Beställning av samordningsnummer i Hongkong

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste ansöka om samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Om ni är bosatta i Hongkong kan ni boka tid för ansökan om samordningsnummer vid generalkonsulatet. Dessa ärenden hanteras måndagar och tisdagar.

Observera att generalkonsulatet endast rekvirerar samordningsnummer om du har för avsikt att ansöka om pass eller ID-kort genom generalkonsulatet i Hongkong. Om du planerar att söka pass i Sverige ska du även ansöka om samordningsnumret i Sverige (hos Skatteverket). Vänligen observera även att endast de bosatta i Hongkong och Macao kan ansöka om samordningsnummer via generalkonsulatet. För boende i Fastlandskina rekvireras samordningsnummer vid svenska ambassaden i Peking.

Ansök om samordningsnummer i Hongkong

Följande dokument krävs:
(OBS! Viktigt att fylla i alla blanketter tydligt)

 1. Fyll i och ta med blankett Förnamn och efternamn - Ansökan. Sökande över 18 år måste själv fylla i och skriva under blanketten. Sökande över 12 år måste skriva under blanketten tillsammans med föräldrarna.
 2. Fyll i och ta med blankett Uppgift för utredning av svenskt medborgarskapVänligen notera att blanketten måste vara komplett ifylld vid ankomst till generalkonsulatet. Om det är något i blanketten ni inte förstår, be gärna om hjälp. 
 3. Om kontaktadress har ändrats, fyll i och ta med blankett Samordningsnummer - kontaktadress.
 4. Födelsebevis* där båda föräldrarnas namn ska framgå.
 5. En så kallad Mother and Baby Discharge Summary från sjukhuset där barnet är fött.
 6. Föräldrarnas vigselbevis*, om de är/varit gifta. 
 7. Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation. Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort.
 8. Om du också har ett annat medborgarskap än det svenska ska intyg om detta uppvisas. Passmyndigheten kan i vissa fall begära intyg om att man inte blivit medborgare i annat land där man varit bosatt.
 9. OBS! Alla dokument skall vara i original. Minst en förälder med svenskt medborgarskap måste personligen inställa sig på generalkonsulatet tillsammans med barnet. Ta med båda vårdnadshavarnas pass. 

   Dokument på annat språk än engelska eller svenska ska översättas och bestyrkas av notarius publicus.

   Process, tidsbokning och handläggning 

   Du behöver boka tid hos generalkonsulatet för att ansöka om samordningsnummer. Tider bokas via e-post till: generalkonsulat.hongkong@gov.se eller ring +852 2521 1212. När du har bokat en tid för samordningsnummer måste du ta med dig ovanstående dokument till generalkonsulatet. 

   Det kan ta upp till 6 veckor innan Skatteverket har fattat beslut i samordningsärendet. När ni erhållit beslut om samordningsnummer kan ni boka tid för ansökan om pass.

   Mer information om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida.

   *Originalhandlingar utfärdade i Hongkong bör ha en apostille-stämpel. Ni kan läsa mer om det här: Hong Kong Judiciary - Apostille Service

   Senast uppdaterad 13 okt 2023, 13.34