Meny
 • Svenska

Om utlandet Tyskland

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 03 jun 2020, 18.11

Aktuella händelser

Utlandsresor – förlängd avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juli 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Ett beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Beslut om att ytterligare förlänga avrådan togs den 13 maj 2020.  Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Mer information om avrådan finns här.

VIKTIG RESEINFORMATION I KORTHET

Här är några viktiga punkter i ambassadens reseinformation. Läs hela reseinformationen nedan!

 • Svenskar och personer med hemvist i Sverige kan resa genom Tyskland på väg hem till Sverige. Detta gäller även om man anländer från ett land utanför EU/EES. För övriga resor till Tyskland gäller att man måste ha giltiga skäl för inresan. Turistresor från utlandet är fortfarande inte tillåtna.
 • Tyska gränspolisen kan kräva bevis på att resan genom Tyskland är en transitresa. Det är bra att ha tex. flyg- eller färjebiljetter bokade i förväg. Ett dokument som visar att man är bosatt i Sverige är också en fördel (tex. kan personbevis på engelska beställas från Skatteverket).
 • Gränskontrollerna mot Österrike, Frankrike, Schweiz, Luxemburg och Danmark har lättats. Sedan den 16 maj har också samtliga gränsövergångar öppnats igen.
 • De tidigare karantänsbestämmelserna (två veckors karantän för personer som reser in i Tyskland från utlandet) gäller inte längre för resande inom Europa.
 • Många flyg mellan Tyskland och Sverige har ställts in, men det är fortfarande möjligt att boka vissa biljetter. Kontakta flygbolagen för frågor om detta.
 • Färjetrafiken mellan Tyskland och Sverige fungerar. Det gäller även mellan Tyskland och Danmark. Bara förbindelsen Sassnitz-Trelleborg har ställts in.
 • Det är möjligt att resa till Sverige via Danmark med bil.
 • Tågförbindelser från Tyskland till Danmark har återupptagits igen. Inom Tyskland fungerar tågtrafiken i regel som tidigare.
 • I regel får personer från högst två olika hushåll eller högst 10 personer träffas på allmän plats. Säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter gäller. Mun- och nässkydd skall bäras i butiker och vid resor med kollektivtrafiken. Restriktionerna varierar dock mellan de olika förbundsländerna.
 • Flertalet butiker, restauranger och hotell i Tyskland har nu öppnat igen. Bestämmelserna varierar beroende på förbundsland.

Tillfälligt inreseförbud till Sverige – resor från Tyskland berörs inte

Den 17 mars beslutade den svenska regeringen att tillfälligt stoppa alla icke-nödvändiga resor till Sverige. Beslutet gäller enbart resor från länder utanför Europa (beslutet omfattar EES, dvs. EU plus Island, Lichtenstein, Norge samt dessutom Schweiz). Resor inom Europa - tex. från Tyskland till Sverige - omfattas alltså inte av inreseförbudet, detta oavsett vilket medborgarskap den resande har.

Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige berörs heller inte, utan kommer att kunna återvända hem även om de reser från ett land utanför Europa. Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Tyskland har fattat ett liknande beslut. Inreseförbudet har förlängts och gäller nu till och med den 15  juni.

Se mer information om inreseförbudet på Regeringskansliets hemsida

Resor från Tyskland till Sverige

Det är möjligt att resa hem till Sverige via Tyskland. Resor genom Tyskland till Sverige är tillåtet för svenska medborgare och medborgare i andra länder som har sin hemvist i Sverige.

Gränspolisen kan begära att få se ett dokument som styrker att resan genom Tyskland är en transitresa. Även inom Tyskland kan dessa kontroller förekomma. Ett sådant dokument kan tex. vara en bokad flyg- eller färjebiljett, eller ett dokument som styrker att man har en adress i Sverige. Det rekommenderas att ha dessa dokument klara före inresan i Tyskland. 

För att visa att man är folkbokförd i Sverige är det möjligt att beställa eller skriva ut ett personbevis på engelska från Skatteverket.

Många flyg mellan Tyskland och Sverige har ställts in, men det finns fortfarande  vissa möjligheter att boka flygbiljetter. För närmare information hänvisas till respektive flygbolag.

Färjetrafiken mellan Tyskland och Sverige fortgår. Stena Line har dock ställt in förbindelsen Sassnitz-Trelleborg. Förbindelserna Rostock-Trelleborg, Kiel-Göteborg, Travemünde-Trelleborg och Travemünde-Malmö trafikeras. Färjeförbindelserna mellan Tyskland och Danmark (Puttgarden-Rødby och Rostock-Gedser) fungerar också som vanligt.

För närmare information, se respektive färjelinje: Stena Line, TT-Line, Finnlines och Scandlines.

Det är möjligt att resa hem till Sverige via Danmark med bil.

Tågtrafiken mellan Tyskland och Danmark har återupptagits. Det är alltså möjligt att resa med tåg från Tyskland via Danmark till Sverige. Tågrafiken inom Tyskland fungerar i regel som tidigare. För aktuell information hänvisas till Deutsche Bahn.

Flixbus har ställt in all trafik i Tyskland.

Flertalet hotell i Tyskland har öppnat igen. Men det kan fortfarande vara svårt för utländska resande att hitta rum i Tyskland, eftersom turistresor från utlandet fortfarande inte är tillåtna. Det är en god idé att kontakta hotellen direkt i samband med bokning, för att vara säker på att man också kommer att kunna tas emot.

Resor från Sverige till Tyskland: Endast nödvändiga resor tillåtna

UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder omfattar även Tyskland. Med icke nödvändiga resor avses turist- och besöksresor. Samtidigt tillåter Tyskland enbart inresor i landet i de fall där den resande har giltiga skäl för sin inresa. Turistresor är fortfarande inte tillåtna. Se den tyska polisens information om inresor.

Ytterligare information om inresor i Tyskland finns på tyska utrikesministeriets hemsida.

Svenska medborgare som kan påvisa att de har sin hemvist i Tyskland har i regel rätt att resa in i landet.

Karantänsbestämmelserna  som infördes den 10 april har nu lättats. Kravet på två veckors karantän för personer som reser in i Tyskland från utlandet gäller numera enbart inresande från länder utanför Europa (utanför EES-länderna samt Storbritannien).
                   
Avveckling av de tyska gränskontrollerna - tidigare stängda gränsövergångar har öppnats igen
                         

De gränskontroller mot Österrike, Frankrike, Luxemburg, Schweiz och Danmark som infördes den 16 mars kommer att avvecklas. Detta enligt ett beslut av den tyska förbundsregeringen från den 13 maj. 

Gränskontrollerna mot Luxemburg upphörde helt den 16 maj. Gränskontrollerna mot Österrike, Frankrike och Schweiz kommer att upprätthållas till den 15 juni, men kontrollerna sker numera stickprovsmässigt och vid behov.

De tyska inresebestämmelserna gäller dock fortfarande, dvs. det krävs en god grund för att resa in i landet.

Sedan den 16 maj är också samtliga gränsövergångar mot Österrike, Frankrike, Schweiz, Luxemburg och Danmark öppna igen.

Restriktioner i Tyskland för minskad smittspridning                                      

Bestämmelserna i Tyskland varierar i de olika förbundsländerna. I grunden gäller dock följande restriktioner för hela Tyskland:

 • Säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter mellan varje person på allmän plats.
 • Personer från högst två olika hushåll eller sammanlagt högst 10 personer får träffas på allmän plats.
 • Mun- och nässkydd skall bäras vid resor med kollektivtrafik och vid inköp i butiker.  Se praktisk information om detta.

Restriktionerna gäller åtminstone till den 29 juni. Läs här om den senaste överenskommelsen mellan regeringen och förbundsländerna. Efter de omfattande nedstängningarna i Tyskland i mars har inskränkningarna gradvis lättats. Flertalet butiker och restauranger har öppnat igen. De olika förbundsländerna får också besluta om öppnande av hotell (OBS! Inresebestämmelserna för utländska resande gäller fortfarande). 

Här finns information om bestämmelserna i de olika förbundsländerna; Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein och Thüringen.

Information om coronaviruset (covid-19) i Tyskland

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. För aktuell information om hälsosituationen i Tyskland hänvisas framför allt till Robert-Koch-Institutet och Bundesministerium für Gesundheit. Robert-Kock-Institutet har även en översikt över coronavirusets  regionala spridningi Tyskland.

Den som befinner sig i Tyskland och tror sig vara smittad skall undvika kontakter med andra personer och omedelbart kontakta den lokala hälsomyndigheten. Kontakter till dessa finns här

För den som befinner sig i Berlin och vill testa sig för coronaviruset finns information och adresser till testcentraler här.

Viktiga telefonnummer:

 • Patientservice (medicinsk beredskapstjänst): 116 117
 • Tyska hälsoministeriets hotline: (030) 34 64 65 100
 • Corona-hotline Berlin: (030) 9028 2828 

Kontakter och information i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

Allmänna säkerhetsläget

Tyskland är generellt sett ett tryggt resmål, men Tyskland, i likhet med övriga länder inom EU, bedömer sedan en längre tid att det föreligger en risk för terrorattacker och har därför infört säkerhetsåtgärder för att möta aktuellt terrorhot. Dessa åtgärder har ytterligare förstärkts sedan terrorattacken i december 2016.

Säkerhetsläget kan se olika ut i de 16 förbundsländerna. Läget kan dessutom ändras snabbt.

Terrorism

Det finns sedan de senaste årens terrorattacker i Europa en förhöjd hotbild avseende terrorism i Tyskland. Denna bedömning har inte förändrats av tyska myndigheter efter terrorattacken i december 2016. Hotnivåerna i Europa kan variera över tid i olika länder och förändringar kan ske snabbt.

Enligt Sveriges Nationellt Centrum för terrorhotbedömning, NCT, har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att Daesh (IS) i september 2014 uppmanade sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs om terrorism och turism på regeringens webbplats: Regeringen
Tyska inrikesministeriets webbplats: Bundesministerium des Innern

Naturförhållanden och katastrofer

Översvämningar kan ibland förekomma på olika håll i Tyskland. Lokala myndigheters anvisningar och bestämmelser bör då följas. Lägesbeskrivning om höga vattennivåer respektive översvämningar finns att läsa på följande webbplats: Hochwasserportal

De senaste åren har den giftiga larven ekprocessionsspinnaren (på tyska: Eichenprozessionsspinner) spridits över Tyskland. Larvernas mikroskopiska hår bär på ett gift som kan framkalla allergiska reaktioner och inflammationer, särskilt under månaderna april till juli.

 Tyska Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft har information om detta på sin hemsida.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Identitetskontroller förekommer inom landet och på färjorna som trafikerar Tyskland/Danmark/Sverige, varför det är viktigt att resenärer medför giltiga resehandlingar (pass eller nationellt ID-kort) vid resa till Tyskland. Provisoriskt pass, även i A4-format, godtas för resa till Tyskland.

Observera att körkort eller annat ID-kort (från bank eller Skatteverket) inte gäller som resehandling.

Med anledning av den aktuella flyktingsituationen i Europa har Tyskland infört temporära gränskontroller mot Österrike och Tjeckien.

Hälso- och sjukvård

Ta med det Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet visar att du är inskriven i svensk försäkringskassa och du har därmed rätt till akut sjukvård när du vistas i annat EU/EES-land. Den tyska sjukvården är fullt jämförbar med den svenska. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks däremot inte av kortet. Kortet beställs hos Försäkringskassan. Har du glömt eller förlorat kortet kan du beställa ett provisoriskt intyg hos Försäkringskassan.

Vårdupplysning och jourhavande läkare i Tyskland nås via det nationella journumret 116117. Mer information om öppettider och tillgänglighet i respektive förbundsland finns på följande webbplats: www.116117info.de

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök i annat land är det viktigt att respektera det landets lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Som i många andra europeiska länder förekommer väsk- och fickstölder. Särskild försiktighet bör iakttas i större folksamlingar och på allmänna kommunikationsmedel. Som ett allmänt reseråd gäller att pass, pengar och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe och att man alltid bör ha sitt bagage under uppsikt. Detta gäller även handväskor och ryggsäckar etc. vid restaurangbesök. Tänk på att svenska pass är mycket stöldbegärliga. Tänk också på att aldrig ta med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Tyskland, framför allt på motorvägarna, är hektisk. Den präglas av att det till stor del är ett genomfartsland med ett stort antal trafikanter under i princip hela året och dygnet runt. Hastigheterna är betydligt högre än i Sverige. Det är förbjudet att köra med dubbdäck. Det är likaså förbjudet att använda mobiltelefon under körning, endast ”handsfree” är tillåtet.

Övernattning på obevakade rastplatser längs motorvägarna bör undvikas. Uppsök istället campingplatser.

Körförbud i så kallade miljözoner I vissa städer och kommuner har så kallade miljözoner inrättats, vilket framför allt gäller i områden som är särskilt drabbade av småpartiklar. Tillstånd i form av en miljöplakett krävs för bilkörning i dessa områden, vilket även gäller för utländska turister och affärsresande. Böter eller körförbud kan utfärdas om reglerna inte följs, varför det är viktigt att ta reda på aktuell information. Information på svenska finns på följande webbplats: www.miljoeplakett.se

Resa i landet

Nödnummer
De allmänna nödropsnumren är 110 (polis) respektive 112 (ambulans och brandkår)

Betalning med kort/kontanter

Gångbara betalningsmedel i exempelvis mataffärer och på restauranger är kontanter eller tyskt bankkort. Större affärer och varuhus accepterar i regel de vanligaste kreditkorten såsom VISA och MasterCard. I övrigt varierar de godkända betalningsmedlen. Det kan vara värt att känna till att det i mindre affärer enbart kan vara möjligt att betala med kontanter. Även vissa taxibilar godkänner endast kontanter.

Turism

Utförlig reseinformation om de respektive förbundsländerna finns att läsa på Tyska Turistbyråns webbplats: Tyska Turistbyrån UD Resklar

Ladda ner UD:s app Resklar för att få tillgång till råd och reseinformation direkt i mobilen och surfplattan. Appen kan hämtas via följande länk: Resklar