• Svenska

Om utlandet Ukraina

Gifta sig utomlands i Ukraina

Inför vigseln

Kontrollera vid det ZAGS-kontor (byrån för registrering av civilstånd) där vigseln planeras äga rum exakt vilka handlingar den svenska parten skall medföra och om de behöver förses med apostille. Vanligtvis ska en handling som bekräftar att du inte är gift uppvisas tillsammans med en kopia av passet.

Äktenskapscertifikat

Hos ditt skattekontor kan du ansöka om intyget "äktenskapscertifikat" som styrker att du enligt svensk lag har rätt att ingå äktenskap i utlandet. Certifikatet bör vara på engelska. Mer information angående detta finns på Skatteverkets hemsida.

Efter vigseln

Den som gift sig inför utländsk myndighet måste själv anmäla det till Skatteverket och visa ett vigselintyg. Bedömer Skatteverket att äktenskapet är giltigt i Sverige förs det in en uppgift om äktenskapet i folkbokföringen. För mer information om vilka handlingar som krävs för registrering i folkbokföringen vänligen kontakta ditt lokala skattekontor.

Vigsel på ambassaden

Ambassaden i Kiev har inte vigselrätt. Via följande länk finns information om vilka svenska utlandsmyndigheter som genomför vigslar.

Gifta dig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer