Meny

Terrorism

Hotbedömning
Hot om terrorism har blivit en del av vardagen runt om i världen. Det är viktigt att resenärer iakttar försiktighet och är observanta på förändringar av läget som kan påverka den personliga säkerheten under besöket i USA. USA (U.S. Department of Homeland Security) använder en tvågradig skala för sannolikheten för terrorattentat. Imminent – en attack kan förväntas och hotet är överhängande, elevated – en attack är mycket möjlig. http://www.dhs.gov/national-terrorism-advisory-system

Amerikanska myndigheter bedömer att risken för terroristattentat riktat mot USA är elevated.

Råd till resenärer
Det allmänna rådet till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i USA och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.  

Läs mer om terrorism och turism Svenska regeringens webbplats: Regeringen.se

Senast uppdaterad 11 dec 2018, 14.35