Om utlandet USA

Förlust och behållande av svenskt medborgarskap

Om du är svensk medborgare men är född utanför Sverige, aldrig har bott i Sverige eller varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet till landet, så förlorar du ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år.

För att undvika detta kan du ansöka hos Migrationsverket om att få behålla det svenska medborgarskapet.  Det måste du göra efter 18 års ålder men innan du fyller 22 år.  

Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har varit bosatt i Sverige eller om du regelbundet besökt Sverige.  

Blankett för att ansöka om att få behålla svenskt medborgarskap och ytterligare information om processen finns på Migrationsverkets hemsida.

Ansökan lämnar du in till närmsta svenska konsulat eller till ambassaden i Washington DC - personligen eller via post.  Om du är på besök i Sverige kan den skickas direkt till Migrationsverket i Norrköping.

> Kontaktinformation till svenska konsulat/ambassad i USA finns längre ner på denna sida.