• Svenska

Om utlandet Tunisien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Avrådan

Tunisien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till gränsområdena mot Libyen och Algeriet, undantaget turistorterna vid medelhavskusten. Utrikesdepartementet avråder även från alla resor till nationalparken Jebel Chaambi.

Senast uppdaterad 19 okt 2021, 15.32

Aktuella händelser

Spridningen av coronaviruset påverkar resandet till Tunisien. Ambassaden har samlat reseinformation om COVID-19 i Tunisien på en särskild sida som uppdateras löpande. Ta noga del av informationen på sidan om du ska resa till Tunisien. 

Allmänna säkerhetsläget

Svenskar som befinner sig i Tunisien eller planerar en resa till landet bör anmäla sin vistelse till svensklistanResenärer bör även ladda ned appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

Den största risken för besökare och bosatta i landet är trafiksäkerheten, olycksstatistiken är hög. Kriminaliteten är relativt låg och våldsbrott i offentliga miljöer är ovanliga, men fickstölder och andra stölder förekommer. Demonstrationer sker regelbundet, men oftast utan säkerhetsincidenter. Resenärer bör alltid undvika demonstrationer i förebyggande syfte. Den pågående konflikten i Libyen har påverkat säkerheten i gränsområdena och en militärskyddszon har upprättats längs gränsen mot Libyen (från Ras Jedir i norr till Ghadames i söder). Endast besökare med särskilt tillstånd har tillträde till området. Undantagstillstånd råder för närvarande i Tunisien och besökare bör alltid bära giltig legitimation. 

Terrorism

Efter ett antal terrorattentat riktade mot bland annat utländska medborgare och lokal polis de senaste åren har den tunisiska regeringen vidtagit en rad åtgärder för att förbättra säkerheten i större städer och turistorter. Risken för attentat mot turister, politiker, poliser och militär finns kvar, men upplevs inte som lika påtaglig som för några år sedan. Det senaste attentatet ägde rum i Sousse i september 2020 och riktades mot lokal polis.

Svenska resenärer bör vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på marknader och andra platser med större folksamlingar. 

Naturförhållanden och katastrofer

Tunisien är i stort förskonat från allvarligare naturkatastrofer. Vid kraftigt regn finns risk för lokala översvämningar, vilket ibland kan påverka framkomligheten i trafiken.

In- och utresebestämmelser

Om du besöker Tunisien som turist får du en stämpel i passet som ger dig rätt att stanna i Tunisien i 90 dagar, vilket är gratis.

Stannar du längre än 90 dagar utan att i god tid ansöka om förlängt visum kommer du behöva betala en straffavgift på flygplatsen när du reser hem (20 dinarer för varje vecka som du stannat för länge).  

För andra typer av visum, kontakta tunisiska myndigheter direkt.

Det händer att personer, inklusive svenska medborgare, nekas inresa när de anländer till flygplatsen eller hamnen i Tunisien. Frågor och klagomål måste då framföras till tunisiska myndigheter. Sveriges ambassad i Tunisien ansvarar inte för inresebestämmelser eller visumkrav till Tunisien. 

För att kontrollera tunisiska in- och utresebestämmelser vänligen kontakta närmaste tunisiska ambassad eller landets egna myndigheter.

Kontaktinformation till Tunisiens ambassad i Sverige: 

Hälso- och sjukvård

Kontrollera ditt försäkringsskydd före resan! Sjuk- och hälsovården är med regionala mått av god standard, men skillnaderna kan vara stora mellan stad och landsbygd. Tillgången till avancerad sjukvård är begränsad. Sjukvård för utlänningar är avgiftsbelagd och ofta krävs kontant betalning direkt vid sjukhusbesök. Språkkunskaperna hos sjukvårdspersonal begränsas ofta till arabiska eller franska. 

Kranvattnet bör inte drickas och frukt och grönsaker bör sköljas noggrant eller skalas. Klappa inte att hemlösa djur kan bära på olika smittor. Personer som ska studera i Tunisien måste tillhandahålla friskintyg. Kontakta Tunisiens ambassad om gällande regler.

Tryck här för kontaktuppgifter till ett antal sjukhus och vårdcentraler i Tunisien. För mer information och råd om bland annat vaccinationer inför en resa till Tunisien, kontakta en vaccinationsmottagning nära dig. 

Lokala lagar och sedvänjor

Tunisien är sedan länge en populär turistdestination och relativt liberalt, men respekt för landets lagar och den lokala kulturen är viktig. Det är bland annat förbjudet att fotografera officiella byggnader, som flygplatser, polisstationer och presidentpalatset. Särskild försiktighet, vad gäller klädsel och beteende, rekommenderas under den heliga fastemånaden Ramadan samt vid besök på heliga platser, som moskéer. Homosexualitet betraktas som ett brott i Tunisien. Narkotikabrott bestraffas mycket hårt. För införsel av receptbelagda läkemedel, kontakta tunisiska myndigheter vid frågor.

Sveriges ambassad har begränsade möjligheter att hjälpa personer som har dubbelt medborgarskap (tunisiskt och svenskt) om de exempelvis misstänks för brott eller förseelser under besök i Tunisien.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten är generellt sett låg, men antalet småstölder och inbrott har ökat på senare år. Stöldrisken är större på turistorter och i offentliga miljöer. Resenärer bör undvika att bära smycken och andra värdesaker synligt. Vid stöld eller rånförsök bör den lokala polisen kontaktas omedelbart. 

Trafiksäkerhet

Trafikolyckor är betydligt vanligare än i Sverige. Gångtrafikanter bör vara särskilt vaksamma vid övergångsställen. Särskild försiktighet bör iakttas vid bilkörning på landsbygden och efter mörkrets inbrott. Bilbarnstol bör medtas om bil hyrs lokalt. Poliskontroller utförs ofta på bilar, i synnerhet hyrbilar. Säkerhetsbälten saknas för det mesta i baksätet på taxibilar, men säkerheten är generellt bättre i taxibilar som OTO och Bolt. 

Resa i landet

Resor i Tunisien kan göras med bil, flyg, tåg eller minibussar, så kallade louage. Vägarnas underhåll och säkerhet är generellt låg, särskilt utanför större städer. Bilister kör ofta mycket snabbt och många fordon saknar säkerhetsbälten. Tågtrafiken drabbas ofta av förseningar. Tunisair trafikerar inrikesflyg mellan större städer. Taxibilar har en taxameter som ska/bör användas vid alla resor. Det finns även taxiappar som Bolt eller OTO som kan användas.

Övriga upplysningar

Bankomater, som accepterar svenska bankkort finns på många platser. Betal- och kreditkort accepteras även av större hotell och restauranger. I mindre affärer, och taxibilar, krävs kontanter.

Arabiska är det vanligaste språket i Tunisien. Dessutom talar många franska, framförallt i större städer. Engelskakunskaperna är begränsade, men personal vid större hotell talar ofta engelska.