Alternate Text

Sveriges ambassadAmman, Jordanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Amman, Jordanien

Lokal tid 00:58

Ändringar i inreseförbudet för personer som är bosatta i Jordanien

12 dec 2021

Regeringen har beslutat att Jordanien tas bort från listan över länder som än undantagna inreseförbudet. Det innebär att inreseförbudet återinförs för personer bosatta i Jordanien. Beslutet gäller från och med den 14 december.

Syftet med det tillfälliga inreseförbudet är att hindra spridningen av coronaviruset. Inreseförbudet har förlängts ett antal gånger. För närvarande gäller inreseförbudet till och med den 31 januari 2022.

Följande personer undantagna inreseförbudet:

 • Svenska medborgare;
 • EES-medborgare (inklusive medborgare i Andorra, Vatikanen, San Marino och Monaco) och medborgare i Schweiz;
 • Person som har ställning som varaktig bosatt i Sverige eller annan EU-stat;
 • Person med uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten;
 • Person som har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten;
 • Personer som har familjeanknytning till ovan nämnda kategorier (se Q&A).

Inreseförbudet omfattar heller inte personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Till exempel kan detta vara fallet för: 

 • hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och personal inom äldreomsorgen;
 • gränsarbetare;
 • säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn ;
 • diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och anställda; personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet
 • främmande staters kurirer ;
 • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, militär personal, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret 
 • transitpassagerare, om de inte går igenom en passkontroll;
 • personer med trängande familjeskäl;
 • sjömän;
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl;
 • personer som reser i syfte att studera, och
 • personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

En utländsk medborgare som omfattas av ett undantag måste kunna uppvisa ett negativt covid-19-test vid inresa inte äldre än 72h, eller EU:s covid-intyg eller motsvarande vid inresa från andra länder. Här kan du läsa mer om vilka intyg som godtas och vilka personer som är undantagna kravet: Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Beslut om inresa i varje enskilt fall beslutas av polismyndigheten som ansvarar för gränskontrollen. För uppdaterad information om inreseförbudet till Sverige och vilka undantag som gäller, se polismyndighetens hemssida.

Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige finns här

Senast uppdaterad 12 dec 2021, 15.41