• Svenska

Om utlandet Turkiet

Ekonomiskt nödställd

Ekonomiskt nödställd

Det går snabbt och enkelt att föra över pengar från Sverige via till exempel Western Union eller MoneyGram (finns hos Forex). En anhörig eller vän betalar in det belopp du behöver, plus en avgift, till något av företagens ombud i Sverige.

Strax därefter kan du ta ut pengarna hos agenten i landet där du befinner dig. Ombuden och agenterna finns i butiker, tobaksaffärer, hotell och växlingskontor. De är lätta att hitta och har ofta generösa öppettider.

Du kan också få hjälp med överföring av pengar från ditt eget konto via ambassaden. Du får då betala både bankens och UD:s avgift.

Om du är nödställd och behöver pengar för att resa hem, inte har pengar på ditt bankkonto och dina anhöriga eller vänner inte kan föra över pengar till dig, kan du få hjälp av UD. Du lämnar då uppgifter på referenspersoner som UD kan kontakta och som kan betala in det belopp du behöver, plus en lagstadgad avgift, till UD. Pengarna kommer sedan att betalas ut på ambassaden i form av kontanter i lokal valuta eller i form av en biljett hem, som ambassaden köpt.

Om du behöver ett tillfälligt lån

Om du hamnar i en nödsituation som inte är självförvållad och varken du eller dina uppgivna referenser har möjlighet att lösa problemet ekonomiskt, finns det i vissa fall möjlighet att få ett tillfälligt lån från en svensk ambassad för hemresa. Du ska ha vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder före avresan från Sverige (till exempel ha en returbiljett, försäkring, pengar för uppehälle). Om du beviljas ett lån, måste du betala tillbaka lånet, plus UD:s avgift, inom en månad efter det att du fått faktura från UD. Avgiften är 600 kronor.

Ekonomisk hjälp

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer