Om utlandet USA

Vigsel i USA

Ingen av Sveriges utlandsmyndigheter i USA, inklusive ambassaden i Washington DC och generalkonsulaten i New York och San Francisco, har vigselrätt.

Svenska kyrkan förrättar vigsel på flera platser runtom i USA: Läs mer om vigsel vid Svenska kyrkan i utlandet.

För information om amerikansk vigsel (kyrklig eller borgerlig) hänvisar vi till relevant amerikansk myndighet, oftast en "Marriage License Bureau," i den delstat ni vill gifta er.