• Svenska

Om utlandet USA

Reseinformation USA

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 15 jan 2021, 15.22

Aktuella händelser

Presidentinstallation den 20 januari
I samband med installationen av USA:s nästa president den 20 januari finns det en ökad risk för demonstrationer och oroligheter i Washington, DC såväl som i de övriga 50 staterna.

Borgmästaren i Washington, DC, Muriel Bowser, uppmuntrar allmänheten att deltaga i installationsceremonin den 20 januari virtuellt. För uppdateringar om allmän säkerhet, eventuella utegångsförbud, vägavstängningar och transituppdateringar runt installationsdagen i Washington, DC besök: inauguration.dc.gov.

Svenska medborgare uppmanas att noggrant följa rekommendationer och säkerhetsanvisningar från lokala myndigheter.

Coronavirus (COVID-19)
UD har förlängt avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2021. Det tillfälliga stoppet på icke nödvändiga resor till Sverige är förlängt till och med den 31 mars 2021. Mer här. 

Från och med 22 december 2020 till 21 januari 2021 har Sverige ett inreseförbud från Storbritannien och Danmark. Information om vilka personer som är undantagna inreseförbudet, frågor och svar samt vad som gäller för inresa från övriga länder via Polismyndigheten här. 

Svenska medborgare och resenärer i USA uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

In- och utresebestämmelser till USA
USA har ett inreseförbud sedan den 13 mars för resenärer från Schengenområdet samt Storbritannien och Irland. Det innebär att 26 europeiska länder, däribland Sverige, berörs. Förbudet inkluderar resenärer som befunnit sig i Schengenområdet, Storbritannien och Irland de senaste 14 dagarna. Detta gäller även transit. Amerikanska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd i USA samt vissa visakategorier omfattas inte. Mer här: whitehouse.gov

Centers for Disease Control and Prevention har beslutat att alla passagerare som reser till USA måste uppvisa ett negativt Covid-test taget inom 3 dagar inför resan till USA. Mer här. 

Resenärer som ej befunnit sig i Europa, är svensk medborgare, reser på svenskt pass och har giltig ESTA för USA bör inte ha problem att mellanlanda i USA. Detta bör dock alltid säkerställas med flygbolaget innan resa då de kan ha ytterligare restriktioner. 

Ytterligare information gällande vilka försiktighetsåtgärder som rekommenderas efter inresa till USA samt vid resa inom landet finns på Centers for Disease Control and Prevention hemsida. En del delstater har även krav på karantän vid inresa från delstater som klassificeras som högriskområden. Vänd dig till respektive delstats hälsomyndighet för mer information. Många delstater har krav och rekommendationer gällande bärande av ansiktsmask på allmän plats. 

Var observant på att inte stanna längre i USA än giltighetstiden på ditt inresetillstånd (ESTA). Om ditt flyg är inställt, kontakta ditt flygbolag/researrangör för att boka om din biljett alternativt köpa en ny. Konsekvenserna för en så kallad overstay kan vara allvarliga med risk att inte få komma in i USA på en lång tid. Om flygtrafiken ställs in och du riskerar att tvingas stanna längre i USA än ditt ESTA medger bör du kontakta US Customs and Border Protection för att ansöka om en så kallad satisfactory departureHär  hittar du deras kontaktuppgifter, de har även en  FAQ som besvarar många frågor gällande ESTA och hur man ansöker om en förlängning. 

Resor till Sverige
Flygbolagen har fortsatt färre avgångar än vanligt till Sverige och Europa. Se över er resplan omgående och kontakta ert flygbolag om förändringar samt er reseförsäkring/hemförsäkring om eventuella ekonomiska konsekvenser av detta. Läget kan fortsatt förändras med kort varsel. Inresetillstånd i olika länder kan ändras. Det är individens ansvar att säkerställa hela sin planerade resrutt.

För mer information om andra länders begränsningar och gränskontroller som kan påverka din hemresa, besök de svenska ambassadernas hemsidor via www.swedenabroad.se. Situationen kan förändras snabbt och du bör löpande hålla dig informerad.

Anmälan till svensklistan och UD Resklar
Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i. När du kommit hem till Sverige igen ber vi dig att avanmäla dig från listan genom att klicka här.

Ladda även ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

Hjälpsamma länkar
CDC (centers for decease control and prevention). Information om smittspridning, hälsoråd och reserekommendationer i USA
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Information gällande in- och utresebestämmelser till USA 
https://www.dhs.gov

The United States Department of State
https://www.state.gov

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige https://www.folkhalsomyndigheten.se

Allmänna säkerhetsläget

USA är allmänt sett ett tryggt resmål men i flera storstäder finns det områden med högre kriminalitet.

Det amerikanska säkerhetsministeriet (Department of Homeland Security) ansvarar för bedömningen av säkerhetshot i USA. Det finns tre kategorier för detta:

Bulletin
Describes current developments or general trends regarding threats of terrorism.

Elevated Alert
Warns of a credible terrorism threat against the United States.

Imminent Alert
Warns of a credible, specific and impending terrorism threat against the United States.

Officiella uttalanden om hot- och terrorläget finns på: 
> Department of Homeland Security

Varje delstat i USA ansvarar för sin krishanteringsorganisation:
> Emergency Management Organizations

Den amerikanska flygsäkerhetsmyndigheten, U.S. Transportation Security Administration informerar om gällande bestämmelser:
> U.S. Transportation Security Administration

Strikta säkerhetskontroller tillämpas på USA:s flygplatser. Ambassaden uppmanar alla resenärer att vara ute i god tid för säkerhetskontrollen.

Terrorism

Hotbedömning
Hot om terrorism har blivit en del av vardagen runt om i världen. Det är viktigt att resenärer iakttar försiktighet och är observanta på förändringar av läget som kan påverka den personliga säkerheten under besöket i USA.

Råd till resenärer
Det allmänna rådet till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i USA och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.  

Läs mer om terrorism och turism på Svenska regeringens webbplats:
Regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

USA täcker ett mycket stort område med många typer av klimat- och väderförhållanden. På den amerikanska västkusten inträffar relativt ofta skogsbränder, jordskred och jordbävningar. Mellersta USA drabbas ofta av tromber och översvämningar. Kraftiga snöstormar är vanligt förekommande i de nordliga/nordöstra delarna av USA. Östkusten inklusive karibiska övärlden samt Gulfkusten hotas årligen av kraftfulla orkaner.

Väderförhållandena växlar snabbt, så det är viktigt att följa de lokala väderleksrapporterna. Media är snabba på att förmedla råd och uppmaningar från lokala och centrala myndigheter. Ett beslut om obligatorisk evakuering av ett område kan fattas av myndigheterna och måste följas av alla, inklusive utländska medborgare. 

Federal Emergency Management Agency (FEMA) ansvarar för den federala krisorganisationen vid en naturkatastrof:  
FEMA.gov

För råd och förberedelser inför naturkatastrofer:
> Ready.gov 

System för viktiga meddelanden och notiser till allmänheten: 
> Integrated Public Alert and Warning System (IPAWS)

 Information om orkaner:
> National Hurricane Centers

Varje delstat i USA ansvarar för sin krishanteringsorganisation:
> Emergency Management Organizations

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare är vanligtvis viseringsfria (med vissa undantag) vid resa till USA för turistbesök upp till 90 dagar. Dock krävs en elektronisk resehandling, kallad ESTA (The Electronic System for Travel Authorization). Ansökan görs online:
ESTA 

Resenärer till USA uppmanas att undersöka viseringsregler och inresetillstånd med amerikanska ambassaden i Stockholm i god tid.  
> Amerikanska ambassaden i Stockholm

Upplysningar gällande viseringsregler och vistelselängd återfinns på amerikanska immigrationsmyndighetens webbsida:
> USCIS.gov 

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Det är stränga regler för vad som får föras in i USA:
> U.S. Customs and Border Protection 

Hälso- och sjukvård

Det finns ett stort utbud av såväl läkare som tandläkare i USA. Standarden på sjukhusen varierar men är vanligtvis god. Utan försäkring är kostnaderna för läkar- och tandvård mycket höga. Besökare bör ha reseförsäkring/hemförsäkring som täcker sjukvårdskostnader i USA. I regel krävs betalningsgaranti före behandling. Tänk på att ta med nödvändiga mediciner och ett läkarintyg på engelska med diagnos och eventuell medicinering.

Försäkringsskydd
I de flesta hemförsäkringar och villahemförsäkringar ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Den räcker i normalfallet om du åker på en vanlig semester i upp till 45 dagar. Försäkringen ger skydd för och täcker de vanligaste och viktigaste händelserna som kan ske under resan

Ska du vara borta längre än vad din eventuella hemförsäkring täcker eller om du ska studera, arbeta eller ägna dig åt riskfyllda aktiviteter behöver du köpa till ett utökat skydd för att vara säker på att just ditt ändamål med resan täcks av en försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att just den aktivitet du tänkt ägna dig åt täcks av försäkringen.

Motsvarigheten till det svenska larmnumret 112 för polis, ambulans, brandkår m m är 911. Detta nummer gäller i hela USA.

Lokala lagar och sedvänjor

Varje delstat har sina egna lagar och regler vid sidan av de federala. Ibland kan skillnaden vara stor jämfört med i Sverige. Som svensk bör man komma ihåg att ge dricks till servitörer, taxichaufförer och andra inom servicesektorn. Generellt ges mellan 15-20% dricks för restaurangnotor. I vissa fall, särskilt för större sällskap, kan dock notan även inkludera dricks.

Kriminalitet och personlig säkerhet

De allmänna riktlinjer som gäller för resor utanför Norden gäller även för USA. Viktiga saker bör förvaras på ett säkert sätt. Det kan vara bra att ha en kopia av pass - och eventuellt visum - som förvaras separat från originalen.

Brottsligheten i USA varierar kraftigt från stad till stad och från stadsdel till stadsdel. Den är som regel högre i de större städerna. Ficktjuvar är särskilt vanliga runt bussterminaler, tågstationer, flygplatser och populära turistattraktioner. Lämna aldrig värdesaker i bilen.

Trafiksäkerhet

USA omfattar ett mycket stort område och vägnätet är väl utbyggt. Trafiken är oftast mycket tät och trots att de större vägarna är av hög standard är olyckor vanligt förekommande. Rattonykterhet orsakar många olyckor och olika promillegränser gäller i olika delstater.

USA är ett land som lämpar sig för bilturism och att hyra bil i samband med ett besök är ett ofta utmärkt sätt att se landet. Kollektivtrafiken är under uppbyggnad och fungerar oftast bra i de större städerna. New York City och även Washington DC har väl utbyggd tunnelbana.

Mobiltelefon och en e-postadress underlättar kontakten med anhöriga och vänner. Ändrade resplaner bör meddelas.