Meny

Körkort

Från och med 1 maj 2017 kan du som är permanent bosatt USA och inte längre skriven i Sverige inte förnya ditt svenska körkort. Istället gäller reglerna om körkort i USA. Kontakta "Department of Motor Vehicles" i din delstat för mer information.

De nya reglerna innebär att man inte kan förnya sitt körkort men man har kvar sin behörighet i det svenska vägtrafikregistret. Vid tillfällig vistelse kan man köra i Sverige med amerikanskt körkort eller giltig svensk legitimation. Om man flyttar tillbaka till Sverige kan man åter ansöka om svenskt körkort utan att behöva köra upp eller göra några tester. Ev. begränsningar i giltighetstid finns angivet på körkortets baksida.

Om du endast befinner dig i USA tillfälligt kan du fortfarande förnya ditt körkort och sen hämta ut det på valfritt konsulat/ambassad. Blanketten är ej tillgänglig online utan måste skickas som brev med vanlig post! Kontakta närmsta konsulat/ambassad via e-post för att begära en blankett. Kontaktinformation finns längre ner på sidan. Avgiften ($20/50) betalas vid uthämtning. 

> Hämta ut körkort i USA

Läs mer om hur du förnyar ditt körkort på Transportstyrelsens hemsida.

 

Senast uppdaterad 07 feb 2018, 17.24