandlas av de båda beslutande organen. Detta var det tredje FSC/PC under 2018 som hade som syfte att diskutera den så kallade Strukturerade dialogen som är ett av OSSE:s nyare plattformar för informell dialog och inleddes efter ministerrådsmötet i Hamburg 2016. Vid mötet presenterades en halvårs-utvärdering av arbetet författad av den belgiska ambassadören, som för närvarande verkar som ordförande för den informella arbetsgruppen för Strukturerade dialogen (IWG SD). Deltagarstaterna förde sedan samtal rörande sina uppfattningar om arbetet samt vägen framåt.

Nyheter

Vanliga frågor

Misstanke om oegentligheter

Anmäl till UD

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet, anmäl till UD:s Regeltillsyn.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. 

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer