• Svenska

Om utlandet Vietnam

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här

Aktuella händelser

Allmänt om vaccinering

Utländska medborgare bosatta i Vietnam ingår i landets nationella vaccinationskampanj. Vaccineringen fortgår i takt med tillgång till doser, utifrån följande prioriteringsordning.

Vietnamesiska myndigheter är ansvariga för vaccineringen, som organiseras enligt Vietnams administrativa uppdelning på städer och underliggande distrikt. Processen kan skilja sig åt beroende på vart man bor och det är därför viktigt att hålla sig informerad genom ansvariga lokala myndigheter.

Notera att ambassaden inte kan svara på frågor om den fortsatta vaccineringsprocessen, som typer av vaccin eller när vaccinering kommer erbjudas på en given ort. Om ambassaden får information av särskilt intresse för svenska medborgare, förmedlar vi den i våra kanaler.

Vi vill understryka att vaccinering är frivilligt. 

Lokala restriktioner

Lokala restriktioner med hänsyn till det pågående Corona-utbrottet kvarstår runt om i Vietnam. Omfattningen av restriktionerna varierar beroende på bland annat antalet smittade och antalet vaccinerade. Följ lokala myndigheters information och rekommendationer; förändringar kan ske med kort varsel. 

Vietnams Hälsoministerium uppdaterar fortlöpande om smittspridningen här.

Inreseförbud till Vietnam

Inreseförbudet till Vietnam kvarstår. Diplomater, experter och vissa affärsresenärer/ studenter kan beviljas ett särskilt inresetillstånd. Vid ankomst till Vietnam (efter beviljat inresetillstånd) följer en obligatorisk karantän.

För fullvaccinerade personer med ett vaccincertifikat från Sverige (EU:s digitala Covid Certifikat) gäller 7 dagars karantän på centraliserad facilitet/ karantänhotell följt av 7 dagars självisolering hemma. Den sista vaccindosen ska ha tagits senast 14 dagar, men inte tidigare än 12 månader före inresan till Vietnam Samma karantänsregler gäller för personer som kan visa att de har haft Covid-19 under de senaste 6 månaderna och sedan tillfrisknat.

För ovaccinerade personer gäller 14 dagars karantän på centraliserad facilitet/ karantänhotell följt av 14 dagars självisolering hemma. Smittpreventiva åtgärder entligt den s.k. 5k-regeln ska följas under hela karantäntiden. 

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Senast uppdaterad 18 okt 2021, 10.52
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer