Om utlandet USA

Rösta i val utomlands

Från utlandet kan personer med rösträtt antingen brevrösta eller förtidsrösta på plats på olika vallokaler runtom i USA. 

Du som är bosatt utanför Sverige och har rösträtt i svenska val kan förtidsrösta antingen genom att brevrösta eller genom att förtidsrösta personligen på ambassader och konsulat.

Tänk på att du aldrig kan rösta på själva valdagen när du befinner dig utanför Sverige utan du måste alltid förtidsrösta. 

Röstlängd

Utlandssvenskar och personer med rösträtt i svenska val finns med i röstlängden i tio år efter det att utvandringen registrerats i folkbokföringen. Röstlängden baseras på information från folkbokföringen så därför är det viktigt att se till att uppdatera adressuppgifter. Röstlängden sammanställs 30 dagar innan valdagen.

Efter tio år måste man göra en skriftlig anmälan till Skatteverket i Sverige för vara kvar i röstlängden i en ny tioårsperiod. Denna anmälan ska vara inne hos Skatteverket 30 dagar före valet. Anmälningsblanketten kan laddas ner från Skatteverkets hemsida och skickas sedan direkt till adressen på blanketten.

Även om en anmälan inte är gjord 30 dagar före valet, och man därmed inte är med i röstlängden, så kan man ändå rösta. En röst som kommer in antingen med brevröst från utlandet eller från en utlandsmyndighet räknas så länge rösten når Valmyndigheten dagen före valdagen. Rösten räknas även som en anmälan till röstlängden för 10 år framåt. 

> Läs mer på Valmyndighetens webbplats

Behöver jag ett röstkort för att kunna rösta?  - Nej, det behövs inte, du kan rösta ändå om du uppfyller kraven för rösträtt, antingen personligen på ett konsulat/ambassad eller genom att brevrösta. 

Jag vet inte om jag är med i röstlängden - kan jag rösta ändå? - Ja det kan du om du uppfyller kraven för rösträtt. Din röst räknas som en anmälan till röstlängden i 10 år framåt.

> För mer information om val, se Valmyndighetens webbplats.