• Svenska

Om utlandet Uganda

Lokala lagar och sedvänjor

Uganda är ett förhållandevis värdekonservativt land. De flesta ugandier går regelbundet till kyrkan/moskén och uppfattar religionen som en viktig vägvisare i det moraliska livet. I centrala Kampala kan kvinnor klä sig som i en västerländsk storstad, men på landsbygden är klädkoden mer konservativ.

Rökning är förbjuden på allmän plats, arbetsplatser, kollektivtrafik samt överallt utomhus inom 50 meter från allmän plats. E-cigaretter och vattenpipor är förbjudna. Påföljden är böter och/eller fängelse.

Straffen för narkotikahandel och -innehav är mycket stränga.

Man bör undvika att fotografera militära eller officiella byggnader. Om du vill fotografera människor, fråga om deras tillåtelse först.

Den 22 maj 2019 blev det straffbart att ge pengar, mat eller kläder till barn som tigger på gatan. 

Situationen för hbtqi-personer i Uganda

Homosexuella handlingar är sedan länge olagliga i Uganda och toleransen från allmänheten gentemot Hbtqi-personer är generellt låg. Ny lagstiftning innehåller hårda fängelsestraff och i vissa fall dödsstraff för sexuella handlingar mellan personer av samma kön och även "främjande" av homosexualitet kriminaliseras. Hbtqi-personer riskerar även att utsättas för diskriminering, trakasserier inklusive hot om fysiskt våld.

Senast uppdaterad 01 mar 2024, 12.54