• Svenska

Om utlandet USA

Naturförhållanden och katastrofer

USA täcker ett mycket stort område med många typer av klimat- och väderförhållanden. På den amerikanska västkusten inträffar relativt ofta skogsbränder, jordskred och jordbävningar. Mellersta USA drabbas ofta av tromber och översvämningar. Kraftiga snöstormar är vanligt förekommande i de nordliga/nordöstra delarna av USA. Östkusten inklusive karibiska övärlden samt Gulfkusten hotas årligen av kraftfulla orkaner.

Väderförhållandena växlar snabbt, så det är viktigt att följa de lokala väderleksrapporterna. Media är snabba på att förmedla råd och uppmaningar från lokala och centrala myndigheter. Ett beslut om obligatorisk evakuering av ett område kan fattas av myndigheterna och måste följas av alla, inklusive utländska medborgare. 

Federal Emergency Management Agency (FEMA) ansvarar för den federala krisorganisationen vid en naturkatastrof:  
FEMA.gov

För råd och förberedelser inför naturkatastrofer:
> Ready.gov 

System för viktiga meddelanden och notiser till allmänheten: 
> Integrated Public Alert and Warning System (IPAWS)

 Information om orkaner:
> National Hurricane Centers

Varje delstat i USA ansvarar för sin krishanteringsorganisation:
> Emergency Management Organizations

Senast uppdaterad 05 jul 2024, 11.48