• Svenska

Om utlandet Ukraina

Registrera nyfödd utomlands

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.

Barnet måste komma till passmyndigheten tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.

Följande handlingar behöver då uppvisas:

  • Födelsebevis (översatt till engelska och legaliserat med apostille).
  • Bevis/journal om havandeskap från ansvarig mödravård/läkare (översatt till engelska).
  • Föräldrarnas vigselbevis (översatt till engelska och legaliserat med apostille om det inte är på svenska), om de är/var gifta.
  • För barn födda 1 april 2015 och därefter: Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare krävs även att faderskapet är fastställt via en bekräftelse eller domstolsbeslut.
  • Barn födda i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev inte svenska medborgare vid födseln. Då kan man anmäla svenskt medborgarskap för barnet till Migrationsverket via ambassaden.
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer