Om utlandet USA

Rösta i svenska val i utlandet

Du som är utlandssvensk kan förtidsrösta i svenska val antingen genom att brevrösta eller genom att förtidsrösta personligen på ambassader och konsulat.

Röstlängd

Utlandssvenskar finns med i röstlängden i tio år efter det att utvandringen registrerats i folkbokföringen. Röstlängden baseras på information från folkbokföringen så därför är det viktigt att se till att uppdatera adressuppgifter. Röstlängden sammanställs 30 dagar innan valdagen.

Efter tio år måste man göra en skriftlig anmälan till Skatteverket i Sverige för vara kvar i röstlängden i en ny tioårsperiod. Denna anmälan ska vara inne hos Skatteverket 30 dagar före valet. Anmälningsblanketten kan laddas ner från Skatteverkets hemsida och skickas sedan direkt till adressen på blanketten.

Om inte en anmälan är gjord 30 dagar före valet, och man därmed inte är med i röstlängden, så kan man ändå rösta. En röst som kommer in antingen med brevröst från utlandet eller från en utlandsmyndighet räknas så länge rösten når Valmyndigheten dagen före valdagen. Rösten räknas även som en anmälan till röstlängden för 10 år framåt. 

> Läs mer på Valmyndighetens webbplats

Behöver jag ett röstkort för att kunna rösta?  - Nej, det behövs inte, du kan rösta ändå om du uppfyller kraven för rösträtt, antingen personligen på ett konsulat/ambassad eller genom att brevrösta. 

Jag vet inte om jag är med i röstlängden - kan jag rösta ändå? - Ja det kan du om du uppfyller kraven för rösträtt. Din röst räknas som en anmälan till röstlängden i 10 år framåt.

För mer information om val, se Valmyndighetens webbplats.