Service till svenskar vid generalkonsulatet

Generalkonsulatet handlägger bland annat ärenden relaterade till ansökan och förnyande av pass, ID-kort och rekvirering av samordningsnummer. Läs mer om konsulatets service till svenskar under de specifika rubrikerna.