Meny

Sveriges ambassadSantiago, Chile

Välkommen till Sveriges ambassad i Chile.

Lokaltid Santiago
01:07

Frågor och svar om Coronaviruset/COVID-19 i Chile

05 apr 2020

Ambassaden och UD:s jour får för närvarande många frågor. Resenärer uppmanas att följa uppdateringen via media och att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer. Klicka på rubriken för svar på vanliga frågor. Vi uppdaterar löpande ambassadens reseinformation. Ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för att nås av reseinformation från ambassaden direkt i mobilen. Följ oss även på sociala medier: Twitter @SwedeninChile, Facebook @SwedeninChile, Instagram @swedeninchile.

För generell information och råd kring Coronaviruset se Folkhälsomyndigheten och UD:s hemsida.

För den senaste informationen om situationen i Chile, se ambassadens reseinformation. För information om smittspridning och hälsoråd i Chile se chilenska hälsoministeriets hemsida och deras hälsotjänst Salud Responde.  

Ambassadens reseinformation uppdateras löpande utifrån den bästa information som finns tillgänglig för stunden. Läs nedan aktuella frågor och svar.

OM COVID-19 LÄGET I CHILE:

Hur ser spridningen av coronaviruset ut i Chile?

Chile har ett pågående utbrott av det nya coronaviruset med ökande smittspridning i samhället. Information om antalet bekräftat smittade finns på hälsoministeriets hemsida.

Chilenska myndigheter har infört undantagstillstånd och flera spridningsreducerande åtgärder, se ambassadens reseinformation. Ambassaden uppmanar svenskar i Chile att följa händelseutvecklingen, ambassadens reseinformation och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att ytterligare åtgärder kan införas med kort varsel.

Vad innebär det att undantagstillstånd utlysts?

Chiles president har utlyst en form av undantagstillstånd (Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe) som gäller i 90 dagar fr.o.m. den 19 mars. Detta innebär bl.a. att mötes- och rörelsefriheter kan begränsas, till exempel genom utegångsförbud. Militären kallas in för att ge stöd. Åtgärder kan vidtas med kort varsel. Ambassaden uppmanar svenskar i Chile att följa ambassadens reseinformation och lokala myndigheters uppmaningar och anvisningar samt att noga följa lokala medier. 

Vad innebär det att karantän utlysts i vissa städer/områden/kommuner?

Total karantän råder i ett flertal Santiagokommuner samt andra kommuner runt om i landet. Läs mer om vilka regioner som har karantän på regeringens hemsida under Cuarentenas y Controles Sanitarios. Besked om nya karantänsbestämmelser meddelas av regeringen varje tisdag.

För att få gå ut och handla, besöka läkare mm krävs ett särskilt tillstånd, som kan sökas online. Personal inom t.ex. vård-, livsmedels- och transportsektorn har möjlighet att ta sig till/från arbetsplatser. ID-kontroller genomförs och hälsokontroller införs vid de huvudsakliga in- och utfarterna till Santiago, samt i ytterligare områden. Läs mer i ambassadens reseinformation.

 Är det några särskilda områden inom Chile som jag borde undvika? Bör jag t.ex. undvika vissa städer?

Chiles regering har infört flera reserestriktioner inom landet och det kan därför vara svårt att ta sig mellan olika regioner. Nationellt utegångsförbud råder 22.00-05.00.

Ambassaden har för närvarande inga rekommendationer om att undvika särskilda områden. Ambassaden uppmanar svenskar i Chile att följa ambassadens reseinformation och lokala myndigheters uppmaningar och anvisningar samt att noga följa lokala medier. Information om antalet smittade per region finns på chilenska hälsoministeriets hemsida. Anmäl dig till svensklistan för att få kontinuerlig information. 

OM RESOR MELLAN CHILE OCH SVERIGE:

Jag ska flyga till/från Chile i närtid. Kommer de chilenska flygplatserna att stänga?

Den 18 mars 2020 stängde Chile sina gränser för inresor via land, hav, och flyg för utländska medborgare. Ambassaden har i nuläget ingen kännedom om restriktioner gällande utresa från Chile, men flygtrafiken har påverkats kraftigt och kommersiella flyg avgår inte längre. Det råder stor osäkerhet om när den normala flygtrafiken kan återupptas. Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet medan flygtrafiken är påverkad. Läs mer om detta i ambassadörens brev till svenskar i Chile här.

Om du vill lämna Chile men inte tror dig klara av att hitta en hemresa bör du informera ambassaden om din situation, via mail eller via telefon under ambassadens ordinarie öppettider. Stannar du kvar i Chile rekommenderar vi att du ser över din situation, ditt visum, resehandlingar och försäkringar för att klara flera månader utan möjlighet att resa till Sverige

Chiles gränser är stängda för inresande utländska medborgare sedan den 18 mars. Chilenska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd får resa in. Samtliga inresande behöver iaktta 14 dagars karantän. Chiles hälsoministerium publicerar information om åtgärder.

Kan jag ta mig till flygplatsen från ett område där karantän råder?

Enligt den internationella flygplatsen i Santiago kan resenärer ta sig till/från sina flyg om de kan uppvisa boardingkort (digitalt eller fysiskt). 

Jag får inte svar från flygbolaget gällande min hemresa till Sverige, vad ska jag göra?

Flygbolagen tar emot många samtal och mail just nu och det kan därför vara svårt att få svar. Vi rekommenderar er att besöka flygbolagens webbsidor för mer information och att fortsätta försöka kontakta bolagen.

Vi förstår att många aktörer är inblandade och att det är påfrestande att inte få ett tydligt svar. Den nuvarande situationen är unik och resenärer måste tyvärr acceptera en vis grad av osäkerhet. Ambassaden arbetar för att hela tiden informera svenskar i Chile med den senaste informationen.

Hallå konsument har information om dina rättigheter om avbokning av resor i samband med coronaviruset.

Jag har en flygresa bokat till Sverige via ett land som infört gränsrestriktioner. Kommer jag att kunna resa vidare till Sverige?

En del länder inför begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan komma med kort varsel. Därför är det viktigt att svenskar utomlands noga följer aktuella svenska ambassaders reseinformation. Ambassaderna sprider även aktivt information genom pushnotiser i appen UD Resklar. Resenärer rekommenderas att säkra den fortsatta resan till slutdestinationen i Sverige innan avresa från Chile, samt ta med dokumentation som styrker hela resan till Sverige. Annars finns risk att man inte får gå ombord på planet från Chile.

Vi som utlandsmyndighet kan inte påverka det aktuella landets transitregler och saknar information om vilka begränsningar som gäller för övriga länder. Kontakta ditt flygbolag för information eller sök information via lokala myndigheter. Hemsidor till de svenska ambassaderna i de länder som berör dig hittar du via www.swedenabroad.se.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?

De som har för avsikt att återvända till Sverige inom en relativt snar framtid – bör överväga att snarast återvända till Sverige. Som huvudregel har den enskilda resenären ansvar för att ordna hemresa genom kontakt med flyg- rese- och försäkringsbolag. Det finns en risk att situationen kommer att förvärras ytterligare. Vi uppmanar därför den enskilda resenären att se över sin situation och inte vänta. Detta är dock ett beslut som individen måste ta.

Kommer UD att evakuera svenska resenärer? 

Det finns inget beslut om assisterad utresa för resenärer i Chile. Detta är något som endast genomförs vid vissa exceptionella tillfällen, t.ex. om att ett lands myndigheter bestämmer att alla utländska medborgare måste lämna landet, om läget är allvarligt och där andra alternativ är begränsade eller helt saknas. 

Som huvudregel har den enskilde resenären ansvar att ordna sin hemresa i kontakt med resebyrå, flygbolag eller sitt försäkringbolag för att ordna sin återresa.

I det fall UD bistår med assisterad utresa är även en sådan resa förenat med en kostnad för den enskilda. Denna kostnad är i samma storleksordning, eller högre, än biljetter som säljs på helt kommersiella villkor. Därför arbetar UD och ambassaderna för att hjälpa resenärer att se om det finns andra möjligheter att lösa situationen.

Vid en assisterad utresa kan UD i nära dialog med flygbolag bidra till att säkerställa att vissa specifika flyglinjer, eller enstaka extra flyg, fortsätter att fungera. På så sätt kan flygbolag erbjuda fler flygbiljetter till kommersiella villkor, än vad som annars hade varit möjligt.

Några andra EU-länder har genomfört assisterade utresor från Chile till Europa där svenska medborgare har erbjudits plats. Om detta skulle ske igen så är det upp till var och en att göra bedömningen om att nyttja dessa utresor, där den enskilda har möjlighet att köpa biljett. Vår rekommendation är att nyttja de möjligheter som ges. Man kan inte förutsätta att det kommer fler möjligheter. Ju längre tid som denna pandemi består ser vi tvärtom att möjligheterna snabbt minskar om inte helt upphör på vissa håll. Trots våra ansträngningar kan vi inte garantera att alla kan hjälpas hem.

Hur hjälper UD och ambassaderna strandade svenska resenärer konkret?

UD uppmanar den enskilde att kontakta sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag för att ordna sin återresa. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen som är och acceptera ovisshet och förseningar.

UD försöker bistå med en dialog med flygbolagen om möjligheten att hämta hem svenska resenärer. I det fall UD bistår med assisterad utresa är det förenat med en kostnad för den enskilda. Därför arbetar UD och ambassaderna för att hjälpa resenärer att se om det finns andra möjligheter att lösa situationen.

I de fall det finns strikta reserestriktioner inom ett land för ambassaden en dialog med landets myndigheter för att underlätta för resenärer, ofta tillsammans med andra EU-länder och nordiska länder.

I de fall en enskild behöver hjälp för att lösa den ekonomiska situationen bistår UD och ambassaderna för att se vilka möjligheter det finns för personen att själv kunna lösa detta. Exempelvis genom egna medel eller anhöriga. I de fall det är svårt att tillgodogöra sig egna medel finns möjligheter för UD att bistå med banköverföring eller möjlighet för anhöriga att deponera medel via UD. Möjligheten finns också att ansöka om ett ekonomiskt lån men då krävs att alla andra möjligheter ska vara uttömda och det är ett lån som ska betalas tillbaka.

Om du befinner dig på resa utomlands, följ lokal nyhetsrapportering för att få uppdaterad information om situationen. Enskilda länder har olika regler och riktlinjer som snabbt kan förändras och det är viktigt att följa dessa. Följ också ambassadernas reseinformation som uppdateras löpande.

Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas. Resebyråerna och flygbolagen försöker transportera hem alla som berörs.

Det är ett gemensamt ansvar att nu försöka hantera situationer som beror på utbrottet av coronavirus. Resebranschen, försäkringsbolag, utrikesförvaltningen och den enskilde måste alla hjälpas åt. Situationen är på många sätt exceptionell när det gäller möjligheterna att resa mellan och inom länder.

Hur samverkar Sverige med sina nordiska grannar?

Vi för en nära dialog med våra nordiska grannländer i många frågor och på flera nivåer. Fokuset vad gäller hanteringen av Corona är hur vi kan samordna och samarbeta kring konsulära frågor, men även informationsutbyte. Denna dialog rör även möjligheten till assisterade utresor.

Jag är utlandssvensk och fast bosatt i Chile. Kan jag ändå förvänta mig hjälp från Sverige med hemresa?

En utvandrad svensk medborgare har rätten att vända sig till utlandsmyndigheten och UD för råd och stöd. Handlar det om konsulärt ekonomiskt bistånd, alltså i praktiken ett nödlån som ska betalas tillbaka i sin helhet, är det bara i undantagsfall om exempelvis läget är livshotande som det kan beviljas en utvandrad svensk. Ett sådant nödlån är en sista utväg när alla andra möjligheter är uttömda (såsom att låna från släktingar, vänner osv).

Vad ska jag göra efter att jag kommit hem till Sverige?

Om du har varit i kontakt med ambassaden under din resa i Chile och registrerat dina personuppgifter uppskattas om du efter din hemkomst meddelar detta till ambassaden via mejl. Syftet med detta är att ambassaden ska ha en så korrekt bild som möjligt av antalet svenskar som befinner sig i Chile. 

Har du skrivit upp dig på svensklistan under din vistelse i Chile bör du avregistrera dig efter hemkomst. Detta kan göras via vår hemsida.

Inreseförbudet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. Inreseförbudet påverkar inte resor från ett annat EU-land till Sverige. Det gäller inte heller svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd som reser i syfte att återvända till sina hem. Läs vem om omfattas av inreseförbudet på regeringens hemsida.

OM JAG ÄR STRANDSATT I CHILE:

Vad ska jag göra om jag inte kan ta mig hem till Sverige?

Eftersom möjligheterna att resa till Sverige kommer att vara mycket få under överskådlig tid framöver bör resenärer överväga alla tillgängliga alternativ som ges av flygbolagen. Resenärer som önskar återvända till Sverige bör vara beredda på att med mycket kort varsel bege sig till flygplatsen i Santiago för avresa till Europa. Om du är strandsatt och undersöker möjliga resvägar tillbaka till Sverige är det bra att informera ambassaden om din situation, via mail eller via telefon under ambassadens ordinarie öppettider.

Du bör även registrera dig på svensklistan samt ladda ner UDs app ”resklar”. Ambassaden använder dessa medier för att kontinuerligt uppdatera informationen om situationen i Chile.

Vad gör jag om jag inte kan lämna Chile innan mitt visum går ut?

Om ditt flyg är inställt och du inte kan lämna Chile innan ditt visum går ut är det viktigt att du kontaktar Extranjería i Chile och meddelar om din situation. 

Om du är i Chile som turist och blir tvungen att stanna kvar längre än 3 månader måste du be om förlängning av ditt turistvisum, detta kan göras här: Trámites – Extranjería

Har du fler frågor bör du kontakta Extranjería eller ringa till ChileAtiende’s telefonservice på kortnumret 101 (välj alternativ 2 - Migración y extranjería).

Vad ska jag göra om min försäkring går ut innan jag kan lämna Chile? 

Om din försäkring håller på att gå ut bör du kontakta ditt försäkringsbolag omgående för att se över möjligheterna att förlänga försäkringen.

Vad gör jag om jag blir sjuk och befinner mig i Chile? Har jag rätt till läkarvård?

Om du blir sjuk bör du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag. Om du inte har en försäkring bör du kontakta närmaste vårdgivare / lokal sjukvård och fråga vad som gäller givet den nuvarande situationen. Om inga likvärdiga mediciner finns att tillgå på resmålet kan det vara bra att man kontaktar sin läkare i Sverige för rådgivning. Ambassaden har inga möjligheter att hjälpa den enskilde att få mediciner från Sverige.

OM KARANTÄNSBESTÄMMELSER:

Jag är satt i karantän/isolerad utomlands, vad gäller, måste jag hörsamma karantänen eller kan jag resa härifrån?

UD styr inte över andra länders lagar och regler. Smittskyddsbestämmelserna varierar från land till land. UD uppmanar alltid svenskar som befinner sig utomlands att följa landets lokala lagar och regler.

Jag sitter i karantän/isolerad utomlands men saknar pengar för uppehälle (ex. logi, mat, övriga omkostnader), vad kan UD göra för att hjälpa mig?

UD styr inte över andra länders lagar och regler. Smittskyddsbestämmelserna varierar från land till land. UD uppmanar alltid svenskar som befinner sig utomlands att följa landets lokala lagar och regler.

Om man har en giltig försäkring för resan ska man i första hand kontakta sitt försäkringsbolag för att klargöra vad försäkringen omfattar. Enskilda försäkringsbolag kan ha olika bestämmelser.

Saknar man försäkring kan man höra med familj och vänner om de kan hjälpa till att föra över pengar.

Jag sitter i karantän/isolerad utomlands men saknar pengar för uppehälle (ex. logi, mat, övriga omkostnader), vad kan UD göra för att hjälpa mig?

Om man har en giltig försäkring för resan ska man i första hand kontakta sitt försäkringsbolag

för att klargöra vad försäkringen omfattar. Enskilda försäkringsbolag kan ha olika bestämmelser.

Saknar man försäkring kan man höra med familj och vänner om de kan hjälpa till att föra över

pengar.

Mitt behov av att få livsnödvändig medicin kan inte tillgodoses. Hur kan jag få hjälp?

Tag i första hand kontakt med ditt försäkringsbolag alternativt lokal sjukvård. Skulle det visa sig inte vara möjligt att få hjälp från lokal sjukvård och försäkringsbolaget inte har möjlighet genom sina kontakter och kanaler att förse dig med livsnödvändig medicin bör du kontakta ambassaden så vi kan upprätta ett enskilt ärende utifrån din specifika situation. Det

är också möjligt att anhängiggöra ärendet vid UD-jouren i Stockholm. Därefter kommer UD och

ambassaden i dialog med dig och vid behov dina anhöriga, se hur vi kan bistå dig.

OM HJÄLP FRÅN AMBASSADEN/UD:

Vad ska jag göra om jag befinner mig i en nödsituation?

Befinner du dig i en nödsituation bör du alltid kontakta ambassaden. Om du är strandsatt och undersöker möjliga resvägar tillbaka till Sverige är det bra att informera ambassaden om din situation, via mail eller via telefon under ambassadens ordinarie öppettider. Ambassadens öppettider är följande:

Besök:

Mån-fre: 09.00-11.00

Telefon:

Mån: 09.00-12.00

Tis-fre: 09.00-13.00

Kan jag få ekonomiskt stöd av ambassaden om jag befinner mig i en nödsituation?

Om du har otillräckliga ekonomiska medel bör du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag. Om du saknar försäkring bör du kontakta familj och vänner och be dem överföra pengar. Ambassaden kan i första hand bistå med hjälp att se över den ekonomiska situationen, men ansvaret ligger fortfarande huvudsakligen på individen. I de fall det är svårt att tillgodogöra sig egna medel finns möjligheter för UD att bistå̊ med banköverföring eller möjlighet för anhöriga att deponera medel via UD. Möjlighet finns också att ansöka om ett ekonomiskt lån men då krävs att alla andra möjligheter ska vara uttömda och det är ett lån som ska betalas tillbaka i sin helhet. Läs mer om konsulärt bistånd här.

Lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd omfattar inte lån för uppehälle eller fortsatt vistelse utomlands (utan endast billigast möjliga hemresa till Sverige i de fall när alla andra möjligheter är uttömda och situationen inte kan anses vara självförvållad).

Jag lyckas inte skriva upp mig på svensklistan, vad borde jag göra?

När du registrerar dig på svensklistan är det viktigt att du fyller i alla obligatoriska fält (indikeras med en *). Fyll i dina personuppgifter, antal i resesällskapet, vistelseland, och datum för vistelse. Det går inte att gå tillbaka i kalendern, fyll därför i dagens datum som ankomstdatum. Du behöver även klicka i att du godkänner att dina personuppgifter används i ambassadens krisberedskap.

OM SVENSKA COVID-19 RESTRIKTIONER:

Vad betyder en reseavrådan?

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

En avrådan från UD att resa till ett land eller en region betyder att UD inte anser det säkert att resa dit. Det kan också vara en signal om att UD:s och ambassadens möjligheter att ge dig konsulär hjälp på en plats är begränsad.

Det finns tre nivåer av avrådan: 
- avrådan från icke-nödvändiga resor (besöks- och turistresor) 
- avrådan från alla resor (innefattar även affärsresor och officiella resor) 
- uppmaning att lämna området.

Klicka här för att läsa regeringskansliets frågor och svar om reseavrådan. 

Varför avråder inte UD för alla resor?

Det kan fortfarande finnas resor som är nödvändiga, av familjeskäl eller med anledning av för samhället viktiga arbetsresor.

Jag har en planerad resa framåt och behöver information om UD kommer förlänga avrådansbeslutet. När kan jag förvänta mig besked om detta?


Vi följer utvecklingen noga och har beredskap för att ta nya beslut vid behov. Ett beslut om avrådan och i detta fall en eventuell förlängning av avrådansbeslutet fattas utifrån det aktuella säkerhetsläget för svenska resenärer. Bedömningen görs i samråd med Folkhälsomyndigheten. Det går inte i nuläget att säga ett datum när en ny bedömning kommer att göras.

Vi har förståelse för att biljettsituationer påverkas av avrådansbeslut men det är inte utifrån den grunden beslutet sker utan enbart utifrån aktuellt säkerhetsläge.

Varför råder UD/ambassaden inte svenskar att återvända hem?

Det finns tre nivåer av avrådan: 
- avrådan från icke-nödvändiga resor (besöks- och turistresor) 
- avrådan från alla resor (innefattar även affärsresor och officiella resor) 
- uppmaning att lämna området.

Beslut om avrådan fattas av Utrikesdepartementet, inte lokalt på ambassaden. En uppmaning att lämna ett område är den högsta nivån av avrådan, och utfärdas enbart i situationer med överhängande fara för liv och hälsa.

Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation. I vissa fall kan det exempelvis ibland vara bäst att inte resa överhuvudtaget för en tid framöver, medan det i andra fall är säkrast att ta sig hem så snart som möjligt med tanke på eventuella ytterligare reserestriktioner eller flygstörningar.

Vad innebär ett tillfälligt förbud att resa till Sverige med anledning av covid-19? Kommer jag inte kunna resa in till Sverige?

Svenska Polismyndigheten är ansvarig för tillämpningen av detta beslut och frågor hänvisas i första hand till dem. Sveriges regeringen beslutade att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. 

MER INFORMATION

Hallå konsument: Har information om dina rättigheter om avbokning av resor i samband med coronaviruset. Har även information om konsumentfrågor som påverkas av coronaviruset. 

Regeringens hemsida: Pressmeddelande om att tillfälligt förbud mot resor till Sverige.

Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige

Polisen: Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen av förbudet mot resor till Sverige besvaras av polisen. Ring 11414 och be att bli kopplad till den nationella kommunikationsenheten.

Information om hur resande in och ut ur Sverige påverkas.

Information om en nationell särskild händelse.

Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad 18 mar 2020, 11.44