Meny

Allmänna säkerhetsläget

Det amerikanska säkerhetsministeriet (Department of Homeland Security) har infört ett varningssystem i fem nivåer och anger olika färger för olika risknivåer. Den lägsta nivån är Low (grön) och däefter följer Guarded (blå), Elevated (gul), High (orange) och Severe (röd).

Department of Homeland Securitys webbplats

De senaste åren har risken generellt för attentat bedömts som Elevated (gul), respektive som High (orange) för alla internationella och inrikes resor.

Officiella uttalanden om hot- och terrorläget finns på hemsidan för Department of Homeland Security.

Department of Homeland Security

Den amerikanska flygsäkerhetsmyndigheten, U.S. Transportation Security Administration informerar om gällande bestämmelser på sin webbplats.

U.S. Transportation Security Administration

Liksom i Sverige har säkerhetskontrollerna på flygplatserna skärpts och begränsningar har införts för bland annat den mängd vätska som en passagerare får ha med sig i handbagaget på flyget.

Senast uppdaterad 11 dec 2018, 14.35