Meny
  • Svenska

Om utlandet Vietnam

Ambassadens reseinformation

03 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Senast uppdaterad 05 apr 2020, 09.18

Aktuella händelser

Tyskland arrangerar en flygresa från Hanoi via HCMC till Frankfurt den 8 april med ankomst Frankfurt kl 12:35 den 8 april. För mer information om hur du anmäler dig till flygningen se här.

Ambassaden vill påminna resenärer att uppdatera sin registrering på Svensklistan ifall era resdatum ändrats. Har du redan lämnat Vietnam ber vi dig att avregistrera dig här.

Per 1 april har Vietnam infört  15 dagar av "social isolering". Mer information finns på regeringens hemsida. Människor uppmanas att hålla sig hemma förutom för nödvändiga ärenden såsom inköp av matvaror eller arbete på vissa arbetsplatser. Icke-samhällsviktiga affärer etc hålls stängda. Så även kollektivtrafik och taxi. Matvarubutiker, apotek, bensinstationer hålls öppna. 

Under perioden 1-15 april går det inte att förlänga viseringar. Enligt Immigration department behöver personer som lämnar landet mellan 1-15 april inte förlänga sina viseringar om de går ut under den perioden. De behöver heller inte betala s.k. overstay-avgift vid avresa. Personer vars visering går ut och som avser stanna kvar efter 15 april behöver förnya sin visering efter 15 april. Se Immigration departments hemsida.

Observera att pga Covid-19 har många flygbolag upphört med sina flygningar från Vietnam.  Möjligheterna till hemresa är nu få. Resenärer uppmanas att snarast se över sina möjligheter till hemresa. Kontakta ditt flygbolag eller resebyrå för att veta mer.

Qatar Airways uppges flyga från Ho Chi Minh-staden 3 gånger per vecka (QR975 SGN-DOH). Eventuellt sker enstaka flygningar med Air France från Ho Chi Minh-staden. 

Se även Q&A med vanliga frågor till ambassaden

Situationen avseende Covid-19 (Coronavirus) i Vietnam

Allmänna situationen i landet

Spridningen av Covid-19, orsakat av coronavirus i Kina och andra länder, har lett till att regeringen i Vietnam benämnt utbrottet som en nationell epidemi. Knappt 250 fall har hittills rapporterats, inga dödsfall. Knappt 75 000 personer sitter i karantän varav ca 39 000 i olika faciliteter.

Vietnamesiska myndigheters åtgärder

Från och med midnatt natten till onsdag 1 april har Vietnams regering beordrat 15 dagar av "social isolering". Mer information finns på regeringens hemsida

Trots det förhållandevis låga antalet fall i Vietnam vidtar vietnamesiska myndigheter mycket omfattande åtgärder med korta tider från beslut till implementering. Hela områden eller delar av städer kan påverkas och människors rörelsefrihet där inom begränsas kraftigt. Personer som tros ha vistats nära misstänka fall kan sättas i karantän. Om den befarat smittade efter provtagning visar sig frisk väntar deportation eller fortsatt karantän (totalt 14 dagar) för personer som vistats nära, detta enligt ambassadens erfarenhet.  Personer som befunnit sig på samma flygplan som någon smittad kan sättas i karantän. Karantänfaciliteterna kan ha svåra förhållanden vad gäller sanitet och bekvämlighet. Flera fall förekommer där hela hotell har spärrats av och satts i karantän. Vänligen observera att situationen kan ändras mycket snabbt och att lokala myndigheter kan fatta beslut som inte helt överensstämmer med vad centrala myndigheter och officiellt publicerad information gör gällande. 

Alla butiker och serviceinrättningar som inte är samhällsviktiga är beordrade att hålla stängt. Restauranger får leverera mat. Lokaltrafik går med kraftigt reducerad trafik. Inrikesflygets turtäthet är också begränsad. 

Utresemöjligheter

Observera att pga Covid-19 påverkas flybolagens resor till och från Vietnam (och många andra orter). De allra flesta flygbolag har upphört att flyga till/från Vietnam. Resenärer uppmanas att snarast se över sina möjligheter till hemresa. Notera att hemresor kan behöva ske via flera stopp på vägen hem till Sverige givet de begränsade flygvägarna samt vissa länders olika transitbestämmelser.

I nuläget är det Qatar Airways som flyger från Vietnam. QR975 avgår tre gånger per vecka SGN-DOH.  Det kan med kort varsel uppstå möjlighet att flyga med andra bolag, ex. Air France. Resenärer uppmanas att kontinuerligt uppdatera sig om möjligheterna. 

För resande som ämnar flyga via Bangkok på väg till Sverige, notera att Thai Airways sista flygning till/från Vietnam enligt information från dem var 24 mars.  Se Thai Airways hemsida.

Inresa i eller transit via Singapore är inte längre möjligt för korttidsresenärer efter 23 mars kl. 23.59. Se  Singapores hälsoministeriums hemsida.

Inresa i eller transit via Hong Kong är inte längre möjligt efter 24 mars kl. 23.59.

För att få hjälp att hitta resor ut ur Vietnam och/eller hotell i Vietnam uppmanas resenärer att kontakta sin resebyrå.

Lista med exempel på hotell, taxitjänster samt resebyråer

Här hittar du några exempel på hotell, resebyråer samt företag som kan köra dig/er.  

Visumförlängning

Särskilda bestämmelser 1-15 april

Under perioden 1-15 april då det råder "Social isolering" i Vietnam går det inte att förlänga viseringar. Enligt Immigration department behöver personer som lämnar landet mellan 1-15 april inte förlänga sina viseringar om de går ut under perioden 1-15 april. De behöver heller inte betala s.k. overstay-avgift vid avresa. Personer vars visering går ut och som avser stanna kvar efter 15 april behöver förnya sin visering snarast efter 15 april. Se Immigration departments hemsida.

 

Om du kommit in på ett 15-dagars visumundantag eller e-visa behöver du kontakta ambassaden för att få ett intyg. Du behöver också någon form av dokumentation för att stödja att du pga karantän eller inställt flyg har behövt stanna längre än ditt visum medger. Sänd ett meddelande med bild på sådan dokumentation till ambassaden.hanoi-consular@gov.se

Har du fått ditt turistvisum via agent eller resebyrå så kan de hjälpa dig att förnya ditt visum. Annars kan resebyrån ovan hjälpa dig. 

Priserna har enligt myndigheterna inte ändrats. Var uppmärksam för visum-agenter som begär ockerpriser.

Immigration Department of Ministry of Public Security
333-335-337 Nguyen Trai street, District 1
Ho Chi Minh City
Tel: +84-(0)28-3920 0365

Ändrade inresebestämmelser

Den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Vietnam. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Vietnams ambassad i Stockholm eller på andra orter.

Från den 18 mars utfärdas inga visum till Vietnam under 30 dagar. De som åtnjuter visumfrihet (Vietnameser bosatta utomlands och deras make/maka samt barn) samt andra speciella fall, affärsvisum, måste uppvisa hälsointyg godkänt av Vietnams hälsoministerium för att tillåtas inresa. Alla inresande sätts i 14 dagars karantän.

Den 13 mars beslutade Vietnam att inga resenärer som är medborgare i Schengen-länder (inkl Sverige) samt Storbritannien, eller som har vistats i något av Schengen-länderna eller Storbritannien de senaste 14 dagarna, tillåts inresa under 30 dagar. Beslutet gäller från och med kl. 12.00 15 mars. Personer med business visum och arbetstillstånd undantas. För dem gäller dock karantän vid inresa antingen i hemmet eller vid facilitet. Visa on arrival-tjänst suspenderas från samma tid.

Den 9 mars beslutade Vietnam att suspendera den 15-dagars visumfrihet svenska medborgare har, beslutet gäller från och med 12 mars tills vidare. 

Vietnamesiska myndigheter hänvisar svenskar som vill resa till Vietnam till att söka inresevisum via Vietnams ambassader/konsulat. För inresande gäller att en hälsodeklaration måste fyllas i vid gränsen. I den behöver resenärer även fylla i sin resehistorik.

De nu gällande inreserestriktionerna innebär att samtliga utlänningar som anländer till Vietnam sätts i karantän 14 dagar, antingen i särskilda faciliteter eller i hemmet eller liknande. Karantänfaciliteterna kan ha svåra förhållanden vad gäller sanitet och bekvämlighet. Ambassaden kan inte påverka vart du som resenär sänds i för karantän. 

Avgörande för beslut om inresa/karantän är, enligt vietnamesiska myndigheter, om den inresande har haft kontakt med smittad person eller någon som i sin tur haft kontakt med en smittad. Såvitt känt för ambassaden nekas inresa för personer som de senaste 14 dagarna besökt Kina, Sydkorea, Iran och Italien. Fler länder kan dock tillkomma med mycket kort varsel.

Enligt den vietnamesiska regeringen kräver Vietnam från och med den 16 att passagerare som flyger till Vietnam bär ansiktsmask på planet och på flygplatsen. 

För frågor om vad som gäller inresa i specifika fall hänvisas till Vietnams ambassader. Kontakta din resebyrå eller ditt flygbolag om du är osäker på hur flyg i regionen påverkas. Ambassaden söker kontinuerligt uppdaterad information men trycket på vietnamesiska myndigheter är högt och information svårtillgänglig.

Gränsen till Kambodja är stängd för turism (sjö-, luft- och landvägen).

Allmänna råd till svenskar

Svenska resenärer uppmanas att anmäla sig till Svensklistan, antingen via hemsidan eller via appen UD Resklar. Du som redan lämnat Vietnam ber vi att avregistrera dig här 

Svenska medborgare som befinner sig i Vietnam rekommenderas att mycket noga följa händelseutvecklingen samt den information och de rekommendationer som kommer från lokala myndigheter.

Från och med den 16 mars gäller att ansiktsmask ska bäras vid platser där många människor samlas, affärer, flygplatser, lokaltrafik etc. 

Via WHO och Folkhälsomyndigheten finns mer information att nå, sidorna uppdateras löpande. Vietnams hälsoministerium har en dedikerad websida för hanteringen av Covid-19, dock bara på vietnamesiska. 

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Nedanstående länkar är till några engelskspråkiga nyhetssidor:
Vietnam News
VN Express  

 

Resa i landet

Allmänna råd

På de flesta större hotell och restauranger kan man betala med kort, men taxichaufförer och mindre butiker tar vanligtvis bara kontanter. Det finns god tillgång på bankomater i Vietnam som man kan ta ut den lokala valutan dong VND i. Notera att den vietnamesiska valutan, dong, inte är konvertibel.

Länkar till engelskspråkig media:
vietnamnews.vn 
en.vietnamplus.vn
e.vnexpress.net

Vietnams turistmyndighet:
www.vietnamtourism.gov.vn/english

En bra reseförsäkring är mycket viktig att ha under resan i Vietnam - se under Hälso- och sjukvård. Särskilt sjukdomsfall som kräver specialtransport till annat land eller hemlandet och dödsfall är kostsamma och svåra att arrangera utan reseförsäkring.

OBS! Försäkringen gäller ej vid körning av motorcykel utan giltigt MC-körkort.

Övriga upplysningar

Svensklistan:
Om du vill att UD eller den svenska ambassaden/generalkonsulatet ska kunna nå dig – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan.

Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till UD/ambassaden/generalkonsulatet finns för alla länder. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter. Anmäl dig via denna länk:

www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Svensklistan/Service-till-svenska-medborgare/Anmalan-till-ambassaden/Anmal-dig-har/

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för Vietnams inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Alla frågor om viseringar och uppehållstillstånd till Vietnam besvaras av vietnamesiska myndigheter, t.ex. Vietnams ambassad i Sverige eller immigrationsmyndigheterna i Vietnam. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska provisoriska pass utfärdade av utlandsmyndigheter gäller enbart för resa ut ur Vietnam och ej in i landet.

Vietnams ambassad i Sverige:

Tel. 08-556 21070, 08-556 210 71

E-post: info@vietnamemb.se

För information om förlängning av visum kontakta:
Immigration Department of Ministry of Public Security
44-46 Tran Phu street
Hanoi
Tel: +84-(0)24-3826 4026

Immigration Department of Ministry of Public Security
333-335-337 Nguyen Trai street, District 1
Ho Chi Minh City
Tel: +84-(0)28-3920 0365

Som svensk medborgare måste du ha visering för att resa in i Vietnam om du planerar att stanna längre tid än 15 dagar. För vistelse i upp till 15 dagar behövs ingen visering. OBS! Notera att 15-dagars visumfrihet är suspenderad av Vietnam från 12 mars 2020 pga åtgärder för att begränsa spridning av Covid-19. Se mer information under Aktuella händelser längst upp på sidan.  För detta krävs dock att ditt pass är giltigt i minst sex månader efter din inresa samt att du kan visa upp en biljett för din utresa. Det krävs ytterligare att du ska ha rest ut från Vietnam minst 30 dagar innan du planerar att resa in igen. Vill du resa in i Vietnam inom 30 dagar från din senaste utresa behöver du ha ett visum. Den 9 december 2019 beslutade den vietnamesiska regeringen att fortsätta undantaget för visering för svenska medborgare fram till 31 december 2022. 

För resor direkt från utlandet till Phu Quoc finns möjligheten för resenärer med svenskt pass att stanna visumfritt i 30 dagar. Då kan inte resor till andra delar av Vietnam ske utan att ansöka om visum. Vid ankomst kan resenärer be om 15 dagar visumfri vistelse. Då kan resor till andra delar av Vietnam ske under denna tid. OBS! Notera att inresebestämmelser till Phu Quoc kan ha ändrats pga smittspridningsåtgärder kopplat till Covid-19. Kontakta vietnamesiska myndigheter eller din resebyrå för mer information.

Från och med 1 februari 2017 är det möjligt att ansöka om elektronisk visum för vistelse i Vietnam upp till 30 dagar (e-visa). Det är ett pilotprojekt som tillämpas från den 1 februari 2017 nu förlängts till och med 31 januari 2021. E-visumet är giltigt i 30 dagar för endast en inresa. Avgiften för e-visum är 25 USD och ansökan görs via följande länkar: https://immigration.gov.vn/ eller https://www.xuatnhapcanh.gov.vn

Innehavare av svenskt pass som förväntas stanna i Vietnam längre än 30 dagar eller vill ha möjlighet till flera in- och utresor under vistelseperioden bör ansöka om visum enligt ordinarie process hos de vietnamesiska utlandsmyndigheterna.

Lokala lagar och sedvänjor

Den stora majoriteten vietnameser är buddhister. Samma hänsyn bör tas i deras tempel, pagoder och vid begravningar bl.a. som på andra religiösa platser (lämplig klädsel, försiktighet vid fotografering etc.). Det är inte vanligt och kan anses något stötande av vissa, särskilt äldre personer, att visa ömhetsbetygelser öppet.

Under det vietnamesiska nyåret Tet, som infaller i slutet av januari eller början av februari, stänger de flesta butiker och myndigheter. Detta är värt att beakta när man planerar sin resa.

Hårda straff för bl.a. narkotikabrott föreligger.

Hälso- och sjukvård

Här hittar du en länk till Vårdguidens reseråd angående Vietnam med tips om hälsoläget och vilka vaccinationer som kan behövas:
www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Asien/Vietnam

Kranvatten bör kokas eller renas genom vattenrenare för att bli drickbart. Även då innehåller vattnet fortfarande tungmetaller. Ambassadens rekommendation är att enbart flaskvatten, även vid tillagning av mat/kaffe/te m.m.

Nivån på sjukvården i Vietnam ligger långt under den svenska. Det finns inte tillräckligt med sjukvårdspersonal eller vårdplatser för befolkningen i landet. Viss specialistvård och utrustning saknas helt och evakuering för viss behandling/operationer måste därför ske, till främst Bangkok eller Hongkong.

Engelsktalande läkare finns t ex på:
Family Medical Practice på 298 I Kim Ma Street i Hanoi och på Diamond Plaza Clinic på 34 Le Duan Street, District 1 i Ho Chi Minh City. www.vietnammedicalpractice.com

SOS International på 72 Xuan Dieu i Hanoi och på 106 Nguyen Van Troi street, Ward 8, Phu Nhuan district Ho Chi Minh City.

www.internationalsos.com/en/about-our-clinics_vietnam_3534.htm

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är tämligen bra i Vietnam. Inga väpnade konflikter förekommer. I princip råder religionsfrihet och åsiktsfrihet även om starka opinionsyttringar i denna enpartistat, som av regimen anses strida mot landets lagar, störa allmän ordning eller vara del av en "inre angelägenhet" som utomstående inte ska ägna sig åt, ibland resulterar i fängelsestraff.

Oexploderad ammunition

I Vietnam förekommer stora mängder oexploderad ammunition (OXA), i form av tennisbolls- eller ananasliknande klusterbomber, granater och flygbomber. Landminor är dock relativt ovanliga. Oexploderad ammunition kan detonera om den plockas upp eller om du trampar på den, med allvarliga skador som följd. De kan ligga synligt på marken eller under jordytan. I provinserna Quang Tri, Quang Binh och Ha Tinh finns stora mängder oexploderad ammunition kvar på landsbygden, i terrängen och i byarna. Man bör vara försiktig när man rör sig i dessa områden. Längs gränsområdena mot Kina, Kambodja och Laos finns det också anledning att vara uppmärksam om du tänker röra dig utanför de ordinarie vägarna. Centrala Vietnam är mest drabbat men man bör undvika alla okända metallföremål oavsett var man befinner sig i landet.

Att resa i gränstrakter

Områden nära gränser till Vietnams grannländer är inte alltid markerade med upplysning om att det är förbjudet att vistas där. Utländska medborgare, som inte är medvetna om detta blir ibland arresterade vid resa i gränstrakterna till Vietnams grannländer. Du bör om möjligt undvika att vistas i gränstrakterna såvida du inte har givits ett skriftligt tillstånd av lokala myndigheter.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör den största faran i Vietnam. Säkerheten och ofta körskickligheten är låg. Risken för trafikolyckor bedöms som mycket hög. Hjälmtvång vid motorcykelåkande från 6 års ålder har införts. Har du ett internationellt körkort är det giltigt även i Vietnam. Svenskt körkort gäller dock inte. För att köra motorcykel måste man inneha vietnamesiskt eller internationellt motorcykelkörkort. Utan körkort gäller inte försäkringen vid en eventuell olycka.

Även vid inrikes resor med tåg och båt bör man komma ihåg att säkerhetsnivåerna kan vara långt ifrån vad vi är vana vid i Sverige. Kontrollera gärna att det finns flytvästar på båten, och om du reser med små barn kan det vara värt att ta med egna flytvästar, då det sällan finns barnstorlekar.

Nya bestämmelser om internationella körkort

Från den 1 december 2014 är internationella körkort giltiga i Vietnam. Det innebär att du som har ett internationellt körkort enligt 1968 års konvention inte längre behöver omvandla ditt svenska körkort till ett vietnamesiskt för att få köra i landet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Våldsbrott riktade mot utlänningar förekommer inte ofta. Ficktjuveri, rån och inbrott är likaså ganska ovanliga men en tendens till ökning kan konstateras, särskilt ficktjuveri och väskryckningar. Samma försiktighet bör iakttas, framför allt i de större städerna Ho Chi Minh-staden, Nha Trang och Hanoi, som i andra storstäder världen över.

Stölder ombord på nattbussar mellan Nha Trang och Ho Chi Minh-staden har rapporterats. Vid färd i sovvagn på tåg såväl som buss bör försiktighet iakttas vad det gäller värdesaker.

Naturförhållanden och naturkatastrofer

Tropiska cykloner, så kallade tyfoner förekommer främst under sensommaren och hösten i Vietnam. Dessa kan orsaka stor förödelse. Översvämningar är under denna del av året vanligt förekommande. Även jordskred, främst i bergstrakter, är relativt vanliga.

Det rekommenderas att följa lokal nyhetsrapportering. Följande länk är till en engelskspråkig nyhetssida: Vietnam News

Vädret i Vietnam

På nedanstående webbplatser finner du senaste informationen om vädret i Vietnam (och övriga världen). "Tropical Storm Risk" ger information om tyfoner och andra oväder.

Tropical Storm Risk

Sökbara vädersajter:
www.windytv.com
www.yr.no
www.wunderground.com

Terrorism

Hotbedömning

Risken för terrorattentat i Vietnam bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här: http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

 

Råd till resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Information om denguefeber

Dengue orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människa via myggor tillhörande Aedessläktet. Förutom människa kan sannolikt vissa apor fungera som reservoar. Sjukdomen sprids inte direkt från människa till människa. Inkubationstiden anges vanligen vara 5–10 dygn.

Dengue debuterar akut med feber, huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett mässlingliknande hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor. Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber.

Hemorragisk dengue är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd med en inte obetydlig dödlighet. Vid hemorragisk dengue ses blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen, och patienten kan dö i en blödningschock. Tillståndet uppstår hos patienter som återinfekteras med denguevirus och uppfattas i dessa fall som en "immunologisk katastrof". Denna allvarliga sjukdomsform drabbar sålunda nästan uteslutande den inhemska befolkningen, framförallt barnen, medan turisterna som regel klarar sig från denna komplikation. Det finns inte något specifikt läkemedel mot denguevirus. Terapin är därför symtomatisk, d.v.s. inriktas mot patientens aktuella symtom. Diagnos ställs genom att antikroppar mot denguevirus påvisas i patientens blod.

Vad kan du göra för att undvika dengue?

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue – liksom för andra insektsöverförda smittor. Aedesmyggorna är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid. Man bör – särskilt på kvällarna, den tid då myggorna dock främst biter – bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel, sådant innehållande DEET är särskilt verksamt. Till natten kan man sova i ett rum som sprayats med myggdödande medel, och själv kan man ligga under myggnät, gärna behandlat med pyrethrin. Myggspiraler hjälper till att hålla mygg borta.

Information om influensa

Fågelinfluensan förekommer hos både vilda fåglar liksom i kycklingar och ankor och kan spridas till människor som har kontakt med dessa. Smittan kan dock inte spridas genom att äta kött eller ägg som blivit tillagat. Ambassaden bevakar situationen kontinuerligt i samråd med World Health Organisation (WHO).

Risken för människor att smittas av H7N9 kan ännu inte bedömas. De vietnamesiska myndigheterna har vidtagit nödvändiga åtgärder i de berörda områdena.

Råd från WHO: undvik levande fågelmarknader, äta inte fågel med "rosa kött", tvätta händerna ordentligt innan måltiden, "täck din hosta".

Information om japansk encefalit

Japansk encefalit är en typ av viral hjärninfektion som sprids genom myggbett. Det är vanligast på landsbygden i Sydostasien, men är mycket sällsynt bland vanliga resenärer.

Viruset finns hos grisar och fåglar, och sprids via myggor som bitit de smittade djuren. Det är vanligare på landsbygden där det finns svingårdar och risfält. Det kan inte spridas från person till person.

Tecken och symptom

De flesta människor som smittats av japanskt encefalitvirus har antingen inga symtom eller lindriga symtom som är kortlivade och influensaliknande.
På mindre än 1 av 250 fall kan infektionen sprida sig till hjärnan (encefalit) och orsaka allvarliga symtom såsom:
• kramper (anfall)
• förvirring
• oförmåga att tala
• förlamning (oförmåga att röra vissa kroppsdelar)

När du bör söka upp läkarvård

Du bör omedelbart söka läkarvård om du har något av symptomen av japansk encefalit och nyligen har besökt, eller fortfarande är i, ett område där smittan finns.

Förhindra japansk encefalit

Det bästa sättet att förhindra japansk encefalit är att vaccineras mot infektionen innan du besöker en del av världen där det finns en risk för infektion. Risken är större om du planerar att besöka landsbygden eller vandra/campa. Risken är också högre på natten, eftersom den typen av mygg som spridder smittan biter nattetid.

Även om du är vaccinerad, bör du ändå vidta vissa försiktighetsåtgärder för att minska risken att bli biten av en smittad mygga, till exempel:
• Sova i rum med välisolerade fönster och dörrar. Om du sover ute, använd myggnät som är impregnerat med insektsprej.
• Ha på dig heltäckande kläder
• Använd en god kvalitet på insektsprej på utsatta hudområden