• Svenska

Om utlandet Tunisien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Tunisien - avrådan

UD har den 7 april 2022 beslutat att förtydliga avrådan för Tunisien. Avrådan gäller enligt följande:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till:

-Inom 30 km från Tunisiens gräns mot Libyen samt staden Ben Guerdane.
-De militära områdena Jebel Chaambi, Mont Semema, Mont Mghila, Mont Selioum samt bergsområdet Mont Orbata.
-Hela militärområdet söder som städerna El Borma och Dhehiba i södra Tunisien.

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD även från icke-nödvändiga resor till följande områden:

-Inom 30 km från Tunisiens gräns mot Algeriet söder om staden Jendouba.
-Inom 5 km från Tunisiens gräns mot Algeriet söderut från och med regionen Gafsa, undantaget staden Tamaghza.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 15 mar 2023, 13.10

Aktuella händelser

Negativa uttalanden och hotfullt agerande mot vissa utlänningar

Den senaste tiden har ambassaden observerat en ökad förekomst av negativa uttalanden och hotfullt agerande mot vissa utlänningar i Tunisien, bl.a. på sociala medier och i gatumiljö. De som har utsatts är personer som uppfattas härstamma från Afrika söder om Sahara.

Ambassaden uppmanar svenskar som befinner sig i Tunisien att bära med sig giltiga ID-handlingar, följa händelseutvecklingen via lokal och internationell media samt att vid behov iaktta försiktighet. Det är alltid en god idé att skriva upp sig på Svensklistan. 

Allmänna säkerhetsläget

Svenskar som befinner sig i Tunisien eller planerar en resa till landet bör anmäla sin vistelse till svensklistanResenärer bör även ladda ned appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

Den största risken för besökare och bosatta i landet är trafiksäkerheten, olycksstatistiken är hög. Kriminaliteten är relativt låg och våldsbrott i offentliga miljöer är ovanliga, men fickstölder och andra stölder förekommer. Demonstrationer sker regelbundet, men oftast utan säkerhetsincidenter. Resenärer bör alltid undvika demonstrationer i förebyggande syfte. Den pågående konflikten i Libyen har påverkat säkerheten i gränsområdena och en militärskyddszon har upprättats längs gränsen mot Libyen (från Ras Jedir i norr till Ghadames i söder). Endast besökare med särskilt tillstånd har tillträde till området. Undantagstillstånd råder för närvarande i Tunisien och besökare bör alltid bära giltig legitimation. 

Terrorism

Efter ett antal terrorattentat riktade mot bland annat utländska medborgare och lokal polis de senaste åren har den tunisiska regeringen vidtagit en rad åtgärder för att förbättra säkerheten i större städer och turistorter. Risken för attentat mot turister, politiker, poliser och militär finns kvar, men upplevs inte som lika påtaglig som för några år sedan. Det senaste attentatet ägde rum i Tunis i november 2021 och riktades mot lokal polis.

Svenska resenärer bör vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på marknader och andra platser med större folksamlingar. 

Naturförhållanden och katastrofer

Tunisien är i stort förskonat från allvarligare naturkatastrofer. Vid kraftigt regn finns risk för lokala översvämningar, vilket ibland kan påverka framkomligheten i trafiken.

In- och utresebestämmelser

Om du besöker Tunisien som turist får du en stämpel i passet som ger dig rätt att stanna i Tunisien i 90 dagar, vilket är gratis. Stannar du längre än 90 dagar utan att i god tid ansöka om förlängt visum kommer du behöva betala en straffavgift på flygplatsen när du reser hem (20 dinarer för varje vecka som du stannat för länge). För andra typer av visum, kontakta tunisiska myndigheter direkt.

Ditt pass behöver vara giltigt för hela vistelsetiden. Tunisiska myndigheter kräver inte att passet är giltigt längre, men vissa flygbolag kräver att passet är giltigt minst tre månader innan du reser. Kontrollera med ditt flygbolag om ditt pass snart går ut. 

Det händer att personer, inklusive svenska medborgare, nekas inresa när de anländer till flygplatsen eller hamnen i Tunisien. Frågor och klagomål måste då framföras till tunisiska myndigheter. Sveriges ambassad i Tunisien ansvarar inte för inresebestämmelser eller visumkrav till Tunisien. 

Rapporter om personer som har stött på problem vid gränskontrollen i Tunisien har förekommit. Det kan till exempel vara personer som:

  • Innehar dubbla medborgarskap men som reser in med endast svenskt pass och inte kan uppvisa bevis på tunisiskt medborgarskap.
  • Vid ankomst med färja inte kan styrka boende under resan, exempelvis saknar hotellbokning.
  • Vid ankomst med färja inte kan styrka att man har tillräckligt med pengar för resan.

Sedan den 1 december 2022 kräver Tunisien inte längre ett uppvisande av covidbevis (vaccinationsintyg) eller negativt testsvar vid inresa. Ambassaden rekommenderar dock starkt att alla över 18 år är fullvaccinerade (helst tre doser).

För att kontrollera tunisiska in- och utresebestämmelser vänligen kontakta närmaste tunisiska ambassad eller landets egna myndigheter.

Kontaktinformation till Tunisiens ambassad i Sverige: 

Hälso- och sjukvård

Kontrollera ditt försäkringsskydd före resan! Sjuk- och hälsovården är med regionala mått av god standard, men skillnaderna kan vara stora mellan stad och landsbygd. Tillgången till avancerad sjukvård är begränsad. Sjukvård för utlänningar är avgiftsbelagd och ofta krävs kontant betalning direkt vid sjukhusbesök. Språkkunskaperna hos sjukvårdspersonal begränsas ofta till arabiska eller franska. 

Kranvattnet bör inte drickas och frukt och grönsaker bör sköljas noggrant eller skalas. Klappa inte hemlösa djur då de kan bära på olika smittor. Personer som ska studera i Tunisien måste tillhandahålla friskintyg. Kontakta Tunisiens ambassad om gällande regler.

Tryck här för kontaktuppgifter till ett antal sjukhus och vårdcentraler i Tunisien. För mer information och råd om bland annat vaccinationer inför en resa till Tunisien, kontakta en vaccinationsmottagning nära dig. 

Lokala lagar och sedvänjor

Tunisien är sedan länge en populär turistdestination och relativt liberalt, men respekt för landets lagar och den lokala kulturen är viktig. Det är bland annat förbjudet att fotografera officiella byggnader, som flygplatser, polisstationer och presidentpalatset. Särskild försiktighet, vad gäller klädsel och beteende, rekommenderas under den heliga fastemånaden Ramadan samt vid besök på heliga platser, som moskéer. Homosexualitet betraktas som ett brott i Tunisien. Narkotikabrott bestraffas mycket hårt. För införsel av receptbelagda läkemedel, kontakta tunisiska myndigheter vid frågor.

Sveriges ambassad har begränsade möjligheter att hjälpa personer som har dubbelt medborgarskap (tunisiskt och svenskt) om de exempelvis misstänks för brott eller förseelser under besök i Tunisien.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten är generellt sett låg, men antalet småstölder och inbrott har ökat på senare år. Stöldrisken är större på turistorter och i offentliga miljöer. Resenärer bör undvika att bära smycken och andra värdesaker synligt. Vid stöld eller rånförsök bör den lokala polisen kontaktas omedelbart. 

Trafiksäkerhet

Trafikolyckor är betydligt vanligare än i Sverige. Gångtrafikanter bör vara särskilt vaksamma vid övergångsställen. Särskild försiktighet bör iakttas vid bilkörning på landsbygden och efter mörkrets inbrott. Bilbarnstol bör medtas om bil hyrs lokalt. Poliskontroller utförs ofta på bilar. Säkerhetsbälten saknas för det mesta i baksätet på taxibilar, men säkerheten är generellt bättre i taxibilar som OTO och Bolt. 

Resa i landet

Resor i Tunisien kan göras med bil, flyg, tåg eller minibussar, så kallade louage. Vägarnas underhåll och säkerhet är generellt låg, särskilt utanför större städer. Bilister kör ofta mycket snabbt och många fordon saknar säkerhetsbälten. Tågtrafiken drabbas ofta av förseningar. Tunisair trafikerar inrikesflyg mellan större städer. Taxibilar har en taxameter som chauffören enligt lag är skyldig att använda vid alla resor. Det finns även taxiappar som Bolt eller OTO som kan användas.

Övriga upplysningar

Betal- och kreditkort accepteras av större hotell och restauranger. I övrigt är Tunisien ett land där den största delen av de vardagliga transaktionerna sker med kontanter.

Arabiska är det vanligaste språket i Tunisien. Dessutom talar många franska, framförallt i större städer. Engelskakunskaperna är begränsade, men personal vid större hotell talar ofta engelska.