• Svenska

Om utlandet Uzbekistan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 02 nov 2021, 15.50

Aktuella händelser

 

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Allmänna säkerhetsläget

Uzbekistan är en auktoritär stat.

Den södra gränsen till Afghanistan är stängd. Incidenter längs gränsen mot Kirgizistan och Tadzjikistan rapporteras emellanåt, inte sällan runt om de uzbekiska exklaverna på kirgisiskt territorium. Säkerhetsläget vid gränserna mot Afghanistan, Kirgizistan och Tadzjikistan är instabilt. Resande uppmanas att iaktta stor försiktighet, undvika stora folksamlingar och att följa nyhetsrapporteringen. Man bör noga följa de lokala myndigheternas säkerhetsmeddelanden. Det varnas för mineringar vid gränserna mot Afghanistan, Kirgizistan och Tadzjikistan.

Endast officiella gränsövergångar ska användas. Gränsövergångar kan stängas på kort varsel.

Luftkvaliteten i Karakalpakstan och Khorezm är dålig pga damm, saltet och andra föroreningar från Aralsjön.

För exotiska resmål rekommenderas sedvanlig försiktighet avseende kranvatten, oskalade och osköljda frukter och grönsaker. Mejeriprodukter och livsmedel som säljs på gatan bör undvikas.

Vi uppmanar till allmän vaksamhet och försiktighet vid resa i landet.

Terrorism

Även om terroristattacker inne i Uzbekistan inte har rapporterats under senare tid, ska med hänsyn tagen till den vidare geografiska belägenheten, sådana inte uteslutas.

Besökande uppmanas till stor uppmärksamhet vid offentliga platser och byggnader, intill folksamlingar samt i gränszonerna. Uppmaningar och instruktioner som lämnas av uzbekiska myndigheter måste uppmärksammas.

Terrorism och turism på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Naturförhållanden och katastrofer

Uzbekistan ligger i ett jordbävningsområde. Små skalv rapporteras regelbundet.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Från och med 1 februari 2019 är innehavare av svenska pass viseringsfria för upp till 30 dagars vistelse i landet. För information om aktuella visumregler hänvisas till Uzbekistans ambassad i Berlin:

Kanzlei der Botschaft der Uzbekischen Republik Perleberger Strasse 62 105 59 Berlin Tel: +49 30 394 09 80 Fax: +49 30 394 09 862 E-post:  botschaft@uzbekistan.de www.uzbekistan.de

Det rekommenderas att bära med sig en kopia av både pass och visum, det krävs enligt uzbekisk lag. Polisen kan utföra kontroller. Vid oklarheter med polisen, be att bli förd till en polisstation där frågan kan lösas ut. 

Särskilt tillstånd fordras för att resa till Termez vid gränsen mot Afghanistan eller Surkhandarya-regionen.

Svenska medborgare med uzbekiska resehandlingar bör vara medvetna om att det finns risker med att resa till Uzbekistan via Ryssland (och även att besöka enbart Ryssland) på uzbekiskt pass. Ryska myndigheter accepterar nämligen inte ett uzbekiskt pass som utresehandling om det inte är godkänt som utrikespass av myndigheterna i Uzbekistan och försett med en särskild uzbekisk stämpel.

För att undvika komplikationer rekommenderar UD därför att resenärer som har både uzbekiska och svenska resehandlingar att resa till Ryssland med svenskt pass försett med rysk visering.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård håller i allmänhet låg standard utanför huvudstadsområdet. Vid osäkerhet är det tillrådligt att före avresa kontakta egen vårdcentral för rekommendationer om vaccinering. Tyfus och gulsot rapporteras förekomma.

Lokala lagar och sedvänjor

Även om landets konstitution är sekulär är det bra att erinra sig att Uzbekistan är ett muslimskt land. I vissa delar av landet upprätthålls muslimska sedvänjor mer strikt. Besökare rekommenderas att respektera dessa sedvänjor och religiösa högtider.

Narkotika- och valutabrott renderar i hårda straff i fängelser med mycket låg standard. Försiktighet bör iakttas vid fotografering av föremål och platser som kan uppfattas vara av militärt eller säkerhetsintresse.

Homosexualitet är olagligt under uzbekiskt lag och är inte accepterat i samhället i stort. Utöva därför försiktighet med offentliga ömhetsbetygelser.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder och rån förekommer, ficktjuvar opererar på marknader och basarer. I synnerhet rekommenderas försiktighet med kontanter samt vaksamhet vid besök på marknadsplatser, basarer och under kvällstid vid restaurangbesök.  Anlita registrerade taxibilar.

 

Elavbrott förekommer, framför allt på landsbygden

Trafiksäkerhet

Som fotgängare och som bilist, iaktta stor försiktighet i trafiken – såväl i städer som på landsorten. Förutom vägavsnitt mellan större städer håller vägarna låg kvalitet. Obligatoriskt att använda säkerhetsbälte och förbjudet att kombinera bilkörning med mobiltelefoni.

Från Europa flyger bland annat Turkish Airlines, Uzbekistan Airways och Aeroflot på Tasjkent. För information om flygsäkerhet, till- från och inom landet, hänvisas i övrigt till International Air Transport Associations hemsida.