• Svenska

Om utlandet Uzbekistan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor framgår detta längst upp på sidan. Händelser som påverkar svenska resenärer kommenteras under rubriken Aktuella händelser i texten med Ambassadens reseinformation. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 04 jun 2024, 19.04

Allmänna säkerhetsläget

Uzbekistan är ett förhållandevis tryggt resmål, men vissa försiktighetsåtgärder är motiverade. Det allmänna säkerhetsläget i landet har förbättrats avsevärt under de senaste åren, vilket har resulterat i ett ökande antal turister. Befolkningen är generellt välkomnande till besökare men språkbarriären kan vara betydande för besökare som inte talar något turkspråk eller ryska.

Uzbekistan är likväl beläget i en region med förhöjd risk för konflikter som kan blossa upp med kort varsel. Landets säkerhetsbevarande organ rapporteras ibland använda övervåld och metoder som normalt förknippas med en auktoritär stat.

Undantagstillstånd infördes tillfälligt i den autonoma republiken Karakalpakstan i juli 2022 till följd av kravaller med dödlig utgång för ett tjugotal personer, däribland personal i säkerhetsstyrkorna. Oroligheterna avtog snabbt och resor till Karakalpakstan anses inte längre vara förknippade med specifika säkerhetsproblem.

Säkerhetsläget vid gränserna mot Kirgizistan och Tadzjikistan har väsentligen förbättrats under senare år. Incidenter rapporteras periodvis kring de uzbekiska exklaverna på kirgiziskt territorium. Resande i dessa områden uppmanas alltjämt att iaktta försiktighet och följa nyhetsrapporteringen.

Endast officiella gränsövergångar ska användas. Det varnas för enstaka resterande mineringar vid gränserna mot Afghanistan, Kirgizistan och Tadzjikistan. Resenärer bör noga följa de lokala myndigheternas säkerhetsmeddelanden.

Luftkvaliteten i Karakalpakstan och Khorezm är dålig pga damm, saltet och andra föroreningar från den tidigare havsbottnen i Aralsjön.

För exotiska resmål rekommenderas sedvanlig försiktighet avseende kranvatten, oskalade och osköljda frukter och grönsaker. Mejeriprodukter och livsmedel som säljs på gatan bör undvikas.

För bästa upplevelse rekommenderas god planering, kunskapsinhämtning och försiktighet i samband med resor i landet.

Terrorism

Även om terroristattacker inne i Uzbekistan inte har rapporterats på senare tid kan sådana inte uteslutas. Terrororganisationer med bas i norra Afghanistan utgör det främsta hotet i detta avseende.

Den södra gränsen till Afghanistan är stängd. I slutet av april 2022 rapporterades att medlemmar ur terroristgrupperingen ISK i norra Afghanistan avfyrade missiler i riktning mot uzbekiskt territorium. Missilerna nådde inte över gränsen till Uzbekistan och ingen kom till skada. Incidenten indikerar att risknivån ökar ju närmare gränsen mot Afghanistan man kommer.

Besökande uppmanas till stor uppmärksamhet vid offentliga platser och byggnader, intill folksamlingar samt i gränszonerna. Uppmaningar och instruktioner som lämnas av uzbekiska myndigheter måste uppmärksammas.

Terrorism och turism på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på Sweden Abroad.

Naturförhållanden och katastrofer

Uzbekistan ligger i ett jordbävningsområde. Mindre jordbävningar och skalv rapporteras regelbundet.

In- och utresebestämmelser

Från och med 1 februari 2019 är innehavare av svenska pass viseringsfria för upp till 30 dagars vistelse i landet. För information om aktuella visumregler hänvisas till Uzbekistans ambassad i Berlin:

Kanzlei der Botschaft der Uzbekischen Republik Perleberger Strasse 62 105 59 Berlin Tel: +49 30 394 09 80 Fax: +49 30 394 09 862 E-post: botschaft@uzbekistan.de www.uzbekistan.de

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Det rekommenderas att bära med sig en kopia av både pass och visum, det krävs enligt uzbekisk lag. Polisen kan utföra kontroller. Vid oklarheter med polisen, be att bli förd till en polisstation där frågan kan lösas ut. 

Dubbla medborgarskap

Uzbekisk lag tillåter inte dubbelt medborgarskap för uzbekiska medborgare. Svenska resenärer som innehar uzbekiskt medborgarskap bör hålla i åtanke att svenska ambassadens och honorärkonsulatets möjligheter att ge dem konsulär assistans i samband med frihetsberövande eller rättslig prövning kan vara starkt begränsade.

Svenska medborgare med uzbekiska resehandlingar bör även beakta att det finns risker med att resa till Uzbekistan via Ryssland med uzbekiskt pass. Ryska myndigheter accepterar inte ett uzbekiskt pass som utresehandling om det inte är godkänt som utrikespass av myndigheterna i Uzbekistan och försett med en särskild uzbekisk stämpel. Vad som gäller för personer med dubbelt medborgarskap eller med svenskt uppehållstillstånd finns beskrivet mer utförligt på denna sida. 

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård håller i allmänhet låg standard utanför huvudstadsområdet. Honorärkonsulatet kan bistå med rådgivning om vårdbehov uppstår. Vid osäkerhet är det tillrådligt att före avresa kontakta egen vårdcentral för rekommendationer om vaccinering. Tyfus och gulsot rapporteras förekomma.

Lokala lagar och sedvänjor

Även om landets konstitution är sekulär är det bra att erinra sig om att Uzbekistan är ett muslimskt land. I vissa delar av landet upprätthålls muslimska sedvänjor betydligt striktare än i huvudstaden. Besökare rekommenderas att respektera dessa sedvänjor och religiösa högtider.

För narkotika- och valutabrott utdöms hårda straff som avtjänas i fängelser med mycket låg standard. Försiktighet bör iakttas vid fotografering av föremål och platser som kan uppfattas vara av militärt eller säkerhetsintresse.

Samkönade relationer är inte tillåtna under uzbekiskt lag och enbart i begränsad utsträckning accepterade i det bredare samhället. Det är tillrådligt att vara försiktig med starka ömhetsbetygelser i allmänhetens åsyn.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder och rån förekommer; ficktjuvar finns på marknader och basarer. I synnerhet rekommenderas försiktighet med kontanter samt vaksamhet vid besök på marknadsplatser, basarer och under kvällstid vid restaurangbesök. Anlita registrerade taxibilar.

Trafiksäkerhet

Som fotgängare och som bilist, iaktta stor försiktighet i trafiken – såväl i städer som på landsorten. Förutom vägavsnitt mellan större städer håller vägarna låg kvalitet. Obligatoriskt att använda säkerhetsbälte och förbjudet att kombinera bilkörning med mobiltelefoni.

Från Europa flyger Turkish Airlines (från Istanbul och Ankara) och Uzbekistan Airlines (från Riga) på Tasjkent. För information om flygsäkerhet till, från och inom landet hänvisas till International Air Transport Associations hemsida.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer