Om utlandet Uruguay

Registrera nyfödd utomlands

Om du bor utomlands och får barn kan du behöva anmäla barnets födelse till Skatteverket i Sverige. Hos Skatteverket ansöker du också om för- och efternamn till ditt barn. När du vill ansöka om pass till barnet behövs först ett samordningsnummer.

Automatiskt medborgarskap

Barn födda utomlands med svenska föräldrar blir svenska medborgare automatiskt vid födseln.

Om automatiskt medborgarskap - på Migrationsverkets webbplats

Du anmäler födseln och ansöker om namn hos Skatteverket

På Skatteverkets webbplats kan du läsa om vad som gäller när du får barn utomlands.

Om vad du som nybliven förälder behöver göra - på Skatteverkets webbplats

Svenska medborgare kan ansöka om förnamn och efternamn för sina barn födda utomlands. Ansökan görs direkt till Skatteverket. 

Internationella namnregler - på Skatteverkets webbplats

Om du ska ansöka om pass till ditt barn

För att ambassaden ska kunna utfärda pass måste ett barn som är fött utomlands först få ett samordningsnummer. Om föräldrarna inte redan har anmält ett namn görs det samtidigt som de ansöker om samordningsnummer. 

Ansökan om samordningsnummer

Medbor­gar­skap för barn med svensk pappa födda utom­lands före 1 april 2015

Tänk på att barn födda utomlands före 1 april 2015 med en svensk pappa och en utländsk mamma inte automatiskt blev svenska medborgare om föräldrarna inte var gifta med varandra. Barnets pappa kan därför i efterhand lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet.

Anmälan om medborgarskap för barn födda utomlands med ogift svensk pappa

Mer information om medbor­gar­skap för barn med svensk pappa födda utom­lands före 1 april 2015 på Migrationsverkets hemsida