Meny
  • Svenska

Om utlandet Tunisien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här
Avrådan

Tunisien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till gränsområdena mot Libyen och Algeriet, undantaget turistorterna vid medelhavskusten. Utrikesdepartementet avråder även från alla resor till nationalparken Jebel Chaambi.

Senast uppdaterad 07 jul 2020, 16.35

Aktuella händelser

Ambassaden uppmanar alla svenskar i Tunisien att anmäla sig till svensklistan. Resenärer bör även ladda ned appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. UD avråder från alla icke-nödvändiga utlandsresor för länder utanför EU (med några undantag) till och med den 31 augusti. Avrådan gäller alltså för Tunisien.

Tunisien öppnade sina gränser från den 27 juni, men särskilda inreseregler gäller för inresande från olika länder, beroende på om landet har listats som grönt, orange eller grått/rött (se länk nedan). Listan (som bara omfattar gröna och orangea länder) kommer att uppdateras löpande.

Sverige står inte på någon av listorna, vilket innebär att personer boende i Sverige omfattas av de striktaste reglerna.

Inresa till Tunisien av personer bosatta i Sverige tillåts bara för personer som är tunisiska medborgare, men med svenska äkta hälfter. Sambor eller särbor omfattas inte av undantaget. För inresa krävs att man kan visa upp ett negativt PCR-test som är mindre än 72 timmar gammalt vid avresan och mindre än 120 timmar vid ankomst. Det är möjligt att få göra provet i Tunisien, om man sökt och fått tillstånd från tunisiska myndigheter för detta i förväg. Vid ankomst måste man skriva på en hälsodeklaration och ladda ner en app som visar var man finns. Vidare krävs att man ska sitta i karantän i fjorton dagar på ett hotellrum på egen bekostnad. Hotellbokning måste göras innan ankomst. Ett nytt obligatoriskt PCR-test (Tunisien står för den kostnaden) görs efter sju dagar och därefter gäller fortsatt karantän i sju dagar. Hotellet ordnar med transfer från flygplatsen. Personer som anländer med bil/båt får köra själva till hotellet, men en övervakning kommer att ske. Anmälan måste ske i förväg.

Ett positivt anti-kroppstest ersätter inte ett PCR-test. Det går bra att visa upp resultatet elektroniskt. Barn under 12 år behöver inte testas och behöver inte heller sitta i karantän. Personer som är bosatta i Sverige, men har tillbringat 14 dagar i ett grönt land innan inresa i Tunisien räknas komma från ett grönt land om man kan visa att man har befunnit sig i det gröna landet i 14 dagar och inte har några symptom.

Ovanstående information har lämnats av professor Nissaf Ben Alaya, som leder det Nationella observatoriet för nya och framväxande sjukdomar.

Det finns fortfarande en hel del oklarheter och det är inte säkert att all denna information har nått ut till alla som ska tillämpa reglerna.

Tunisisk Covid-19-information,  finns här: https://covid-19.tn/fr/accueil-2 , http://www.onmne.tn .

En lista över karantänhotell finns här: https://www.destinationtunisie.info/liste-hotels-confinement-passagers-arrives-zones-rouges/ . Bokning måste ske innan inresan.

Det är fortsatt obligatoriskt att bära skyddsmask på offentliga platser.

Följ lokala myndigheters råd och rekommendationer.

Flera flygbolag har börjat flyga igen från månadsskiftet juni-juli, men i betydligt mindre omfattning än tidigare, eftersom de tunisiska myndigheterna har beslutat att enbart tillåta en mindre del av tidigare trafik. Några flygbolag kommer inte att börja flyga igen förrän framåt hösten, därför är det viktigt att undersöka direkt med flygbolagen om de verkligen flyger, eftersom bokningssajterna inte alltid har korrekt information. Färjetrafiken har kommit igång från månadsskiftet juni-juli. För alla transporter gäller särskilda hälsoregler.

De som har anmält sig till ambassadens lista för svenskar som vill ha hjälp att resa hem till Sverige förväntas nu kunna klara sin hemresa på egen hand.

----------------

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

Allmänna säkerhetsläget

Svenskar som befinner sig i Tunisien eller planerar en resa till landet bör anmäla sin vistelse till svensklistan.

Den största risken för besökare och bosatta i landet är trafiksäkerheten, olycksstatistiken är hög. Kriminaliteten är relativt låg och våldsbrott i offentliga miljöer är ovanliga, men fickstölder och andra stölder förekommer. Demonstrationer sker regelbundet, men oftast utan säkerhetsincidenter. Resenärer bör alltid undvika demonstrationer i förebyggande syfte. Den pågående konflikten i Libyen har påverkat säkerheten i gränsområdena och en militärskyddszon har upprättats längs gränsen mot Libyen (från Ras Jedir i norr till Ghadames i söder). Endast besökare med särskilt tillstånd har tillträde till området. Undantagstillstånd råder för närvarande i Tunisien och besökare bör alltid bära giltig legitimation. 

Terrorism

Efter ett antal terrorattentat riktade mot bland annat utländska medborgare och lokal polis de senaste åren har den tunisiska regeringen vidtagit en rad åtgärder för att förbättra säkerheten i större städer och turistorter. Risken för attentat mot turister, politiker, poliser och militär finns kvar, men upplevs inte som lika påtaglig som för några år sedan. Det senaste attentatet ägde rum i Tunis i mars 2020 och riktades mot lokal polis.

Svenska resenärer bör vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på marknader och andra platser med större folksamlingar. 

Naturförhållanden och katastrofer

Tunisien är i stort förskonat från allvarligare naturkatastrofer. Vid kraftigt regn finns risk för lokala översvämningar, vilket ibland kan påverka framkomligheten i trafiken.

In- och utresebestämmelser

Sveriges ambassad i Tunisien ansvarar inte för inresebestämmelser eller eventuella visumkrav till Tunisien. För att kontrollera tunisiska in- och utresebestämmelser kontakta närmaste tunisiska ambassad eller landets egna myndigheter.

Kontaktinformation till Tunisiens ambassad i Sverige: 

Narvavägen 32
115 22 Stockholm
Tel: 08 545 855 20

Hälso- och sjukvård

Kontrollera ditt försäkringsskydd före resan! Sjuk- och hälsovården är med regionala mått av god standard, men skillnaderna kan vara stora mellan stad och landsbygd. Tillgången till avancerad sjukvård är begränsad. Sjukvård för utlänningar är avgiftsbelagd och ofta krävs kontant betalning direkt vid sjukhusbesök. Språkkunskaperna hos sjukvårdspersonal begränsas ofta till arabiska eller franska. 

Kranvattnet bör inte drickas och frukt och grönsaker bör sköljas noggrant eller skalas. Klappa inte hemlösa djur som kan bära på olika smittor. Personer som ska studera i Tunisien måste tillhandahålla friskintyg. Kontakta Tunisiens ambassad om gällande regler.

Tryck här för kontaktuppgifter till ett antal sjukhus och vårdcentraler i Tunisien. För mer information och råd om bland annat vaccinationer inför en resa till Tunisien, se 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Tunisien är sedan länge en populär turistdestination och relativt liberalt, men respekt för landets lagar och den lokala kulturen är viktig. Det är bland annat förbjudet att fotografera officiella byggnader, som flygplatser, polisstationer och presidentpalatset. Särskild försiktighet, vad gäller klädsel och beteende, rekommenderas under den heliga fastemånaden Ramadan samt vid besök på heliga platser, som moskéer. Homosexualitet betraktas som ett brott i Tunisien. Narkotikabrott bestraffas mycket hårt. För införsel av receptbelagda läkemedel, kontakta tunisiska myndigheter vid frågor.

Sveriges ambassad har begränsade möjligheter att hjälpa personer som har dubbelt medborgarskap (tunisiskt och svenskt) om de exempelvis misstänks för brott eller förseelser under besök i Tunisien.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten är generellt sett låg, men antalet småstölder och inbrott har ökat på senare år. Stöldrisken är större på turistorter och i offentliga miljöer. Resenärer bör undvika att bära smycken och andra värdesaker synligt. Vid stöld eller rånförsök bör den lokala polisen kontaktas omedelbart. 

Trafiksäkerhet

Trafikolyckor är betydligt vanligare än i Sverige. Gångtrafikanter bör vara särskilt vaksamma vid övergångsställen. Särskild försiktighet bör iakttas vid bilkörning på landsbygden och efter mörkrets inbrott. Bilbarnstol bör medtas om bil hyrs lokalt. Poliskontroller utförs ofta på bilar, i synnerhet hyrbilar. Säkerhetsbälten saknas för det mesta i baksätet på taxibilar, men säkerheten är generellt bättre i taxibilar som OTO och Bolt. 

Resa i landet

Resor i Tunisien kan göras med bil, flyg, tåg eller minibussar, så kallade louage. Vägarnas underhåll och säkerhet är generellt låg, särskilt utanför större städer. Bilister kör ofta mycket snabbt och många fordon saknar säkerhetsbälten. Tågtrafiken drabbas ofta av förseningar. Tunisair trafikerar inrikesflyg mellan större städer. Taxibilar har en taxameter som ska/bör användas vid alla resor. Det finns även taxiappar som Bolt eller OTO som kan användas.

Övriga upplysningar

Bankomater, som accepterar svenska bankkort finns på många platser. Betal- och kreditkort accepteras även av större hotell och restauranger. I mindre affärer, och taxibilar, krävs kontanter.

Arabiska är det vanligaste språket i Tunisien. Dessutom talar många franska, framförallt i större städer. Engelskakunskaperna är begränsade, men personal vid större hotell talar ofta engelska.