Meny
  • Svenska

Om utlandet Vietnam

01 apr 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Observera att pga Covid-19 har många flygbolag upphört med sina flygningar från Vietnam.  Möjligheterna till hemresa är nu få. Resenärer uppmanas att snarast se över sina möjligheter till hemresa. Kontakta ditt flygbolag eller resebyrå för att veta mer.

Qatar Airways uppges flyga från Ho Chi Minh-staden 3 gånger per vecka (QR975 SGN-DOH). Eventuellt sker enstaka flygningar med Air France från Ho Chi Minh-staden. 

Se även Q&A med vanliga frågor till ambassaden

 

Sitauationen avseende Covid-19 (Coronavirus) i Vietnam

Allmänna situationen i landet

Spridningen av Covid-19, orsakat av coronavirus i Kina och andra länder, har lett till att regeringen i Vietnam benämnt utbrottet som en nationell epidemi. Drygt 200 fall har hittills rapporterats. 

Vietnamesiska myndigheters åtgärder

Från och med midnatt natten till onsdag 1 april har Vietnams regering beordrat 15 dagar av "social isolering". Mer information finns på regeringens hemsida. Ambassaden söker mer information för att klargöra hur det påverkar svenska och utländska medborgare.

Trots det förhållandevis låga antalet fall i Vietnam vidtar vietnamesiska myndigheter mycket omfattande åtgärder med korta tider från beslut till implementering. Hela områden eller delar av städer kan påverkas och människors rörelsefrihet där inom begränsas kraftigt. Personer som tros ha vistats nära misstänka fall kan sättas i karantän. Om den befarat smittade efter provtagning visar sig frisk väntar deportation eller fortsatt karantän (totalt 14 dagar) för personer som vistats nära, detta enligt ambassadens erfarenhet.  Personer som befunnit sig på samma flygplan som någon smittad kan sättas i karantän. Karantänfaciliteterna kan ha svåra förhållanden vad gäller sanitet och bekvämlighet. Flera fall förekommer där hela hotell har spärrats av och satts i karantän. Vänligen observera att situationen kan ändras mycket snabbt och att lokala myndigheter kan fatta beslut som inte helt överensstämmer med vad centrala myndigheter och officiellt publicerad information gör gällande. 

Alla butiker och serviceinrättningar som inte är samhällsviktiga är beordrade att hålla stängt. Restauranger får leverera mat. Lokaltrafik går med kraftigt reducerad trafik. Inrikesflygets turtäthet är också begränsad. 

Utresemöjligheter

Observera att pga Covid-19 påverkas flybolagens resor till och från Vietnam (och många andra orter). De allra flesta flygbolag har upphört att flyga till/från Vietnam. Resenärer uppmanas att snarast se över sina möjligheter till hemresa. Notera att hemresor kan behöva ske via flera stopp på vägen hem till Sverige givet de begränsade flygvägarna samt vissa länders olika transitbestämmelser.

I nuläget är det Qatar Airways som flyger från Vietnam. QR975 avgår tre gånger per vecka SGN-DOH.  Det kan uppstå med kort varsel möjlighet att flyga med andra bolag, ex. Air France. Resenärer uppmanas att kontinuerligt uppdatera sig om möjligheterna. 

För resande som ämnar flyga via Bangkok på väg till Sverige, notera att Thai Airways sista flygning till/från Vietnam enligt information från dem var 24 mars.  Se Thai Airways hemsida.

Inresa i eller transit via Singapore är inte längre möjligt för korttidsresenärer efter 23 mars kl. 23.59. Se  Singapores hälsoministeriums hemsida.

Inresa i eller transit via Hong Kong är inte längre möjligt efter 24 mars kl. 23.59.

För att få hjälp att hitta resor ut ur Vietnam och/eller hotell i Vietnam uppmanas resenärer att kontakta sin resebyrå. Ett lokalt alternativ är: 

TF TRAVEL.

FB: www.facebook.com/TFtravel.vn

Web: www.tftravel.com.vn

Email: quang@tftravel.com.vn 

 Tel: +84 243 9432 666/Ext 32 

Visumförlängning

De som på något sätt fått sin hemresa fördröjd pga karantän eller inställda flyg och vars visum behöver förnyas hänvisas som tidigare till Immigration department.

Om du kommit in på ett 15-dagars visumundantag eller e-visa behöver du kontakta ambassaden för att få ett intyg. Du behöver också någon form av dokumentation för att stöjda att du pga karantän el. inställt flyg har behövt stanna längre än ditt visum. Sänd ett meddelande med bild på sådan dokumentation till ambassaden.hanoi-consular@gov.se

Har du fått ditt turistvisum via agent eller resebyrå så kan de hjälpa dig att förnya ditt visum. Annars kan resebyrån ovan hjälpa dig. 

Priserna har enligt myndigheterna inte ändrats. Var uppmärksam för visum-agenter som begär ockerpriser.

Immigration Department of Ministry of Public Security
333-335-337 Nguyen Trai street, District 1
Ho Chi Minh City
Tel: +84-(0)28-3920 0365

Ändrade inresebestämmelser

Den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Vietnam. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Vietnams ambassad i Stockholm eller på andra orter.

Från den 18 mars utfärdas inga visum till Vietnam under 30 dagar. De som åtnjuter visumfrihet (Vietnameser bosatta utomlands och deras make/maka samt barn) samt andra speciella fall, affärsvisum, måste uppvisa hälsointyg godkänt av Vietnams hälsoministerium för att tillåtas inresa. Alla inresande sätts i 14 dagars karantän.

Den 13 mars beslutade Vietnam att inga resenärer som är medborgare i Schengen-länder (inkl Sverige) samt Storbritannien, eller som har vistats i något av Schengen-länderna eller Storbritannien de senaste 14 dagarna, tillåts inresa under 30 dagar. Beslutet gäller från och med kl. 12.00 15 mars. Personer med business visum och arbetstillstånd undantas. För dem gäller dock karantän vid inresa antingen i hemmet eller vid facilitet. Visa on arrival-tjänst suspenderas från samma tid.

Den 9 mars beslutade Vietnam att suspendera den 15-dagars visumfrihet svenska medborgare har, beslutet gäller från och med 12 mars tills vidare. 

Vietnamesiska myndigheter hänvisar svenskar som vill resa till Vietnam till att söka inresevisum via Vietnams ambassader/konsulat. För inresande gäller att en hälsodeklaration måste fyllas i vid gränsen. I den behöver resenärer även fylla i sin resehistorik.

De nu gällande inreserestriktionerna innebär att samtliga utlänningar som anländer till Vietnam sätts i karantän 14 dagar, antingen i särskilda faciliteter eller i hemmet eller liknande. Karantänfaciliteterna kan ha svåra förhållanden vad gäller sanitet och bekvämlighet. Ambassaden kan inte påverka vart du som resenär sänds i för karantän. 

Avgörande för beslut om inresa/karantän är, enligt vietnamesiska myndigheter, om den inresande har haft kontakt med smittad person eller någon som i sin tur haft kontakt med en smittad. Såvitt känt för ambassaden nekas inresa för personer som de senaste 14 dagarna besökt Kina, Sydkorea, Iran och Italien. Fler länder kan dock tillkomma med mycket kort varsel.

Enligt den vietnamesiska regeringen kräver Vietnam från och med den 16 att passagerare som flyger till Vietnam bär ansiktsmask på planet och på flygplatsen. 

För frågor om vad som gäller inresa i specifika fall hänvisas till Vietnams ambassader. Kontakta din resebyrå eller ditt flygbolag om du är osäker på hur flyg i regionen påverkas. Ambassaden söker kontinuerligt uppdaterad information men trycket på vietnamesiska myndigheter är högt och information svårtillgänglig.

Gränsen till Kambodja är stängd för turism (sjö-, luft- och landvägen).

Allmänna råd till svenskar

Svenska resenärer uppmanas att anmäla sig till Svensklistan, antingen via hemsidan eller via appen UD Resklar. Du som redan lämnat Vietnam ber vi att avregistrera dig här 

Svenska medborgare som befinner sig i Vietnam rekommenderas att mycket noga följa händelseutvecklingen samt den information och de rekommendationer som kommer från lokala myndigheter.

Från och med den 16 mars gäller att ansiktsmask ska bäras vid platser där många människor samlas, affärer, flygplatser, lokaltrafik etc. 

Via WHO och Folkhälsomyndigheten finns mer information att nå, sidorna uppdateras löpande. Vietnams hälsoministerium har en dedikerad websida för hanteringen av Covid-19, dock bara på vietnamesiska. 

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Nedanstående länkar är till några engelskspråkiga nyhetssidor:
Vietnam News
VN Express  

 

Senast uppdaterad 31 mar 2020, 15.17
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor