Viseringsansökningar: Obligatorisk tidbokning hos VFS Global i Abu Dhabi och Dubai från och med den 21 november 2021

18 nov 2021

Vänligen observera att VFS Global in Abu Dhabi och Dubai från och med den 21 november 2021 återinför sitt system med förbokade tider för ansökan om svensk visering. Det innebär att det från och med det datumet är obligatoriskt att boka tid för att kunna lämna in en viseringsansökan hos VFS Global.

Tänk även på att ansöka om visering i god tid före den planerade resan till Sverige, vilket är extra viktigt inför jul- och sommarledigheterna när antalet viseringsansökningar är särskilt många. I annat fall finns en risk för att beslut inte hinner fattas i tid inför den planerade resan. Det maximala antalet viseringsansökningar som kan bokas via VFS Global är 20 per dag (15 i Dubai och 5 i Abu Dhabi).

Beslut om visering ska generellt fattas inom 15 kalenderdagar från det att ansökan lämnas in. Perioden får i enskilda fall förlängas upp till högst 45 kalenderdagar, särskilt när ansökan behöver granskas närmare.

En ansökan om visering kan lämnas in tidigast sex månader före den tidpunkt då det planerade besöket ska inledas.

Information om bland annat bokningssystemet hos VFS Global återfinns här:

https://visa.vfsglobal.com/are/en/swe/

Den senaste informationen om Sveriges generella inreseförbud på grund av risken för spridningen av covid-19 återfinns här:

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/fragor-och-svar-om-det-tillfalliga-inreseforbudet/

Senast uppdaterad 18 nov 2021, 15.02