Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 09:52

Delegationen

Välkommen till Sveriges ständiga delegation vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Ambassadör Anna Olsson Vrang, foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Ambassadör Anna Olsson Vrang, foto Kristian Pohl/Regeringskansliet 

Delegationen är den huvudsakliga länken mellan å ena sidan regering och myndigheter och å andra sidan OSSE:s sekretariat, institutioner, fältmissioner samt andra länders delegationer.

Anna Olsson Vrang är ambassadör och chef för delegationen. Övriga anställda representerar Sverige och svenska intressen i OSSE inom skilda områden.

Senast uppdaterad 17 aug 2022, 14.52