Meny
  • Svenska

Om utlandet Uzbekistan

Förnyelse av pass för vuxna i Uzbekistan

Passkunder rekommenderas förnya sina pass vid besök i Sverige alternativt kontakta närmaste svenska ambassad:

Sveriges ambassad i Moskva

I Uzbekistan finns inget svenskt honorärkonsulat. Vid förlust av svenskt pass i Uzbekistan hänvsas till Tysklands ambassad i Tashkent som kan utfärda ett provisoriskt pass ett så kallat European Travel Document.

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer