• Svenska

Om utlandet Ungern

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 20 jan 2023, 15.53

Aktuella händelser

Situationen i Ukraina
Ryssland har invaderat Ukraina. Säkerhetsläget är mycket allvarligt. Situationen påverkar möjligheten att resa från Ukraina till angränsande länder. Läs mer på ambassaden i Ukrainas webbsida 

Det finns 5 gränsövergångar från Ukraina till Ungern:
Záhony
Barabás
Beregsurány
Lónya
Kölcse
Gränsövergångarnas öppettider samt väntetiderna vid gränsen uppdateras löpande på den ungerska polisens webbsida

Nationellt nödläge
Den ungerska regeringen har den 25 maj infört ”nödläge med anledning av pågående krig i ett grannland”. Detta innebär bland annat att regeringen kan fatta beslut utan att behöva konsultera parlamentet. Detta är dock inget som i dagsläget påverkar möjligheten att resa till eller turista i Ungern.

Reseinformation med anledning av coronapandemin
Samtliga covid-restriktioner har avskaffats. Det finns inget krav på vaccinations- eller testintyg för inresa till Ungern, och det krävs ingen form av covid-intyg för att besöka resturnager, hotell, festivaler mm.

Allmänna säkerhetsläget

Ungern är överlag ett tryggt och säkert resmål. Riskerna för terrorhandlingar får anses som små. Normal försiktighet bör iakttagas.

Ett av de största problemen är de bristande språkkunskaperna, både på myndigheter, inom serviceyrken och hos privatpersoner. Utanför Budapest är det få personer som behärskar engelska. Äldre personer talar ibland tyska.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. UD uppmanar svenska resenärer i Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Resenärer bör också hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För mer information om terrorism och turism hänvisar vi till UD:s hemsida för mer information.

Naturförhållanden och katastrofer

Gyttjekatastrofen i oktober 2010, då en damm med frätande gyttja brast i närheten av Ajka, är en av de värsta miljökatastrofer Ungern drabbats av i modern tid.

Översvämningar förekommer relativt ofta längs de två floderna Donau och Tisza. Dessa berör oftast inte Budapestområdet. Våren 2006, sommaren 2010 och sommaren 2013 drabbades Ungern av kraftiga översvämningar, vilket gjorde att vissa av Budapest gator närmast floden spärrades av och att tillträdde till Margitön begränsades.

Ungern har inlandsklimat med mycket varma somrar, ibland kan temperaturen stiga till över 40 grader.

Vid eventuella katastrofer är det ungerska katastrofmyndigheten som ansvarar för information till allmänheten. 

Katastrofmyndigheten

In- och utresebestämmelser

Gränsövergångarna med bil från icke Schengenland kan ibland, särskilt under sommarperioden och vissa helger, ta lång tid. Det har förekommit rapporter om att ungerska tulltjänstemän velat ha betalt för att påskynda hantering, men det har i regel inte drabbat privatpersoner.

Upprepade gånger har stölder förekommit ur incheckat bagage på flygplatsen Ferenc Liszt International. Det är viktigt att du gör en polisanmälan om du har blivit bestulen.

Ungern gick med i Schengensamarbetet den 21 december 2007, vilket innebär att de interna gränskontrollerna mot andra Schengenländer (Österrike, Slovakien och Slovenien) har upphört.

Notera att vid resa med bil från tredjeland (t ex Serbien) till Ungern är det endast tillåtet att medföra fyrtio (40) stycken cigaretter. Se mer information på ungerska tullverkets hemsida.

- Klicka här för att komma till 

Ungerska skatte- och tullverkets hemsida

Ytterligare information för resenärer

Ytterligare information om tullfrågor

Ytterligare gränsinformation

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården får generellt betraktas som god, även om standarden på de allmänna sjukhusen oftast är lägre än i Sverige. Ett av de största problemen i kontakter med den allmänna sjukvården är bristande språkkunskaper. I Budapest finns ett antal privata kliniker och även ett privat sjukhus där personalen talar engelska. Ett fåtal läkare behärskar skandinaviska språk.

Glöm inte att ta med det europeiska sjukförsäkringskortet som kan beställas från Försäkringskassan. Det täcker dock inte kostnader för hemtransport så vi rekommenderar att du alltid har en giltig reseförsäkring!

Det är vanligt att patienter förväntas ta med sig mat, bestick, toalettpapper och andra typer av förnödenheter vid eventuell behandling på sjukhus.

De sanitära förhållandena i Ungern är goda. Vattenledningsvattnet går att dricka men de flesta föredrar att dricka buteljerat vatten på flaska. Vid vissa sjukdomar och vid graviditet menar ungerska läkare att termalbad bör undvikas.

Luften kan i Budapest, särskilt på Pest-sidan, vara besvärande med luftföreoreningar. Pollenallergiker upplever ofta starkare besvär än i Sverige. Fästingar bärande på TBE-viruset är vanligt förekommande.

Tillgången till tandläkare är god. Prisnivån är lägre än i Sverige.

Lokala lagar och sedvänjor

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Bilstölder förekommer, särskilt av tyska bilmärken (BMW, Audi och Mercedes). Bevakade parkeringsplatser rekommenderas nattetid.

Ett sätt att lura bilburna turister är att uppmärksamheten avleds av en person som till exempel hävdar att det är något fel på ett av bilens däck. Medan denna person uppehåller passagerarna passar en annan person på att tömma bilen på värdesaker och i värsta fall – om bilnyckeln lämnats kvar – även ta bilen.

Särskilt på platser där många turister vistas förekommer fickstölder. Var uppmärksam vid färd på allmänna kommunikationsmedel, restauranger och caféer. Använd om möjligt hotellets kassaskåp för att förvara värdehandlingar.

Flera turister vittnar om kraftigt saltade notor från vissa nattklubbar och barer i Budapest. Metoden är vanligen densamma. En ung kvinna ger sig i samspråk med en turist, som bjuder kvinnan i fråga på en drink. När notan sedan skall betalas kan den uppgå till tusentals kronor. Om man inte kan eller vill betala tvingar vakter turisten att gå till närmaste bankomat och övervakar att begärt belopp tas ut. Begär därför alltid att få se menyn innan beställningen görs. Drabbas man av detta ska man omedelbart kontakta polis.

Turister kontaktas ibland på gatan av falska poliser som säger att hon /han misstänks för att olagligen ha växlat pengar och uppmanas sedan att visa sina kontanter. När sedan den falska polisen går därifrån upptäcker turisten så småningom att det saknas pengar.

Notera att som utländsk medborgare ska du alltid kunna legitimera dig antingen med giltigt pass eller nationellt id-kort.

Larmnummer till både polisen, ambulans och brandkåren är 112.

Trafiksäkerhet

Extra försiktighet bör iakttas i trafiken. Körkulturen är mer hetsig än den svenska. Poliskontroller förekommer ofta och det är nolltolerans mot alkohol i trafiken i Ungern.

Om du blir stoppad av ungersk polis måste du kunna visa upp körkort, pass och registreringsbevis. Om ägaren till bilen inte är närvarande måste man kunna uppvisa en fullmakt att man har rätt att använda bilen.

Lokala vägar, både i Budapest och på landsbygden, kan vara i mycket dåligt skick med stora hål och undermålig beläggning. Motorvägarna är i regel mycket bra men nätet är fortfarande inte helt utbyggt.

För att köra på motorvägarna krävs att man köper en särskild motorvägsbiljett, "matrica" på ungerska. Dessa finns att köpa på de flesta bensinstationer. Biljetten är elektronisk och bilens registreringsnummer ska anges vid köp. Uppge alltid att det rör sig om en svenskregistrerad bil eftersom det ungerska systemet för registreringsskyltar är identiskt med det svenska. Kontroller förekommer, både med särskilda patruller och videokamera.

Krockar är relativt vanligt förekommande. Om ansvarsfrågan inte är helt klar bör bilen inte flyttas efter krock, även om det råkar ske i en korsning och blockerar trafiken. Tillkalla polis, som mäter avstånd och fotograferar platsen. Om bilen flyttas kan det innebära problem med framtida anspråk hos försäkringsbolaget.

Stora delar av Ungern drabbas av snö och halka under vintermånaderna. Vinterdäck är inte obligatoriska. Vinterdäck med dubb är förbjudna men snökedjor är tillåtna.

Resa i landet