• Svenska

Om utlandet USA

Reseinformation USA

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 01 maj 2024, 09.09

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

USA är allmänt sett ett tryggt resmål men i flera storstäder finns det områden med högre kriminalitet.

Det amerikanska säkerhetsministeriet (Department of Homeland Security) ansvarar för bedömningen av säkerhetshot i USA.

Officiella uttalanden om hot- och terrorläget finns på: 
> Department of Homeland Security

Varje delstat i USA ansvarar för sin krishanteringsorganisation:
> Emergency Management Organizations

Den amerikanska flygsäkerhetsmyndigheten, U.S. Transportation Security Administration informerar om gällande bestämmelser:
> U.S. Transportation Security Administration

Strikta säkerhetskontroller tillämpas på USA:s flygplatser. Ambassaden uppmanar alla resenärer att vara ute i god tid för säkerhetskontrollen.

Uppmaning till svenskar utomlands

  • Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. 
  • Svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige bör iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.
  • Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ned appen UD Resklar (samt aktivera push notiser för aktuellt land).

Terrorism

Hotbedömning
Hot om terrorism har blivit en del av vardagen runt om i världen. Det är viktigt att resenärer iakttar försiktighet och är observanta på förändringar av läget som kan påverka den personliga säkerheten under besöket i USA.

Råd till resenärer
Det allmänna rådet till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i USA och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.  

Naturförhållanden och katastrofer

USA täcker ett mycket stort område med många typer av klimat- och väderförhållanden. På den amerikanska västkusten inträffar relativt ofta skogsbränder, jordskred och jordbävningar. Mellersta USA drabbas ofta av tromber och översvämningar. Kraftiga snöstormar är vanligt förekommande i de nordliga/nordöstra delarna av USA. Östkusten inklusive karibiska övärlden samt Gulfkusten hotas årligen av kraftfulla orkaner.

Väderförhållandena växlar snabbt, så det är viktigt att följa de lokala väderleksrapporterna. Media är snabba på att förmedla råd och uppmaningar från lokala och centrala myndigheter. Ett beslut om obligatorisk evakuering av ett område kan fattas av myndigheterna och måste följas av alla, inklusive utländska medborgare. 

Federal Emergency Management Agency (FEMA) ansvarar för den federala krisorganisationen vid en naturkatastrof:  
FEMA.gov

För råd och förberedelser inför naturkatastrofer:
> Ready.gov 

System för viktiga meddelanden och notiser till allmänheten: 
> Integrated Public Alert and Warning System (IPAWS)

 Information om orkaner:
> National Hurricane Centers

Varje delstat i USA ansvarar för sin krishanteringsorganisation:
> Emergency Management Organizations

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare är vanligtvis viseringsfria (med vissa undantag) vid resa till USA för turistbesök upp till 90 dagar. Dock krävs en elektronisk resehandling, kallad ESTA (The Electronic System for Travel Authorization). Ansökan görs online:
ESTA 

Resenärer till USA uppmanas att undersöka viseringsregler och inresetillstånd med amerikanska ambassaden i Stockholm i god tid.  
> Amerikanska ambassaden i Stockholm

Sverige har en överenskommelse med USA som säger att det räcker att det svenska passet är giltigt så länge resan varar. 

Vårdnadshavare bör vara medvetna om vad som gäller när man reser till USA med en minderårig och  undersöka med flygbolag och Customs and Border Protection (CBP) om specifik dokumentation ska tillhandahållas när ett barn reser ensamt eller med endast en vårdnadshavare.

Upplysningar gällande viseringsregler och vistelselängd återfinns på amerikanska immigrationsmyndighetens webbsida:
> USCIS.gov 

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Det är stränga regler för vad som får föras in i USA:
> U.S. Customs and Border Protection 

Covid-19 relaterad information för resa till och i USA: 
> Centers for Disease Control and prevention

Hälso- och sjukvård

Det finns ett stort utbud av såväl läkare som tandläkare i USA. Standarden på sjukhusen varierar men är vanligtvis god. Utan försäkring är kostnaderna för läkar- och tandvård mycket höga. Besökare bör ha reseförsäkring/hemförsäkring som täcker sjukvårdskostnader i USA. I regel krävs betalningsgaranti före behandling. Tänk på att ta med nödvändiga mediciner och ett läkarintyg på engelska med diagnos och eventuell medicinering.

Försäkringsskydd
I de flesta hemförsäkringar och villahemförsäkringar ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Den räcker i normalfallet om du åker på en vanlig semester i upp till 45 dagar. Försäkringen ger skydd för och täcker de vanligaste och viktigaste händelserna som kan ske under resan

Ska du vara borta längre än vad din eventuella hemförsäkring täcker eller om du ska studera, arbeta eller ägna dig åt riskfyllda aktiviteter behöver du köpa till ett utökat skydd för att vara säker på att just ditt ändamål med resan täcks av en försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att just den aktivitet du tänkt ägna dig åt täcks av försäkringen.

Motsvarigheten till det svenska larmnumret 112 för polis, ambulans, brandkår m m är 911. Detta nummer gäller i hela USA.

Lokala lagar och sedvänjor

Varje delstat har sina egna lagar och regler vid sidan av de federala. Ibland kan skillnaden vara stor jämfört med i Sverige. Som svensk bör man komma ihåg att ge dricks till servitörer, taxichaufförer och andra inom servicesektorn. Generellt ges mellan 15-20% dricks för restaurangnotor. I vissa fall, särskilt för större sällskap, kan dock notan även inkludera dricks.

Kriminalitet och personlig säkerhet

De allmänna riktlinjer som gäller för resor utanför Norden gäller även för USA. Viktiga saker bör förvaras på ett säkert sätt. Det kan vara bra att ha en kopia av pass - och eventuellt visum - som förvaras separat från originalen.

Brottsligheten i USA varierar kraftigt från stad till stad och från stadsdel till stadsdel. Den är som regel högre i de större städerna. Ficktjuvar är särskilt vanliga runt bussterminaler, tågstationer, flygplatser och populära turistattraktioner. Lämna aldrig värdesaker i bilen.

Antalet skjutvapenrelaterade våldsincidenter med dödlig utgång har ökat stadigt i USA under det senaste årtiondet liksom antalet masskjutningar vid offentliga platser. Även om sannolikheten för att den enskilde ska drabbas fortfarande är låg, bör prevalensen av skjutvapenrelaterat våld beaktas vid resor inom landet. I bifogad länk återfinns information från landets federala myndigheter om rekommenderat agerande vid en incident.

Active Shooter Pamphlet | CISA

Trafiksäkerhet

USA omfattar ett mycket stort område och vägnätet är väl utbyggt. Trafiken är oftast mycket tät och trots att de större vägarna är av hög standard är olyckor vanligt förekommande. Rattonykterhet orsakar många olyckor och olika promillegränser gäller i olika delstater.

USA är ett land som lämpar sig för bilturism och att hyra bil i samband med ett besök är ett ofta utmärkt sätt att se landet. Kollektivtrafiken är under uppbyggnad och fungerar oftast bra i de större städerna. New York City och även Washington DC har väl utbyggd tunnelbana.

Mobiltelefon och en e-postadress underlättar kontakten med anhöriga och vänner. Ändrade resplaner bör meddelas.

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer