Om utlandet USA

Rösta i valet 2022

Den 11 september 2022 hålls val till Sveriges riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Personer i USA med rösträtt i svenska val kan antingen brevrösta eller förtidsrösta personligen på olika vallokaler runt om i USA.

Här kan du förtidsrösta i USA - vallokaler och öppettider

>Tänk på att du inte kan rösta på valdagen utanför Sverige - alla utlandsröster är förtidsröster. 

Behöver jag ett röstkort för att kunna rösta? 
- Nej, det behövs inte, du kan rösta ändå om du uppfyller kraven för rösträtt nedan, antingen förtidsrösta personligen på ambassad eller konsulat, eller så kan du brevrösta. Om du inte redan fått brevröstmaterial hemskickat från Valmyndigheten så kan du beställa det från Valmyndigheten, din hemkommun, eller från ett konsulat/ambassad i USA. 

Jag vet inte om jag är med i röstlängden - kan jag rösta ändå?
- Ja det kan du om du uppfyller kraven för rösträtt nedan. Och din röst räknas som en anmälan till röstlängden i 10 år framåt. 

Brevrösta
Brevröstmaterial, inklusive utlandsröstkort, skickas automatiskt till alla röstberättigade i utlandet och bör nå alla senaste den 28 juli. Valmyndigheten använder sig då av information som finns i den s k röstlängden, som i sin tur är baserad på den information som finns i Skatteverkets folkbokföring.

Du kan även beställa brevröstmaterial direkt från Valmyndigheten eller från din hemkommun i Sverige, eller genom att skicka en e-post till närmsta konsulat/ambassad i USA med din fullständiga postadress. Kontaktinformation finns längre ner på sidan. Du kan tidigast posta din brevröst den 28 juli! Tänk på att din röst ska nå Valmyndigheten senast den 10 september för att den säkert ska räknas som en röst i årets val.

Rösträtt
>För att ha rösträtt måste man fylla 18 år senast på valdagen (11 september 2022).

>För att få rösta i riksdagsvalet måste man vara svensk medborgare och ha varit folkbokförd i Sverige vid något tillfälle.

>För att ha rösträtt i kommun – och regionfullmäktige måste man vara svensk medborgare och vara folkbokförd i kommunen/regionen, eller vara medborgare i ett EU-land, Island eller Norge och vara folkbokförd i kommunen/regionen, eller vara medborgare i annat land och varit folkbokförd i Sverige i 3 år, samt nu vara folkbokförd i kommunen/regionen.

Utskrivna svenska medborgare har alltså endast rösträtt i riksdagsvalet. Ditt röstkort anger vilka val du har rösträtt i.

>Ta med giltig fotolegitimation (t ex pass eller körkort) och ditt röstkort när du ska rösta. (Om du inte fått ett röstkort kan du rösta ändå så länge du uppfyller kraven för rösträtt ovan).

För mer information om valet, se Valmyndighetens webbplats.