Meny
  • Svenska

Om utlandet Uzbekistan

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juli 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Län till avrådan regeringen.se

 

Covid-19-fall har registrerats i Uzbekistan. Alla internationella flyglinjer är inställda från 30 mars  fram till 30 juni, då ny bedömning kommer att göras. Landgränserna är i princip stängda för persontrafik, undantag görs för uzbekiska medborgare som önskar återvända. Resande mellan städer i Uzbekistan är starkt begränsat.

Tasjkent och flera andra städer är försatta i karantän (Samarkand, Andijan, Gulistan, Namangan, Nukus, Surdariya inklusive Termez) sedan 24/3, åtminstone till 20 april.

Alla offentliga transporter i Tasjkent är inställda (metro, bussar, minibussar), och privat biltrafik i huvudstaden är förbjuden sedan 30/3. Endast taxibilar med ”desinfektionscertifikat” och fordon med särskilda tillstånd trafikerar Tasjkent. Sammankomster mellan fler än tre personer, förutom familjemedlemmar, är förbjudna. Polis och militär kontrollerar in- och utfarter till huvudstaden.

Invånarna har uppmanats att stanna hemma och får endast lämna sina bostäder med ansiktsmask. Invånare som påträffas utan mask blir bötfällda (USD23 för första tillfället och USD70 för det andra).

Myndigheterna har etablerat en informationskanal på den sociala plattformen Telegram: ”Koronavirus Info” där regeringsföreträdare och myndigheter kontinuerligt informerar om läget.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 11 jun 2020, 11.45
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor