Meny

Om utlandet USA

Vigsel i USA

Ingen av Sveriges utlandsmyndigheter i USA, inklusive ambassaden i Washington DC och generalkonsulatet i New York, har vigselrätt.

Svenska kyrkan förrättar vigsel på flera platser runtom i USA:  Läs mer om vigsel vid Svenska kyrkan i utlandet.

Läs mer här för information om vigsel i New York.

För information om amerikansk vigsel (kyrklig eller borgerlig) hänvisar vi till relevant amerikansk myndighet, oftast en "Marriage License Bureau," i den delstat ni vill gifta er.

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer