Meny
  • Svenska

Tunisien

Ambassadens reseinformation

Avrådan

Tunisien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till gränsområdena mot Libyen och Algeriet, undantaget turistorterna vid medelhavskusten. Utrikesdepartementet avråder även från alla resor till nationalparken Jebel Chaambi.

Senast uppdaterad 23 jan 2019, 07.02

Aktuella händelser

Den 29 oktober ägde en explosion rum i centrala Tunis.

Med anledning av den ovannämnda händelsen uppmanas svenskar på plats att iaktta stor försiktighet i centrala Tunis och undvika större folksamlingar. Följ med fördel lokal nyhetsrapportering och lokala myndigheters råd och anvisningar. Vi uppmanar även svenskar som befinner sig i området att höra av sig till anhöriga.

Undantagstillståndet i Tunisien förlängdes åter den 6 oktober 2018 med en månad fram till 6 november 2018. Undantagstillstånd råder i Tunisien sedan terrorattacken i Sousse sommaren 2015.

Utrikesdepartementet och Sveriges ambassad i Tunis bevakar läget i landet och uppdaterar reseinformation för Tunisien kontinuerligt.

Allmänna säkerhetsläget

Tunisien gick under 2011 igenom en övergång från ett auktoritärt till ett demokratiskt styre. Demokratiska val hölls 2011 och 2014. I början av 2015 tillträdde en folkvald president och ett folkvalt parlament.

Attentat mot politiker, poliser och militär personal har förekommit sedan början av 2013.

Under 2015 inträffade ett antal incidenter på platser där även turister och utländska medborgare drabbades, bland annat i Tunis och turistorten Sousse. Efter 2015 har regeringen vidtagit en rad åtgärder för att förbättra säkerheten i större städer och turistorter. (Läs mer nedan under rubriken "Terrorism").

En militärskyddszon har sedan den 29 augusti 2013 upprättats längs gränsen mot Libyen (från Ras Jedir i norr till Ghadames i söder) till vilken besökare utan särskilt tillstånd inte har tillträde.

Svenskar i landet uppmanas att undvika demonstrationer och större folksamlingar samt att noga följa myndigheternas rekommendationer samt lokala medier.

Terrorism

Tunisien har sedan revolutionen 2011 drabbats av politiskt motiverade våldsdåd riktade mot oppositionspolitiker, poliser och militär, men även mot bland annat den amerikanska ambassaden och skolan i Tunis.

Kidnappnings- och attentatsrisk föreligger även på platser som frekventeras av turister. I oktober 2013 ägde för första gången på mer än tio år attentatsförsök rum på turistorten Sousse. Ett antal tillslag mot terroristmisstänkta gjordes därefter. Den 18 mars 2015 skedde en attack mot parlamentsbyggnaden i Tunis och en gisslansituation pågick under några timmar vid Bardo-museet. Den 26 juni 2015 ägde ett terrorattentat rum på ett hotell i El Kantaoui, strax norr om Sousse. En explosion ägde rum i centrala Tunis 24 november 2015. Efter terroristdåden 2015 har regeringen vidtagit en rad åtgärder för att förbättra säkerheten i större städer och turistorter.

Svenska medborgare uppmanas allmänt till försiktighet, att undvika demonstrationer och folksamlingar samt att noga följa de instruktioner lokala myndigheter ger samt att följa nyhetsrapportering via lokala medier. Lokala myndigheter arbetar för att motverka risken för terrorism.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Landet är i stort förskonat från hot av detta slag.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Vad gäller tunisiska in- och utresebestämmelser, vänligen kontakta Tunisiens ambassad.

Adress:  Narvavägen 32 115 22 Stockholm
Tel: 08-545 855 20-22 Fax: 08-662 19 75

Hälso- och sjukvård

Sjuk- och hälsovård är med regionala mått av god standard, men är för utlänningar avgiftsbelagd. Språkkunskaperna hos sjukvårdspersonal begränsas ofta till arabiska och/eller franska. I allmänhet krävs kontant betalning direkt vid läkarbesök och sjukhusvård. Kontrollera försäkringsskyddet före resan!

Information om Tunisien på 1177 Vårdguiden

Utländska elever och studenter som önskar bedriva studier i Tunisien måste tillhandahålla friskintyg. Vänligen kontakta Tunisiens ambassad om gällande regler.

Lokala lagar och sedvänjor

Tunisien är sedan länge en populär turistdestination. Det är ett muslimskt land, vilket reflekteras i lokal lagstiftning, traditioner och sedvänjor. Generellt sett är det ett relativt liberalt land, men respekt för den lokala kulturen och normerna är viktig. Särskild försiktighet, vad gäller klädsel och beteende, rekommenderas under den heliga fastemånaden Ramadan samt vid besök på heliga platser, moskéer etc. Homosexualitet betraktas som ett brott enligt landets lagar.

Narkotikabrott bestraffas mycket hårt. Vad gäller införsel av receptbelagda läkemedel, vänligen kontakta Tunisiens ambassad för råd.

Det är förbjudet att fotografera officiella byggnader, såsom presidentpalatset, polisstationer, flygplatser etc.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Besökare uppmanas att bära med sig giltig ID-handling.

Brottsligheten är generellt sett låg. Antalet småstölder och inbrott har tilltagit på senare år. Värdesaker bör låsas in på av hotellet anvisad plats. Stöldrisk finns, i synnerhet på turistorter och offentliga miljöer. Resenärer bör undvika att bära smycken och andra värdesaker synligt.

Vid händelse av stöld eller rånförsök bör den lokala polisen kontaktas omedelbart.

Allmänna nödnummer är 197 (polis), 190 (ambulans) och 198 (civilskyddet).

Trafiksäkerhet

Trafiken är snabb och olyckor är betydligt vanligare än i Sverige. Gångtrafikanter bör vara särskilt vaksamma vid övergångsställen. Särskild försiktighet bör iakttas vid bilkörning på landsbygden och efter mörkrets inbrott. Bilbarnstol bör medtas om bil hyrs lokalt. Poliskontroller utförs ofta på bilar, i synnerhet hyrbilar.

De flesta taxibilar har en taxameter som bör användas vid alla resor. Säkerhetsbälten saknas för det mesta i baksätet på taxibilar.

Resa i landet

Inför resa till Tunisien rekommenderas en kontakt med försäkringsbolaget för att ta reda på bolagets policy gentemot det aktuella landet. Resenärer rekommenderas alltid att teckna en reseförsäkring som vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall även täcker flygtransport till Sverige.

Vid olycksfall ska resenärer omgående kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

SOS-International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Bankomater, som accepterar svenska bankkort (med pin-kod) finns på många platser. Betal- och kreditkort accepteras även av större hotell, restauranger.

Sveriges ambassad har begränsade möjligheter att bistå med konsulärt stöd till personer som innehar dubbelt medborgarskap (tunisiskt och svenskt) om de exempelvis misstänks för brott eller förseelser under besök i Tunisien.