• Svenska

Om utlandet USA

Konsulära avgifter

Här finner du information om de avgifter som ambassaden och konsulat tar ut i olika ärenden, exempelvis vid ansökan om pass, körkort och liknande. Samtliga avgifter är i lokal valuta.

> Lista över avgifter 

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer