Meny
 • Svenska

Om utlandet Tyskland

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

07 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 7 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 19 okt 2020, 15.41

Aktuella händelser

VIKTIG RESEINFORMATION I KORTHET

Här är några viktiga punkter i ambassadens reseinformation. Läs hela reseinformationen nedan!

 • Från lördagen den 17 oktober klassificeras Stockholms län, Uppsala län, Örebro län och Jämtlands län som riskområden. Därmed gäller i regel 14 dagars karantän eller uppvisande av negativt test för resande från dessa områden.  
 • Transitresor genom ett riskområde är i regel möjliga utan karantän i Tyskland. Karantänsbestämmelserna varierar dock mellan förbundsländerna.
 • För resande från ett riskområde är direkta transitresor genom Tyskland till ett annat land möjliga.
 • Även inom Tyskland klassificeras vissa områden som riskområden. I vissa förbundsländer tillåts tex. inte resande från riskområden att ta in på hotell.
 • Sedan den 23 september klassificeras Regionen Hovedstaden (omfattande bla. Köpenhamn) i Danmark som riskområde. Transit på flygplatsen Kastrup och direkta transitresor genom regionen är i regel möjliga utan 14 dagars karantän i Tyskland.
 • För att minska smittspridningen gäller säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter. Mun- och nässkydd skall i regel bäras i butiker och vid resor med kollektivtrafiken. Restriktionerna varierar mellan de olika förbundsländerna.

Karantänsbestämmelser i Tyskland - gäller resande från Stockholms län, Uppsala län, Örebro län och Jämtlands län (från 17 oktober)

Från lördagen den 17 oktober klassificerar det tyska Robert-Koch-Institutet fyra regioner i Sverige som riskområde; Stockholms län, Uppsala län, Örebro län och Jämtlands län. Därmed gäller de tyska karantänsbestämmelserna för resande från dessa områden.

Robert-Koch-Institutet publicerar regelbundet en lista över de länder och regioner som klassificeras som riskområden. Personer som någon gång de senaste 14 dagarna uppehållit sig i dessa regioner (eller i något annat riskområde) omfattas av karantänsbestämmelserna i de tyska förbundsländerna. I regel innebär detta 14 dagars karantän, om man inte kan uppvisa ett negativt corona-test. Detta måste vara genomfört högst 48 timmar före inresan i Tyskland. Testet kan också göras på plats i Tyskland. Sedan den 8 augusti är resande från riskområden ålagda att testa sig. De skall i regel också anmäla sig hos de lokala hälsomyndigheterna. Bestämmelserna varierar dock mellan de olika förbundsländerna.

För mer information om vilka krav som gäller vid inresor från riskområden hänvisas till Bundesministerium für Gesundheit. Där finns också länkar till de olika förbundsländernas bestämmelser.

Folkhälsomyndigheten har en lista över privata aktörer i Sverige som erbjuder test för covid-19.

Direkta transitresor genom ett riskområde är i regel möjliga utan 14 dagars karantän vid ankomsten till Tyskland. Men eftersom karantänsbestämmelserna varierar mellan de olika förbundsländerna bör resande informera sig om bestämmelserna i det förbundsland man reser till.

För resande som uppehållit sig i ett riskområde är det möjligt att resa direkt genom Tyskland (utan uppehåll) till ett annat land. Övernattningar är i regel inte möjliga utan att karantänsbestämmelserna träder i kraft. Resande som planerar att göra ett stopp under resan bör undersöka hur bestämmelserna ser ut i det aktuella förbundslandet.

Sedan den 23 september klassificeras Region Hovedstaden i Danmark (som bla. omfattar Köpenhamn samt flygplatsen Kastrup) som riskområde. Därmed gäller 14 dagars karantän i Tyskland för resande som uppehållit sig i regionen. Transit på flygplatsen Kastrup och direkta transitresor genom regionen är i de flesta fall möjliga utan karantän vid ankomsten till Tyskland, men resande bör informera sig om bestämmelserna i det förbundsland man reser till.

Även inom Tyskland klassificeras vissa regioner som riskområden. (Se Robert-Koch-Institutets karta över situationen i Tyskland.) Detta innebär bla. att personer som uppehållit sig i någon av dessa regioner inte har rätt att övernatta på hotell eller pensionat i vissa förbundsländer. En översikt över de regionala bestämmelserna finns bla. på tyska Tourismus-Wegweiser.

Resor mellan Sverige och Tyskland

Den 14 juli beslutade UD att häva den svenska avrådan från icke nödvändiga resor till Tyskland.

Den 15 oktober beslutade Tyskland att avråda från icke nödvändiga resor till Stockholms län, Uppsala län, Örebro län samt Jämtlands län. Avrådan gäller från lördagen den 17 oktober

Den 15 juni avskaffades kontrollerna vid Tysklands landgränser helt. Därmed är resor till Tyskland och också genom Tyskland till ett annat europeiskt land möjliga.

Vid inresor med flyg till Tyskland från ett land utanför EU/Schengen äger gränskontroller rum. Hemresor till Sverige via Tyskland från ett är land utanför EU/Schengen är möjliga, även landvägen. Det är alltså möjligt att lämna flygplatsen för tex. en fortsatt resa hem med bil eller tåg.

Samtliga tyska förbundsländer tar emot utländska resande, även turister. För frågor om de olika  förbundsländernas bestämmelser hänvisas till respektive förbundsland. Deutscher Tourismusverband har en översikt över bestämmelserna för övernattningar o.d. i de olika förbundsländerna.

Tillfälligt inreseförbud till Sverige – resor från Tyskland berörs inte

Sedan den 19 mars råder råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet omfattar alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa (EU-länder samt Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz). Resor inom Europa - tex. från Tyskland till Sverige - omfattas alltså inte av inreseförbudet, detta oavsett vilket medborgarskap den resande har.

Inresa tillåts för svenska medborgare, personer med uppehållstillstånd i Sverige samt EU-medborgare och deras familjemedlemmar. Även personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner kan undantas från inreseförbudet. Dessutom får i nuläget personer som är bosatta i tio angivna länder utanför EU resa in i Sverige. Se mer information om det aktuella inreseförbudet på Regeringskansliets hemsida.

Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Inreseförbudet har förlängts efter rekommendation från kommissionen och gäller nu till och med den 31 oktober.

Restriktioner i Tyskland för minskad smittspridning               

Bestämmelserna i Tyskland varierar i de olika förbundsländerna. I grunden gäller dock följande restriktioner för hela Tyskland:

 • Säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter mellan varje person.
 • Mun- och nässkydd skall bäras där säkerhetsavståndet inte kan hållas, framför allt vid resor med kollektivtrafik och vid inköp i butiker.  Se praktisk information om detta.

Läs här om den senaste överenskommelsen mellan regeringen och förbundsländerna från den 14 oktober.

Här finns information om bestämmelserna i de olika förbundsländerna; Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein och Thüringen.

Information om coronaviruset (covid-19) i Tyskland

För aktuell information om hälsosituationen i Tyskland hänvisas framför allt till Robert-Koch-Institutet och Bundesministerium für Gesundheit

Den som befinner sig i Tyskland och tror sig vara smittad skall undvika kontakter med andra personer och omedelbart kontakta den lokala hälsomyndigheten. Kontakter till dessa finns här

För den som befinner sig i Berlin och vill testa sig för coronaviruset finns information och adresser till testcentraler här.

Viktiga telefonnummer:

 • Patientservice (medicinsk beredskapstjänst): 116 117
 • Tyska hälsoministeriets hotline: (030) 34 64 65 100
 • Corona-hotline Berlin: (030) 9028 2828 

Kontakter och information i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer på deras hemsida

Allmänna säkerhetsläget

Tyskland är generellt sett ett tryggt resmål, men Tyskland, i likhet med övriga länder inom EU, bedömer sedan en längre tid att det föreligger en risk för terrorattacker och har därför infört säkerhetsåtgärder för att möta aktuellt terrorhot. Dessa åtgärder har ytterligare förstärkts sedan terrorattacken i december 2016.

Säkerhetsläget kan se olika ut i de 16 förbundsländerna. Läget kan dessutom ändras snabbt.

Terrorism

Det finns sedan de senaste årens terrorattacker i Europa en förhöjd hotbild avseende terrorism i Tyskland. Denna bedömning har inte förändrats av tyska myndigheter efter terrorattacken i december 2016. Hotnivåerna i Europa kan variera över tid i olika länder och förändringar kan ske snabbt.

Enligt Sveriges Nationellt Centrum för terrorhotbedömning, NCT, har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att Daesh (IS) i september 2014 uppmanade sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs om terrorism och turism på regeringens webbplats: Regeringen
Tyska inrikesministeriets webbplats: Bundesministerium des Innern

Naturförhållanden och katastrofer

Översvämningar kan ibland förekomma på olika håll i Tyskland. Lokala myndigheters anvisningar och bestämmelser bör då följas. Lägesbeskrivning om höga vattennivåer respektive översvämningar finns att läsa på följande webbplats: Hochwasserportal

De senaste åren har den giftiga larven ekprocessionsspinnaren (på tyska: Eichenprozessionsspinner) spridits över Tyskland. Larvernas mikroskopiska hår bär på ett gift som kan framkalla allergiska reaktioner och inflammationer, särskilt under månaderna april till juli.

 Tyska Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft har information om detta på sin hemsida.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Identitetskontroller förekommer inom landet och på färjorna som trafikerar Tyskland/Danmark/Sverige. Därför är det viktigt att resenärer medför giltiga resehandlingar (pass eller nationellt ID-kort) vid resa till Tyskland. Provisoriskt pass, även i A4-format, godtas för resa till Tyskland.

Observera att körkort eller annat ID-kort (från bank eller Skatteverket) inte gäller som resehandling.

Hälso- och sjukvård

Ta med det Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet visar att du är inskriven i svensk försäkringskassa och du har därmed rätt till akut sjukvård när du vistas i annat EU/EES-land. Den tyska sjukvården är fullt jämförbar med den svenska. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks däremot inte av kortet. Kortet beställs hos Försäkringskassan. Har du glömt eller förlorat kortet kan du beställa ett provisoriskt intyg hos Försäkringskassan.

Vårdupplysning och jourhavande läkare i Tyskland nås via det nationella journumret 116117. Mer information om öppettider och tillgänglighet i respektive förbundsland finns på följande webbplats: www.116117info.de

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök i annat land är det viktigt att respektera det landets lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Som i många andra europeiska länder förekommer väsk- och fickstölder. Särskild försiktighet bör iakttas i större folksamlingar och på allmänna kommunikationsmedel. Som ett allmänt reseråd gäller att pass, pengar och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe och att man alltid bör ha sitt bagage under uppsikt. Detta gäller även handväskor och ryggsäckar etc. vid restaurangbesök. Tänk på att svenska pass är mycket stöldbegärliga. Tänk också på att aldrig ta med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Tyskland, framför allt på motorvägarna, är hektisk. Den präglas av att det till stor del är ett genomfartsland med ett stort antal trafikanter under i princip hela året och dygnet runt. Hastigheterna är betydligt högre än i Sverige. Det är förbjudet att köra med dubbdäck. Det är likaså förbjudet att använda mobiltelefon under körning, endast ”handsfree” är tillåtet.

Övernattning på obevakade rastplatser längs motorvägarna bör undvikas. Uppsök istället campingplatser.

Körförbud i så kallade miljözoner I vissa städer och kommuner har så kallade miljözoner inrättats, vilket framför allt gäller i områden som är särskilt drabbade av småpartiklar. Tillstånd i form av en miljöplakett krävs för bilkörning i dessa områden, vilket även gäller för utländska turister och affärsresande. Böter eller körförbud kan utfärdas om reglerna inte följs, varför det är viktigt att ta reda på aktuell information. Information på svenska finns på följande webbplats: www.miljoeplakett.se

Resa i landet

Nödnummer

De allmänna nödropsnumren är 110 (polis) respektive 112 (ambulans och brandkår)

Betalning med kort/kontanter

Gångbara betalningsmedel i exempelvis mataffärer och på restauranger är kontanter eller tyskt bankkort. Större affärer och varuhus accepterar i regel de vanligaste kreditkorten såsom VISA och MasterCard. I övrigt varierar de godkända betalningsmedlen. Det kan vara värt att känna till att det i mindre affärer enbart kan vara möjligt att betala med kontanter. Även vissa taxibilar godkänner endast kontanter.

Turism

Utförlig reseinformation om de respektive förbundsländerna finns att läsa på Tyska Turistbyråns hemsida 

UD Resklar

Ladda ner UD:s app Resklar för att få tillgång till råd och reseinformation direkt i mobilen och surfplattan. Appen kan hämtas här