Om utlandet Uruguay

Samordningsnummer

Barn födda utomlands måste få ett samordningsnummer innan föräldrarna kan ansöka om deras första pass.

Ansökan om samordningsnummer är det första steget i barnets första passansökan. Du kan lämna in ansökan om samordningsnummer för ditt barn på konsulatet i Montevideo om du sedan ska ansöka om pass på ambassaden i Buenos Aires. 

När Skatteverket har fattat ett beslut om samordningsnummer för ditt barn kan du boka en tid på ambassaden i Buenos Aires för att ansöka om pass. Det är först vid detta tillfälle som barnet fotograferas och du betalar för passansökan.

Ansökan om pass för barn

Följande krävs vid ansökan om samordningsnummer:

 • Att barnet kommer till konsulaten tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
 • Beslut om namn eller beslut om medborgarskap.
 • Barnets och båda föräldrarnas giltiga pass/id-kort från landet de bor i. Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste den andras pass eller id-kort tas med i original eller vidimerad kopia.
 • Svenskt pass eller bevis om svenskt medborgarskap för föräldern som är svensk medborgare, eller båda föräldrarna om ni båda är svenska medborgare
 • Barnets födelsebevis
 • Föräldrarnas vigselintyg om de är eller har varit gifta
 • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg om modern var folkbokförd i Sverige när barnet föddes
 • Domstolsbeslut där föräldraskapet fastställs, om det inte skett genom bekräftelse

   Tidsbokning

   Boka tid för ansökan om samordningsnummer via e-post till konsulatet.

   Vanliga frågor om samordningsnummer