Samordningsnummer i Shanghai

Generalkonsulatet i Shanghai rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer aldrig haft svenskt pass, nationellt ID-kort eller har varit folkbokförda i Sverige och som är bosatta i Shanghai, Anhui, Jiangsu och Zhejiang. Samordningsnummer rekvireras endast för passändamål. Ansökan är avgiftsfri.

Generalkonsulatet handlägger ärenden om samordningsnummer, onsdagar kl. 10:00 - 11:00, endast efter tidsbokning. 

Innan du bokar tid för besök behöver du/ni förbereda flera dokument som kan behöva översättas och apostillestämplas.

Läs mer om kraven för ansökan om samordningsnummer här.

Minst en vårdnadshavare och barnet måste besöka generalkonsulatet vid ansökningstillfället.

Handläggningen av samordningsnummer och beslut från Skatteverket kan ta upp till åtta veckor. Efter beslut har den sökande tre månader på sig att ansöka om ett pass.

Från och med juni 2018 kan ett samordningsnummer ha två olika status, aktivt och vilandeförklarat. Ett samordningsnummer blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket. 

Om en person med vilandeförklarat samordningsnummer ansöker om pass kommer ansökan att parkeras i väntan på beslut från Skatteverket. Födelsebevis i orginal behöver uppvisas vid ansökan om förnyelse av samordningsnummer.

Boka en tid för ansökan om samordningsnummer

Senast uppdaterad 01 dec 2022, 10.32