• Svenska

Om utlandet Tunisien

Avrådan

Tunisien - avrådan

Med anledning av ett förbättrat säkerhetsläge har UD den 30 mars 2023 beslutat att ändra avrådan för Tunisien.

UD avråder från alla resor till:
- området inom 30 km från Tunisiens gräns mot Libyen och staden Ben Guerdane,
- de militariserade bergsområdena Djebel Chaambi, Djebel Samamma, Djebel Mghila, Djebel Selloum och Djebel Orbata samt
- området söder om städerna El Borma och Dhehiba i södra Tunisien.

UD avråder från icke-nödvändiga resor till:
- området inom 30 km från Tunisiens gräns mot Algeriet söder om staden Jendouba, undantaget bergsplatån Table de Jugurtha samt
- området inom 5 km från Tunisiens gräns mot Algeriet söderut från och med regionen Gafsa, undantaget staden Tamaghza.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

Senast uppdaterad 02 maj 2024, 11.32

Aktuella händelser

Det förekommer sporadiska demonstrationer runtom i Tunisien kopplat till utvecklingen i Israel och Palestina. Svenskar som befinner sig i Tunisien påminns om ambassadens tidigare uppmaning att iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar och att undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Svenskar uppmanas hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ner appen UD Resklar samt aktivera pushnotiser.

Information med anledning av koranbränningar

Koranbränningarna i Sverige har väckt viss uppmärksamhet i Tunisien. Ambassaden har inte information om några hot riktade mot svenskar i Tunisien till följd av händelserna.

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden mot svenska intressen utomlands har ökat. Generellt bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige, i ljuset av utvecklingen, iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Svenska resenärer bör iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Svenskar uppmanas hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ner appen UD Resklar samt aktivera pushnotiser.

Allmänna säkerhetsläget

Den största risken för besökare och bosatta i landet är trafiksäkerheten, olycksstatistiken är hög. Kriminaliteten är relativt låg och våldsbrott i offentliga miljöer är ovanliga, men fickstölder och andra stölder förekommer. Demonstrationer sker regelbundet, men oftast utan säkerhetsincidenter. Resenärer bör alltid undvika demonstrationer i förebyggande syfte. Oroligheter i Libyen har påverkat säkerheten i gränsområdena och en militärskyddszon har upprättats längs gränsen mot Libyen (från Ras Jedir i norr till Ghadames i söder). Endast besökare med särskilt tillstånd har tillträde till området. Undantagstillstånd råder för närvarande i Tunisien och besökare bör alltid bära giltig legitimation. 

Terrorism

Efter ett antal terrorattentat riktade mot bland annat utländska medborgare och lokal polis de senaste åren har den tunisiska regeringen vidtagit en rad åtgärder för att förbättra säkerheten i större städer och turistorter. Risken för attentat mot turister, politiker, poliser och militär finns kvar, men upplevs inte som lika påtaglig som för några år sedan. Ett attentat ägde rum på Djerba i maj 2023. Attentatet drabbade tillresta till den årliga judiska pilgrimsfärden till Ghriba-synagogan och lokal polis. Dessförinnan ägde det senaste attentatet rum i Tunis i november 2021 och riktades mot lokal polis.

Svenska resenärer bör vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på marknader och andra platser med större folksamlingar. 

Naturförhållanden och katastrofer

Tunisien är i stort förskonat från allvarligare naturkatastrofer. Vid kraftigt regn finns risk för lokala översvämningar, vilket ibland kan påverka framkomligheten i trafiken.

In- och utresebestämmelser

Om du besöker Tunisien som turist får du en stämpel i passet som ger dig rätt att stanna i Tunisien i 90 dagar, vilket är gratis. Stannar du längre än 90 dagar utan att i god tid ansöka om förlängt visum kommer du behöva betala en straffavgift på flygplatsen när du reser hem (20 dinarer för varje vecka som du stannat för länge). För andra typer av visum, kontakta tunisiska myndigheter.

Ditt pass behöver vara giltigt för hela vistelsetiden. Tunisiska myndigheter kräver inte att passet är giltigt längre, men vissa flygbolag kräver att passet är giltigt minst tre månader innan du reser. Kontrollera med ditt flygbolag om ditt pass snart går ut. 

Det händer att personer, inklusive svenska medborgare, nekas inresa när de anländer till flygplatsen eller hamnen i Tunisien. Frågor och klagomål måste då framföras till tunisiska myndigheter. Sveriges ambassad i Tunisien ansvarar inte för inresebestämmelser eller visumkrav till Tunisien. 

Rapporter om personer som har stött på problem vid gränskontrollen i Tunisien har förekommit. Det kan till exempel vara personer som:

  • Innehar dubbla medborgarskap i Sverige och Tunisien men som reser in med endast svenskt pass och inte kan uppvisa bevis på tunisiskt medborgarskap. Problem uppstår vid utresa efter en vistelse i Tunisien under längre tid än 90 dagar. 
  • Har ursprung i Syrien eller Irak. Vissa har inte släppts in i landet, medan andra har fått vänta mycket länge innan de har släppts in. Det har också förekommit att giltig hotellbokning krävts (ej t.ex. bokning via Airbnb).
  • Vid ankomst med färja inte kan styrka boende under resan, exempelvis saknar hotellbokning.
  • Vid ankomst med färja inte kan styrka att man har tillräckligt med pengar för resan.

Sedan den 1 december 2022 kräver Tunisien inte längre ett uppvisande av covidbevis (vaccinationsintyg) eller negativt testsvar vid inresa. Ambassaden rekommenderar dock starkt att alla över 18 år är fullvaccinerade (helst tre doser).

För att kontrollera tunisiska in- och utresebestämmelser vänligen kontakta närmaste tunisiska ambassad eller landets egna myndigheter.

Kontaktinformation till Tunisiens ambassad i Sverige: 

Något om tunisiska tullregler

När du reser till Tunisien behöver du tänka på att du måste deklarera vissa saker i tullen och att vissa saker är förbjudna att ta med sig till Tunisien. Till exempel gäller följande:

  • Du kan ta med dig begränsade mängder alkohol och tobak. Till exempel kan du ta med dig max en liter starksprit och max två liter svagare alkoholhaltig dryck. Du får max ta med dig 200 cigaretter.
  • Om du vill ha med dig ditt husdjur till Tunisien kommer du behöva uppvisa hälsointyg och vaccinationsbevis för djuret. Notera att vissa farliga hundraser som till exempel pit-bulls är förbjudna att ta med sig till Tunisien.
  • Det är förbjudet att ta med sig tunisiska dinarer till och från Tunisien. Du måste deklarera ifall du har med dig annan valuta till Tunisien som är värd 25 000 tunisiska dinarer eller mer. Andra regler gäller för dig som är bosatt i Tunisien.
  • Du kan ta med dig din bil eller motorcykel på resa i Tunisien under tre månader. När du reser in i Tunisien kommer du att behöva registrera bilen och betala en avgift. Du kan sedan ansöka om att få ha kvar bilen i Tunisien i upp till 9 månader. Andra regler gäller för dig som är bosatt i Tunisien.

Observera att det finns fler exempel på förbud och restriktioner än vad som står här. För att vara säker på att hitta korrekt och uppdaterad information om tunisiska tullregler bör du läsa på den tunisiska tullens hemsida.

Hälso- och sjukvård

Kontrollera ditt försäkringsskydd före resan! Sjuk- och hälsovården är med regionala mått av god standard, men skillnaderna kan vara stora mellan stad och landsbygd. Tillgången till avancerad sjukvård är begränsad. Sjukvård för utlänningar är avgiftsbelagd och ofta krävs kontant betalning direkt vid sjukhusbesök. Språkkunskaperna hos sjukvårdspersonal begränsas ofta till arabiska eller franska. 

Kranvattnet bör inte drickas och frukt och grönsaker bör sköljas noggrant eller skalas. Klappa inte hemlösa djur då de kan bära på olika smittor. Personer som ska studera i Tunisien måste tillhandahålla friskintyg. Kontakta Tunisiens ambassad om gällande regler.

Tryck här för kontaktuppgifter till ett antal sjukhus och vårdcentraler i Tunisien. För mer information och råd om bland annat vaccinationer inför en resa till Tunisien, kontakta en vaccinationsmottagning nära dig. 

Lokala lagar och sedvänjor

Tunisien är sedan länge en populär turistdestination och relativt liberalt, men respekt för landets lagar och den lokala kulturen är viktig. Det är bland annat förbjudet att fotografera officiella byggnader, som flygplatser, polisstationer och presidentpalatset. Särskild försiktighet, vad gäller klädsel och beteende, rekommenderas under den heliga fastemånaden Ramadan samt vid besök på heliga platser, som moskéer. Homosexualitet betraktas som ett brott i Tunisien. Narkotikabrott bestraffas mycket hårt. För införsel av receptbelagda läkemedel, kontakta tunisiska myndigheter vid frågor.

Sveriges ambassad har begränsade möjligheter att hjälpa personer som har dubbelt medborgarskap (tunisiskt och svenskt) om de exempelvis misstänks för brott eller förseelser under besök i Tunisien.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten är generellt sett låg, men antalet småstölder och inbrott har ökat på senare år. Stöldrisken är större på turistorter och i offentliga miljöer. Resenärer bör undvika att bära smycken och andra värdesaker synligt. Vid stöld eller rånförsök bör den lokala polisen kontaktas omedelbart. 

Under 2023 har ambassaden observerat en ökad förekomst av negativa uttalanden och hotfullt agerande mot vissa utlänningar i Tunisien, bl.a. på sociala medier och i gatumiljö. De som har utsatts är personer som uppfattas härstamma från Afrika söder om Sahara.

Trafiksäkerhet

Trafikolyckor är betydligt vanligare än i Sverige. Gångtrafikanter bör vara särskilt vaksamma vid övergångsställen. Särskild försiktighet bör iakttas vid bilkörning på landsbygden och efter mörkrets inbrott. Bilbarnstol bör medtas om bil hyrs lokalt. Poliskontroller utförs ofta på bilar. Säkerhetsbälten saknas för det mesta i baksätet på taxibilar.

Resa i landet

Resor i Tunisien kan göras med bil, flyg, tåg eller minibussar, så kallade louage. Vägarnas underhåll och säkerhet är generellt låg, särskilt utanför större städer. Bilister kör ofta mycket snabbt och många fordon saknar säkerhetsbälten. Tågtrafiken drabbas ofta av förseningar. Flygbolaget Tunisair tillhandahåller inrikesflyg mellan större städer. Taxibilar har en taxameter som chauffören enligt lag är skyldig att använda vid alla resor. Det finns även taxiappar som Bolt eller OTO som kan användas.

Övriga upplysningar

Betal- och kreditkort accepteras av större hotell och restauranger. I övrigt är Tunisien ett land där den största delen av de vardagliga transaktionerna sker med kontanter.

Arabiska (tunisisk dialekt) är det vanligaste språket i Tunisien. Dessutom talar många franska, framförallt i större städer. Engelskakunskaperna är begränsade, men personal vid större hotell talar ofta engelska. 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer