• Svenska

Om utlandet Vietnam

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

24 maj 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 24 maj 2021 beslutat om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder till och med den 1 juli 2021. Denna förlängning gäller inte för de länder för vilka avrådan har hävts i tidigare beslut, samt från och med den 1 juni 2021 ej heller för ett ytterligare antal länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 15 jun 2021, 17.45

Aktuella händelser

Pågående Covid-utbrott i Vietnam

Drygt 7800 nya fall av Covid-19 har bekräftats av Vietnams hälsoministerium sedan den 27 april, när det pågående utbrottet startade. Totalt är 34 städer och provinser drabbade och smittpreventiva åtgärder så som omfattande smittspårning och nedstängning av icke-növändiga tjänster har införts. Ho chi Minh-staden har infört social distansering fram till den 28 juni. Vietnamesiska myndigheter uppmanar allmänheten att bära ansiktsmask på offentliga platser, hålla avstånd till varandra och tvätta händerna.  

Den 5 maj beslöt hälsoministeriet att förlänga karantänen för inresande samt personer som kommit i kontakt med Covid-smittade till totalt 4 veckor. Vidare meddelade transportministeriet nyligen att reguljära internationella flyg tillfälligt stoppas på Tan son Nhat i Ho Chi Minh-staden och på Noi Bai i Hanoi. T.ex. har Emirates upphört att flyga från Vietnam tillsvidare. 

Ambassaden uppmanar svenskar som befinner sig i landet att noggrant följa utvecklingen i lokala nyheter och hålla sig uppdaterade på införda åtgärder.

Inresemöjligheter

Inreseförbudet till Vietnam kvarstår. Diplomater, experter och vissa affärsresenärer/ studenter kan beviljas ett särskilt inresetillstånd. Vid ankomst till Vietnam följer en obligatorisk karantän på 21 dagar på centralicerad facilitet/ karantänshotell följt av 7 dagars självisolering med daglig rapportering till lokal polis och hälsomyndighet. 

Ändring i viseringsregler

Inga nya turistvisum utfärdas för närvarande till Vietnam.

Personer som befinner sig i Vietnam på ett turistvisum (inkl. e-visa och visa-waiver) och som kom till Vietnam efter den 1 mars 2020, har fått sina visum automatiskt förlängda till och med sista maj 2021.

Personer som befinner sig i Vietnam på ett turistvisum (inkl. e-visa och visa-waiver) och som kom till Vietnam före den 1 mars 2020 måste ansöka om visumförlängning. För att ansökan ska beviljas behöver personen kunna påvisa att denne inte kunnat lämna Vietnam i tid.

För övriga fall hänvisar vietnamesiska myndigheter till viseringsagenter. 

Utresemöjligheter

Pga Covid-19 går färre resor från Vietnam. Personer som önskar lämna Vietnam uppmanas att ta kontakt med en resebyrå.

Qatar Airways, Korean Airlines/British Airways, Asiana och Vietnam Airlines är några exempel på flygbolag med flighter till Europa.

För att säkerställa vad som gäller för transit vid olika europeiska destinationer hänvisas till svenska ambassaders reseinformationssidor på Sweden Abroad alt. respektive lands myndigheter. En resebyrå kan också tillhandahålla sådan information. 

Situationen med Coronavirus och Covid-19 i Vietnam

Den allmänna situationen i landet

I Vietnam är det nu drygt 1 700 bekräftade fall, och totalt 35 personer har avlidit (2021-02-01). Sedan det senaste Coronautbrottet upptäcktes 25 januari i provinserna Hai Duong och Quang Ninh, båda belägna i norra Vietnam, har myndigheterna i berörda provinser med omnöjd vidtagit aggressiv smittspårning. Även Hanoi är drabbad av smittofall och en av åtgärderna för att begränsa smittan är att stänga samtliga skolor. Skolor i Hanoi och Hai Duong och Quang Ninh rapporteras vara stängda till efter Têt. Ytterligare åtgärder kan väntas med kort notis.  

Vietnamesiska myndigheters åtgärder

Med undantag för de senaste åtgärderna i relation till utbrottet i Hai Duong och Quang Ninh har Vietnam relativt få smittbegränsade åtgärder. Ett inreseförbud kvarstår för alla utländska medborgare med undantag för diplomater, experter och vissa nyckelpersoner inom större företag. Vid ankomst till Vietnam följer en obligatorisk karantän i 14 dagar. Regeringen har meddelat att den avser förlänga karantänstiden till 21 dagar, men diplomatiska företrädare har ännu inte mottagit formellt besked.

Sedan Covid-19 utbrottet först upptäcktes i Kina, har de vietnamesiska myndigheter periodvis vidtagit mycket omfattande åtgärder. Hela områden eller delar av städer har stängts ned och människors rörelsefrihet har begränsats kraftigt. Personer som har vistats nära misstänka fall har försatts i karantän. Vissa karantänfaciliteter har haft svåra förhållanden vad gäller sanitet och bekvämlighet.

Vänligen observera att situationen kan ändras snabbt och att nya restriktioner kan tillkomma med kort varsel. Lokala myndigheter kan fatta beslut som inte helt överensstämmer med den officiellt publicerade information som de centrala myndigheterna gör gällande. 

Resa i landet

Allmänna råd

På de flesta större hotell och restauranger kan man betala med kort, men taxichaufförer och mindre butiker tar vanligtvis bara kontanter. Det finns god tillgång på bankomater i Vietnam där man kan ta ut den lokala valutan dong, VND. Notera att den vietnamesiska dongen inte är konvertibel.

Länkar till engelskspråkig media:
vietnamnews.vn 
en.vietnamplus.vn
e.vnexpress.net

Vietnams turistmyndighet:
www.vietnamtourism.gov.vn/english

En bra reseförsäkring är viktig att ha under resan i Vietnam - se under Hälso- och sjukvård. Särskilt sjukdomsfall som kräver specialtransport till annat land eller hemlandet och dödsfall är kostsamma och svåra att arrangera utan reseförsäkring.

OBS! Försäkringen gäller ej vid körning av motorcykel utan giltigt MC-körkort.

Övriga upplysningar

Svensklistan:
Om du vill att UD eller den svenska ambassaden/generalkonsulatet ska kunna nå dig – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan.

Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till UD/ambassaden/generalkonsulatet finns för alla länder. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter. Anmäl dig via denna länk:

www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Svensklistan/Service-till-svenska-medborgare/Anmalan-till-ambassaden/Anmal-dig-har/

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för Vietnams inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Alla frågor om viseringar och uppehållstillstånd till Vietnam besvaras av vietnamesiska myndigheter, t.ex. Vietnams ambassad i Sverige eller immigrationsmyndigheterna i Vietnam. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel under rådande Covid-19 situation.

Svenska provisoriska pass utfärdade av utlandsmyndigheter gäller enbart för resa ut ur Vietnam och ej in i landet.

Vietnams ambassad i Sverige:

Tel. 08-556 210 71; 08-556 210 79; 08-556 210 81; 08-556 210 95
E-post: info@vietnamemb.se

För information om förlängning av visum kontakta:

Immigration Department of Ministry of Public Security
44-46 Tran Phu street
Hanoi
Tel: +84-(0)24-3826 4026 
E-post: contact@immigration.gov.vn
 

Immigration Department of Ministry of Public Security
333-335-337 Nguyen Trai street, District 1
Ho Chi Minh City
Tel: +84-(0)28-3920 0365
E-post: contact@immigration.gov.vn
 

Har du fått ditt turistvisum via agent eller resebyrå så kan de hjälpa dig att förnya ditt visum.

Priserna har enligt myndigheterna inte ändrats. Var uppmärksam för visum-agenter som begär ockerpriser. 

Ändrade inresebestämmelser

Den svenska ambassaden svarar inte för bestämmelser som gäller inresa i Vietnam. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Vietnams ambassad i Stockholm eller i andra länder.

Ifall nya fall av Covid-19 upptäcks i Vietnam kan du hamna i karantän om du varit i kontakt med någon som befarats eller bekräftats smittad.  Ambassaden kan inte påverka vart du som resenär sänds för att genomföra karantän. 

Enligt den vietnamesiska regeringen kräver Vietnam att passagerare som flyger till Vietnam bär ansiktsmask på planet och på flygplatsen. I publika områden och allmänna transporter ska samtliga bära ansiktsmask.

Lokala lagar och sedvänjor

Den stora majoriteten vietnameser är buddhister. Samma hänsyn bör tas i deras tempel, pagoder och vid begravningar bl.a. som på andra religiösa platser (lämplig klädsel, försiktighet vid fotografering etc.). Det är inte vanligt och kan anses något stötande av vissa, särskilt äldre personer, att visa ömhetsbetygelser öppet.

Under det vietnamesiska nyåret Tet, som infaller i slutet av januari eller början av februari, stänger de flesta butiker och myndigheter. Detta är värt att beakta när man planerar sin resa.

Hårda straff för bl.a. narkotikabrott föreligger.

Hälso- och sjukvård

Här hittar du en länk till Vårdguidens reseråd angående Vietnam med tips om hälsoläget och vilka vaccinationer som kan behövas:
www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Asien/Vietnam

Kranvatten bör kokas eller renas genom vattenrenare för att bli drickbart. Även då innehåller vattnet fortfarande tungmetaller. Ambassadens rekommendation är att enbart flaskvatten, även vid tillagning av mat/kaffe/te m.m.

Nivån på sjukvården i Vietnam ligger långt under den svenska. Det finns inte tillräckligt med sjukvårdspersonal eller vårdplatser för befolkningen i landet. Viss specialistvård och utrustning saknas helt och evakuering för viss behandling/operationer måste därför ske, till främst Bangkok eller Hongkong.

Engelsktalande läkare finns t ex på:
Family Medical Practice på 298 I Kim Ma Street i Hanoi och på Diamond Plaza Clinic på 34 Le Duan Street, District 1 i Ho Chi Minh City. www.vietnammedicalpractice.com

SOS International på 72 Xuan Dieu i Hanoi och på 106 Nguyen Van Troi street, Ward 8, Phu Nhuan district Ho Chi Minh City.

www.internationalsos.com/en/about-our-clinics_vietnam_3534.htm

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är tämligen bra i Vietnam. Inga väpnade konflikter förekommer. I princip råder religionsfrihet och åsiktsfrihet även om starka opinionsyttringar i denna enpartistat, som av regimen anses strida mot landets lagar, störa allmän ordning eller vara del av en "inre angelägenhet" som utomstående inte ska ägna sig åt, ibland resulterar i fängelsestraff.

Oexploderad ammunition

I Vietnam förekommer stora mängder oexploderad ammunition (OXA), i form av tennisbolls- eller ananasliknande klusterbomber, granater och flygbomber. Landminor är dock relativt ovanliga. Oexploderad ammunition kan detonera om den plockas upp eller om du trampar på den, med allvarliga skador som följd. De kan ligga synligt på marken eller under jordytan. I provinserna Quang Tri, Quang Binh och Ha Tinh finns stora mängder oexploderad ammunition kvar på landsbygden, i terrängen och i byarna. Man bör vara försiktig när man rör sig i dessa områden. Längs gränsområdena mot Kina, Kambodja och Laos finns det också anledning att vara uppmärksam om du tänker röra dig utanför de ordinarie vägarna. Centrala Vietnam är mest drabbat men man bör undvika alla okända metallföremål oavsett var man befinner sig i landet.

Att resa i gränstrakter

Områden nära gränser till Vietnams grannländer är inte alltid markerade med upplysning om att det är förbjudet att vistas där. Utländska medborgare, som inte är medvetna om detta blir ibland arresterade vid resa i gränstrakterna till Vietnams grannländer. Du bör om möjligt undvika att vistas i gränstrakterna såvida du inte har givits ett skriftligt tillstånd av lokala myndigheter.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör den största faran i Vietnam. Säkerheten och ofta körskickligheten är låg. Risken för trafikolyckor bedöms som mycket hög. Hjälmtvång vid motorcykelåkande från 6 års ålder har införts. Har du ett internationellt körkort är det giltigt även i Vietnam. Svenskt körkort gäller dock inte. För att köra motorcykel måste man inneha vietnamesiskt eller internationellt motorcykelkörkort. Utan körkort gäller inte försäkringen vid en eventuell olycka.

Även vid inrikes resor med tåg och båt bör man komma ihåg att säkerhetsnivåerna kan vara långt ifrån vad vi är vana vid i Sverige. Kontrollera gärna att det finns flytvästar på båten, och om du reser med små barn kan det vara värt att ta med egna flytvästar, då det sällan finns barnstorlekar.

Nya bestämmelser om internationella körkort

Från den 1 december 2014 är internationella körkort giltiga i Vietnam. Det innebär att du som har ett internationellt körkort enligt 1968 års konvention inte längre behöver omvandla ditt svenska körkort till ett vietnamesiskt för att få köra i landet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Våldsbrott riktade mot utlänningar förekommer inte ofta. Ficktjuveri, rån och inbrott är likaså ganska ovanliga men en tendens till ökning kan konstateras, särskilt ficktjuveri och väskryckningar. Samma försiktighet bör iakttas, framför allt i de större städerna Ho Chi Minh-staden, Nha Trang och Hanoi, som i andra storstäder världen över.

Stölder ombord på nattbussar mellan Nha Trang och Ho Chi Minh-staden har rapporterats. Vid färd i sovvagn på tåg såväl som buss bör försiktighet iakttas vad det gäller värdesaker.

Naturförhållanden och naturkatastrofer

Tropiska cykloner, så kallade tyfoner förekommer främst under sensommaren och hösten i Vietnam. Dessa kan orsaka stor förödelse. Översvämningar är under denna del av året vanligt förekommande. Även jordskred, främst i bergstrakter, är relativt vanliga.

Det rekommenderas att följa lokal nyhetsrapportering. Följande länk är till en engelskspråkig nyhetssida: Vietnam News

Vädret i Vietnam

På nedanstående webbplatser finner du senaste informationen om vädret i Vietnam (och övriga världen). "Tropical Storm Risk" ger information om tyfoner och andra oväder.

Tropical Storm Risk

Sökbara vädersajter:
www.windytv.com
www.yr.no
www.wunderground.com

Terrorism

Hotbedömning

Risken för terrorattentat i Vietnam bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här: http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

 

Råd till resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Information om denguefeber

Dengue orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människa via myggor tillhörande Aedessläktet. Förutom människa kan sannolikt vissa apor fungera som reservoar. Sjukdomen sprids inte direkt från människa till människa. Inkubationstiden anges vanligen vara 5–10 dygn.

Dengue debuterar akut med feber, huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett mässlingliknande hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor. Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber.

Hemorragisk dengue är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd med en inte obetydlig dödlighet. Vid hemorragisk dengue ses blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen, och patienten kan dö i en blödningschock. Tillståndet uppstår hos patienter som återinfekteras med denguevirus och uppfattas i dessa fall som en "immunologisk katastrof". Denna allvarliga sjukdomsform drabbar sålunda nästan uteslutande den inhemska befolkningen, framförallt barnen, medan turisterna som regel klarar sig från denna komplikation. Det finns inte något specifikt läkemedel mot denguevirus. Terapin är därför symtomatisk, d.v.s. inriktas mot patientens aktuella symtom. Diagnos ställs genom att antikroppar mot denguevirus påvisas i patientens blod.

Vad kan du göra för att undvika dengue?

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue – liksom för andra insektsöverförda smittor. Aedesmyggorna är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid. Man bör – särskilt på kvällarna, den tid då myggorna dock främst biter – bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel, sådant innehållande DEET är särskilt verksamt. Till natten kan man sova i ett rum som sprayats med myggdödande medel, och själv kan man ligga under myggnät, gärna behandlat med pyrethrin. Myggspiraler hjälper till att hålla mygg borta.

Information om influensa

Fågelinfluensan förekommer hos både vilda fåglar liksom i kycklingar och ankor och kan spridas till människor som har kontakt med dessa. Smittan kan dock inte spridas genom att äta kött eller ägg som blivit tillagat. Ambassaden bevakar situationen kontinuerligt i samråd med World Health Organisation (WHO).

Risken för människor att smittas av H7N9 kan ännu inte bedömas. De vietnamesiska myndigheterna har vidtagit nödvändiga åtgärder i de berörda områdena.

Råd från WHO: undvik levande fågelmarknader, äta inte fågel med "rosa kött", tvätta händerna ordentligt innan måltiden, "täck din hosta".

Information om japansk encefalit

Japansk encefalit är en typ av viral hjärninfektion som sprids genom myggbett. Det är vanligast på landsbygden i Sydostasien, men är mycket sällsynt bland vanliga resenärer.

Viruset finns hos grisar och fåglar, och sprids via myggor som bitit de smittade djuren. Det är vanligare på landsbygden där det finns svingårdar och risfält. Det kan inte spridas från person till person.

Tecken och symptom

De flesta människor som smittats av japanskt encefalitvirus har antingen inga symtom eller lindriga symtom som är kortlivade och influensaliknande.
På mindre än 1 av 250 fall kan infektionen sprida sig till hjärnan (encefalit) och orsaka allvarliga symtom såsom:
• kramper (anfall)
• förvirring
• oförmåga att tala
• förlamning (oförmåga att röra vissa kroppsdelar)

När du bör söka upp läkarvård

Du bör omedelbart söka läkarvård om du har något av symptomen av japansk encefalit och nyligen har besökt, eller fortfarande är i, ett område där smittan finns.

Förhindra japansk encefalit

Det bästa sättet att förhindra japansk encefalit är att vaccineras mot infektionen innan du besöker en del av världen där det finns en risk för infektion. Risken är större om du planerar att besöka landsbygden eller vandra/campa. Risken är också högre på natten, eftersom den typen av mygg som spridder smittan biter nattetid.

Även om du är vaccinerad, bör du ändå vidta vissa försiktighetsåtgärder för att minska risken att bli biten av en smittad mygga, till exempel:
• Sova i rum med välisolerade fönster och dörrar. Om du sover ute, använd myggnät som är impregnerat med insektsprej.
• Ha på dig heltäckande kläder
• Använd en god kvalitet på insektsprej på utsatta hudområden