Meny
  • Svenska

Om utlandet Ungern

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 29 maj 2020, 16.10

Aktuella händelser

Information om coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till och med 15 juli, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Det råder inreseförbud för utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz (personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige är undantagna förbudet). Inreseförbudet påverkar inte resor från ett annat EU-land till Sverige.

I Ungern har hittills 3841 fall av Covid-19 bekräftats inom landets gränser.

För att förhindra smittspridningen har den ungerska regeringen deklarerat ”nationellt nödläge” vilket innefattar omfattande restriktioner.

För närvarande får endast ungerska medborgare, EES-medborgare med permanent uppehållstillstånd i Ungern och ett par av Ungerns grannländers medborgare resa in i landet.

Personer som inte faller under ovannämnda kategorier, inklusive EES-medborgare som har ett registreringskort (EGT állampolgár regisztrációs igazolás) och ett giltigt ungerskt adresskort (Lakcímkártya), kan lämna in en ansökan om undantag till den ungerska gränspolisen.

Ansökan måste vara skriven på ungerska och kan enbart skickas in elektroniskt via polisens hemsida (Államhatáron történő beutazáshoz méltányossági kérelem). Vidare information om inreseregler och vilka uppgifter och dokument en ansökan måste innehålla hittar du här.

För inresande i Ungern gäller obligatorisk hemkarantän i 2 veckor.

För resenärer som är på väg hem till Sverige finns det möjlighet att transitera genom Ungern landvägen, villkorat till att den resande accepterar att genomgå hälsokontroll vid gränsen, ej uppvisar misstänkta covid-19 symptom och kan uppge ett giltigt skäl för önskad genomresa. Resenären får endast färdas genom Ungern på en av polisen angiven rutt, och får endast stanna vid särskilt utmärkta bensinstationer.

Då resandet kraftigt har minskat finns risk för inställda flyg. Om flyget är inställt bör resenärer kontakta sitt flygbolag eller sin researrangör för att undersöka alternativa resmöjligheter. Man kan också behöva kontakta sitt försäkringsbolag för vidare hjälp. För närvarande flyger bolaget Wizz Air flera gånger i veckan mellan Budapest och Stockholm Skavsta.

Budapests flygplats är även öppen för transferpassagerare. Passageraren måste kunna uppvisa giltigt pass och boardingkort för samtliga delar av resan och acceptera att genomgå hälsokontroll vid ankomst till Budapest. Resan bör också bekräftas av flygbolaget. Det finns inte möjlighet att lämna flygplatsen i samband med transfer, även om det är lång väntetid mellan flygen.

Sedan den 18 maj råder inte längre restriktioner för att vistas på allmän plats. Dock tillämpas fortsättningsvis social distansering och, om möjligt, ska ett avstånd på 1,5 meter hållas till andra personer. I hela landet är det obligatoriskt att bära munskydd i affärer och på marknader, samt på tåg, bussar, taxi och i övrig lokaltrafik. Äldre personer (+65) får endast uppsöka matvaruaffärer och apotek mellan 09.00 och 12.00. Mellan dessa klockslag får andra inte vistas på dessa platser.

Ungerska myndigheter uppmanar de som upplever sjukdomssymptom som kan vara orsakade av coronaviruset, att inte uppsöka sjukhus eller vårdcentral utan att först kontakta en allmänläkare per telefon.

Vidare information finns på dessa sidor:

Information från ungerska regeringen om coronavirus

Ungerska folkhälsomyndigheten

Ungerska turistmyndigheten

EU:s smittskyddsmyndighet

Budapests internationella flygplats 

Allmänna säkerhetsläget

Ungern är överlag ett tryggt och säkert resmål. Riskerna för terrorhandlingar får anses som små. Normal försiktighet bör iakttagas.

Ett av de största problemen är de bristande språkkunskaperna, både på myndigheter, inom serviceyrken och hos privatpersoner. Utanför Budapest är det få personer som behärskar engelska. Äldre personer talar ibland tyska.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. UD uppmanar svenska resenärer i Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Resenärer bör också hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För mer information om terrorism och turism hänvisar vi till UD:s hemsida för mer information.

Naturförhållanden och katastrofer

Gyttjekatastrofen i oktober 2010, då en damm med frätande gyttja brast i närheten av Ajka, är en av de värsta miljökatastrofer Ungern drabbats av i modern tid.

Översvämningar förekommer relativt ofta längs de två floderna Donau och Tisza. Dessa berör oftast inte Budapestområdet. Våren 2006, sommaren 2010 och sommaren 2013 drabbades Ungern av kraftiga översvämningar, vilket gjorde att vissa av Budapest gator närmast floden spärrades av och att tillträdde till Margitön begränsades.

Ungern har inlandsklimat med mycket varma somrar, ibland kan temperaturen stiga till över 40 grader.

Vid eventuella katastrofer är det ungerska katastrofmyndigheten som ansvarar för information till allmänheten. De har en engelskspråkig hemsida som kan nås här.

Katastrofmyndigheten

In- och utresebestämmelser

Gränsövergångarna med bil från icke Schengenland kan ibland, särskilt under sommarperioden och vissa helger, ta lång tid. Det har förekommit rapporter om att ungerska tulltjänstemän velat ha betalt för att påskynda hantering, men det har i regel inte drabbat privatpersoner.

Upprepade gånger har stölder förekommit ur incheckat bagage på flygplatsen Ferenc Liszt International. Det är viktigt att du gör en polisanmälan om du har blivit bestulen.

Ungern gick med i Schengensamarbetet den 21 december 2007, vilket innebär att de interna gränskontrollerna mot andra Schengenländer (Österrike, Slovakien och Slovenien) har upphört.

Notera att vid resa med bil från tredjeland (t ex Serbien) till Ungern är det endast tillåtet att medföra fyrtio (40) stycken cigaretter. Se mer information på ungerska tullverkets hemsida.

- Klicka här för att komma till 

Ungerska skatte- och tullverkets hemsida

Ytterligare information för resenärer

Ytterligare information om tullfrågor

Ytterligare gränsinformation

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården får generellt betraktas som god, även om standarden på de allmänna sjukhusen oftast är lägre än i Sverige. Ett av de största problemen i kontakter med den allmänna sjukvården är bristande språkkunskaper. I Budapest finns ett antal privata kliniker och även ett privat sjukhus där personalen talar engelska. Ett fåtal läkare behärskar skandinaviska språk.

Glöm inte att ta med det europeiska sjukförsäkringskortet som kan beställas från Försäkringskassan. Det täcker dock inte kostnader för hemtransport så vi rekommenderar att du alltid har en giltig reseförsäkring!

Det är vanligt att patienter förväntas ta med sig mat, bestick, toalettpapper och andra typer av förnödenheter vid eventuell behandling på sjukhus.

De sanitära förhållandena i Ungern är goda. Vattenledningsvattnet går att dricka men de flesta föredrar att dricka buteljerat vatten på flaska. Vid vissa sjukdomar och vid graviditet menar ungerska läkare att termalbad bör undvikas.

Luften kan i Budapest, särskilt på Pest-sidan, vara besvärande med luftföreoreningar. Pollenallergiker upplever ofta starkare besvär än i Sverige. Fästingar bärande på TBE-viruset är vanligt förekommande.

Tillgången till tandläkare är god. Prisnivån är lägre än i Sverige.

Lokala lagar och sedvänjor

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Bilstölder förekommer, särskilt av tyska bilmärken (BMW, Audi och Mercedes). Bevakade parkeringsplatser rekommenderas nattetid.

Ett sätt att lura bilburna turister är att uppmärksamheten avleds av en person som till exempel hävdar att det är något fel på ett av bilens däck. Medan denna person uppehåller passagerarna passar en annan person på att tömma bilen på värdesaker och i värsta fall – om bilnyckeln lämnats kvar – även ta bilen.

 

Särskilt på platser där många turister vistas förekommer fickstölder. Var uppmärksam vid färd på allmänna kommunikationsmedel, restauranger och caféer. Använd om möjligt hotellets kassaskåp för att förvara värdehandlingar.

Flera turister vittnar om kraftigt saltade notor från vissa nattklubbar och barer i Budapest. Metoden är vanligen densamma. En ung kvinna ger sig i samspråk med en turist, som bjuder kvinnan i fråga på en drink. När notan sedan skall betalas kan den uppgå till tusentals kronor. Om man inte kan eller vill betala tvingar vakter turisten att gå till närmaste bankomat och övervakar att begärt belopp tas ut. Begär därför alltid att få se menyn innan beställningen görs. Drabbas man av detta ska man omedelbart kontakta polis.

Turister kontaktas ibland på gatan av falska poliser som säger att hon /han misstänks för att olagligen ha växlat pengar och uppmanas sedan att visa sina kontanter. När sedan den falska polisen går därifrån upptäcker turisten så småningom att det saknas pengar.

Notera att som utländsk medborgare ska du alltid kunna legitimera dig antingen med giltigt pass eller nationellt id-kort.

Larmnummer till både polisen, ambulans och brandkåren är 112.

Trafiksäkerhet

Extra försiktighet bör iakttas i trafiken. Körkulturen är mer hetsig än den svenska. Poliskontroller förekommer ofta och det är nolltolerans mot alkohol i trafiken i Ungern.

Om du blir stoppad av ungersk polis måste du kunna visa upp körkort, pass och registreringsbevis. Om ägaren till bilen inte är närvarande måste man kunna uppvisa en fullmakt att man har rätt att använda bilen.

Lokala vägar, både i Budapest och på landsbygden, kan vara i mycket dåligt skick med stora hål och undermålig beläggning. Motorvägarna är i regel mycket bra men nätet är fortfarande inte helt utbyggt.

För att köra på motorvägarna krävs att man köper en särskild motorvägsbiljett, "matrica" på ungerska. Dessa finns att köpa på de flesta bensinstationer. Biljetten är elektronisk och bilens registreringsnummer ska anges vid köp. Uppge alltid att det rör sig om en svenskregistrerad bil eftersom det ungerska systemet för registreringsskyltar är identiskt med det svenska. Kontroller förekommer, både med särskilda patruller och videokamera.

Krockar är relativt vanligt förekommande. Om ansvarsfrågan inte är helt klar bör bilen inte flyttas efter krock, även om det råkar ske i en korsning och blockerar trafiken. Tillkalla polis, som mäter avstånd och fotograferar platsen. Om bilen flyttas kan det innebära problem med framtida anspråk hos försäkringsbolaget.

Stora delar av Ungern drabbas av snö och halka under vintermånaderna. Vinterdäck är inte obligatoriska. Vinterdäck med dubb är förbjudna men snökedjor är tillåtna.

Resa i landet