Alternate Text

Sveriges ambassadAmman, Jordanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Amman, Jordanien

Lokal tid 10:02

Ändrad handläggningsprocess för pappersansökningar

05 maj 2021

Den 3 maj ändras processen för den som lämnar in en pappersansökan för att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige.

Pappersansökningar, som lämnas in från och med den 3 maj, kommer nu att hanteras på samma sätt som en ansökan i e-tjänsten (webbansökan). Det betyder att det inte längre kommer att genomföras någon intervju i samband med att pappersansökan lämnas in.

Ansökan skickas till Migrationsverket innan intervjun är genomförd

Ambassaden eller generalkonsulatet kommer bara att ta emot ansökan, ansökningsavgift och tillhörande handlingar och skicka vidare till Migrationsverket. När Migrationsverket har börjat handlägga ärendet kommer den som ansöker om uppehållstillstånd att få ett meddelande om att boka tid för en intervju på ambassaden eller konsulatet. I samband med det besöket kommer den sökande också att bli fotograferad, lämna fingeravtryck och pass och andra originalhandlingar kommer att kontrolleras.

Den nya processen gäller bara nya pappersansökningar

Den som redan har en bokad tid för intervju på en ambassad eller ett generalkonsulat innan den 3 maj kommer att genomföra sin intervju vid det bokade besöket. Det gäller även om tidpunkten för det bokade besöket ligger längre fram i tiden, det vill säga 3 maj eller senare.

Ansök gärna via e-tjänsten

Om du som vill ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige gör din ansökan i e-tjänsten kommer all information in till Migrationsverket direkt. Handläggningen kan då påbörjas snabbare eftersom ansökan inte behöver skickas från ambassaden eller konsulatet till Sverige.

För dig som inte kan ansöka i e-tjänsten (webbansökan), finns möjlighet att lämna fullmakt till personen du ska flytta till. Då kan han eller hon göra ansökan i e-tjänsten åt dig.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Senast uppdaterad 05 maj 2021, 12.36