Meny
 • Svenska

Om utlandet Tunisien

Ambassadens reseinformation

09 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Avrådan

Tunisien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till gränsområdena mot Libyen och Algeriet, undantaget turistorterna vid medelhavskusten. Utrikesdepartementet avråder även från alla resor till nationalparken Jebel Chaambi.

Senast uppdaterad 09 apr 2020, 14.13

Aktuella händelser

Ambassaden uppmanar alla svenskar i Tunisien att anmäla sig till svensklistan. Resenärer bör även ladda ned appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. 

Tunisiska myndigheter har vidtagit flera åtgärder för att stoppa smittspridningen av corona, bland annat:

 • Utegångsförbud råder dygnet runt fram till 20 april. Personer får endast vistas utomhus i undantagsfall, till exempel för att besöka mataffären eller apoteket. 
 •  Från och med lördag 11 april måste alla som vistas utomhus bära      ansiktsmask.
 •  Alla gränsövergångar är stängda, inklusive all ordinarie flygtrafik. 
 •  Resenärer som ankommit till Tunisien från utlandet, inklusive från Sverige, ska hålla sig i karantän inomhus i 14 dagar.  
 • Ytterligare åtgärder kan ha vidtagits i enskilda kommuner. Håll dig själv uppdaterad genom media och lokala kontakter där du befinner dig. 

Ambassaden uppmanar svenskar i Tunisien att:

 • Om du önskar lämna Tunisien med eventuella extraflyg, maila namn, födelsedatum, passnummer, nationalitet (eller uppehållstillstånd i Sverige) och mobiltelefonnummer till ambassaden.tunis@gov.se.
 • Ställ in dig på att det råder stor ovisshet. Många resenärer kommer behöva stanna i Tunisien längre än planerat, exakt hur länge går i nuläget inte att svara på. 
 • Informera anhöriga i Sverige om situationen. Berätta var du befinner dig, var du kan nås och om du behöver hjälp.
 • Kontakta försäkringsbolagets larmcentral för praktisk hjälp, till exempel vid behov av sjukvård eller boende. Telefonnummer till SOS International: +45 70 10 50 50.
 • Inhandla mat och andra förnödenheter om det finns risk att de tar slut där du befinner dig, men handla inte mer än du behöver för ett antal dagar framöver. 
 • Följ händelseutvecklingen via ambassadens reseinformation och nyhetsrapporteringen genom massmedia. Tunisiska myndigheter har aktiverat ett särskilt telefonnummer för att svara på frågor om coronaviruset i landet: +216 80 10 19 19.
 • Om du kan tillhöra en riskgrupp bör du söka kontakt med din behandlande läkare i Sverige och ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Följ lokala myndigheters råd och rekommendationer. Respektera utegångsförbudet.

Fler spridningsreducerande åtgärder kan komma att ske. Detta skulle kunna inkludera fler transportbegränsningar. Resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen. 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

Allmänna säkerhetsläget

Svenskar som befinner sig i Tunisien eller planerar en resa till landet bör anmäla sin vistelse till svensklistan.

Den största risken för besökare och bosatta i landet är trafiksäkerheten, olycksstatistiken är hög. Kriminaliteten är relativt låg och våldsbrott i offentliga miljöer är ovanliga, men fickstölder och andra stölder förekommer. Demonstrationer sker regelbundet, men oftast utan säkerhetsincidenter. Resenärer bör alltid undvika demonstrationer i förebyggande syfte. Den pågående konflikten i Libyen har påverkat säkerheten i gränsområdena och en militärskyddszon har upprättats längs gränsen mot Libyen (från Ras Jedir i norr till Ghadames i söder). Endast besökare med särskilt tillstånd har tillträde till området. Undantagstillstånd råder för närvarande i Tunisien och besökare bör alltid bära giltig legitimation. 

Terrorism

Efter ett antal terrorattentat riktade mot bland annat utländska medborgare och lokal polis de senaste åren har den tunisiska regeringen vidtagit en rad åtgärder för att förbättra säkerheten i större städer och turistorter. Risken för attentat mot turister, politiker, poliser och militär finns kvar, men upplevs inte som lika påtaglig som för några år sedan. Det senaste attentatet ägde rum i Tunis i mars 2020 och riktades mot lokal polis.

Svenska resenärer bör vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på marknader och andra platser med större folksamlingar. 

Naturförhållanden och katastrofer

Tunisien är i stort förskonat från allvarligare naturkatastrofer. Vid kraftigt regn finns risk för lokala översvämningar, vilket ibland kan påverka framkomligheten i trafiken.

In- och utresebestämmelser

Sveriges ambassad i Tunisien ansvarar inte för inresebestämmelser eller eventuella visumkrav till Tunisien. För att kontrollera tunisiska in- och utresebestämmelser kontakta närmaste tunisiska ambassad eller landets egna myndigheter.

Kontaktinformation till Tunisiens ambassad i Sverige: 

Narvavägen 32
115 22 Stockholm
Tel: 08 545 855 20

Hälso- och sjukvård

Kontrollera ditt försäkringsskydd före resan! Sjuk- och hälsovården är med regionala mått av god standard, men skillnaderna kan vara stora mellan stad och landsbygd. Tillgången till avancerad sjukvård är begränsad. Sjukvård för utlänningar är avgiftsbelagd och ofta krävs kontant betalning direkt vid sjukhusbesök. Språkkunskaperna hos sjukvårdspersonal begränsas ofta till arabiska eller franska. 

Kranvattnet bör inte drickas och frukt och grönsaker bör sköljas noggrant eller skalas. Klappa inte hemlösa djur som kan bära på olika smittor. Personer som ska studera i Tunisien måste tillhandahålla friskintyg. Kontakta Tunisiens ambassad om gällande regler.

Tryck här för kontaktuppgifter till ett antal sjukhus och vårdcentraler i Tunisien. För mer information och råd om bland annat vaccinationer inför en resa till Tunisien, se 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Tunisien är sedan länge en populär turistdestination och relativt liberalt, men respekt för landets lagar och den lokala kulturen är viktig. Det är bland annat förbjudet att fotografera officiella byggnader, som flygplatser, polisstationer och presidentpalatset. Särskild försiktighet, vad gäller klädsel och beteende, rekommenderas under den heliga fastemånaden Ramadan samt vid besök på heliga platser, som moskéer. Homosexualitet betraktas som ett brott i Tunisien. Narkotikabrott bestraffas mycket hårt. För införsel av receptbelagda läkemedel, kontakta tunisiska myndigheter vid frågor.

Sveriges ambassad har begränsade möjligheter att hjälpa personer som har dubbelt medborgarskap (tunisiskt och svenskt) om de exempelvis misstänks för brott eller förseelser under besök i Tunisien.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten är generellt sett låg, men antalet småstölder och inbrott har ökat på senare år. Stöldrisken är större på turistorter och i offentliga miljöer. Resenärer bör undvika att bära smycken och andra värdesaker synligt. Vid stöld eller rånförsök bör den lokala polisen kontaktas omedelbart. 

Trafiksäkerhet

Trafikolyckor är betydligt vanligare än i Sverige. Gångtrafikanter bör vara särskilt vaksamma vid övergångsställen. Särskild försiktighet bör iakttas vid bilkörning på landsbygden och efter mörkrets inbrott. Bilbarnstol bör medtas om bil hyrs lokalt. Poliskontroller utförs ofta på bilar, i synnerhet hyrbilar. Säkerhetsbälten saknas för det mesta i baksätet på taxibilar, men säkerheten är generellt bättre i taxibilar som OTO och Bolt. 

Resa i landet

Resor i Tunisien kan göras med bil, flyg, tåg eller minibussar, så kallade louage. Vägarnas underhåll och säkerhet är generellt låg, särskilt utanför större städer. Bilister kör ofta mycket snabbt och många fordon saknar säkerhetsbälten. Tågtrafiken drabbas ofta av förseningar. Tunisair trafikerar inrikesflyg mellan större städer. Taxibilar har en taxameter som ska/bör användas vid alla resor. Det finns även taxiappar som Bolt eller OTO som kan användas.

Övriga upplysningar

Bankomater, som accepterar svenska bankkort finns på många platser. Betal- och kreditkort accepteras även av större hotell och restauranger. I mindre affärer, och taxibilar, krävs kontanter.

Arabiska är det vanligaste språket i Tunisien. Dessutom talar många franska, framförallt i större städer. Engelskakunskaperna är begränsade, men personal vid större hotell talar ofta engelska.