• Svenska

Om utlandet Tyskland

Aktuella händelser

Covid-19
Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på länken Covid-19: Lägesbild och reseinformation.

Bränder i Tyskland

Det råder brandrisk i flera områden i Tyskland och skogsbränder härjar fortfarande i bland annat förbundslandet Sachsen.

Svenska turister eller boende i drabbade områden uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar samt följa utvecklingen i media.

Senast uppdaterad 08 aug 2022, 09.02