Delegationen

Välkommen till Sveriges ständiga delegation vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Delegationen är den huvudsakliga länken mellan å ena sidan regering och myndigheter och å andra sidan OSSE:s sekretariat, institutioner, fältmissioner samt andra länders delegationer.

Ulrika Funered är ambassadör och chef för delegationen. Övriga anställda representerar Sverige och svenska intressen i OSSE inom skilda områden.

Senast uppdaterad 15 mar 2022, 15.05