• Svenska

Om utlandet Turkiet

Gifta sig i Turkiet

I Turkiet kan man vigas antingen inför turkisk myndighet eller på ambassaden i Ankara. Vigsel kan ej ske på generalkonsulatet i Istanbul.

Vigsel inför turkisk myndighet

Ta kontakt med er vigselförrättare i god tid för att få en förteckning över vilka intyg och papper som krävs.

Vid vigsel inför turkisk myndighet krävs att ett svenskt personbevis lämnas in i original. Namn på föräldrar ska framkomma på personbeviset. Personbeviset ska förses med apostille hos Notarius Publicus i Sverige och därefter översättas till turkiska.

Innan äktenskap kan ingås måste en hindersprövning göras enligt något av nedanstående alternativ:

  • Om du är folkbokförd i Sverige

En ansökan om äktenskapscertifikat görs hos Skatteverket. Skatteverket utfärdar ett äktenskapscertifikat (giltigt i fyra månader). Äktenskapscertifikatet ska förses med apostillestämpel från Notarius Publicus i Sverige och därefter översättas till turkiska.

  • Om du är registrerad som utflyttad från Sverige och är bosatt i Turkiet

Besök ambassaden i Ankara eller generalkonsulatet i Istanbul och ta med följande:

-Ditt giltiga svenska pass

-En kopia av din blivande makes/makas pass eller id-kort

-Ett svenskt personbevis där ditt civilstånd samt dina föräldrars namn och födelsedata framgår. Personbeviset ska föses med apostille hos Notarius Publicus i Sverige och därefter översättas till Turkiska. 

-Det turkiska familjebeviset Nüfus Aile Kayıt Örneği

-Information om era respektive adresser och telefonnummer

Ambassaden eller generalkonsulatet i Istanbul utfärdar ett äktenskapscertifikat som är giltigt i fyra månader. Om äktenskapscertifikatet utfärdas på grundval av hindersprövning hos Skatteverket eller av en svensk utlandsmyndighet räknas giltighetstiden från dagen för hindersprövningen.

Hindersprövning kan inte göras hos honorärkonsulaten.

  • Om du är registrerad som utflyttad till ett annat land än Turkiet men ska vigas här

Äktenskapscertifikat utfärdas av ambassaden i bosättningslandet. Ambassaden i Ankara eller generalkonsulatet i Istanbul kan legalisera äktenskapscertifikatet om detta krävs av turkiska myndigheter.

 

Vigsel på Sveriges ambassad i Ankara

Vid ambassaden i Ankara kan borgerlig vigsel endast förrättas mellan två svenska medborgare. Ingen av parterna får ha svenskt-turkiskt medborgarskap. 

Ambassaden bör kontaktas i god tid för överenskommelse om tidpunkt för vigseln.

Hindersprövning ska göras antingen via Skatteverket eller vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i utlandet.

Intyget om hindersprövning ska sändas till ambassaden i original tillsammans med kopior av pass. Ambassaden behöver ha dessa handlingar senast en vecka före avtalat datum för vigseln. Giltiga svenska pass ska medföras vid ceremonin.

Två vittnen ska närvara vid akten. Om paret har egna vittnen med sig ska namn och adress för dessa lämnas till ambassaden senast en vecka i förväg. Vittnena måste kunna visa upp en giltig identitetshandling i samband med akten. Om så önskas kan istället personal vid ambassaden vara vittnen.

Avgift för vigsel vid ambassaden är motsvarande 1200 SEK i lokal valuta. För exakt information om aktuell avgift var god kontakta ambassaden.