• Svenska

Om utlandet USA

Allmänna säkerhetsläget

USA är allmänt sett ett tryggt resmål men i flera storstäder finns det områden med högre kriminalitet.

Det amerikanska säkerhetsministeriet (Department of Homeland Security) ansvarar för bedömningen av säkerhetshot i USA. Det finns två kategorier för detta och sk Bulletins som beskriver läget och utveckling.

Bulletin
Describes current developments or general trends regarding threats of terrorism.

Elevated Alert
Warns of a credible terrorism threat against the United States.

Imminent Alert
Warns of a credible, specific and impending terrorism threat against the United States.

Officiella uttalanden om hot- och terrorläget finns på: 
> Department of Homeland Security

Varje delstat i USA ansvarar för sin krishanteringsorganisation:
> Emergency Management Organizations

Den amerikanska flygsäkerhetsmyndigheten, U.S. Transportation Security Administration informerar om gällande bestämmelser:
> U.S. Transportation Security Administration

Strikta säkerhetskontroller tillämpas på USA:s flygplatser. Ambassaden uppmanar alla resenärer att vara ute i god tid för säkerhetskontrollen.

Allmän information med anledning av Koranbränningarna i Sverige

  • Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden mot svenska intressen har ökat.
  • I ljuset av utveckling bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.
  • Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.
  • Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ned appen UD Resklar (somt aktivera push notiser).
Senast uppdaterad 18 aug 2023, 15.26