• Svenska

Se till att vara försäkrad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Se till att du har en försäkring som gäller under hela din resa. Om olyckan är framme och du saknar försäkring kan din resa bli väldigt dyr. Om din hemförsäkring inte täcker hela resan kan du behöva en extra reseförsäkring. Tänk på att din försäkring normalt inte gäller om du reser till ett land som UD avråder från att resa till.

Ibland behövs en extra reseförsäkring 

De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker resor upp till 45 dygn. Men det räcker inte alltid. Kontakta ditt försäkringsbolag innan avresan för att ta reda på vad som ingår i din försäkring. Har du ingen hemförsäkring bör du köpa en separat reseförsäkring. 

Ska du resa en längre tid eller bosätta dig utomlands under en tid bör du komplettera din reseförsäkring för att få ett bra skydd under hela din utlandsvistelse.

Kontrollera också att din försäkring täcker de aktiviteter du planerar under din resa. 

Om du är sjuk eller skadad innan du reser

Om du behandlas för en skada, sjukdom eller lider av psykisk ohälsa innan du reser, finns det risk att din försäkring inte omfattar kostnader för den sjukdomen eller skadan när du är på resa. Be i så fall ditt försäkringsbolag om en medicinsk förhandsbedömning innan du reser.

Ta med Försäkringskassans EU-kort

Ta med Försäkringskassans blå EU-kort när du reser i Europa (EU-/EES-land eller Schweiz). Om du har EU-kortet med dig och blir sjuk eller skadad under din resa i Europa får du vård till samma kostnad som landets egna medborgare.

EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg, därför bör du också ha en reseförsäkring.

Beställ EU-kortet på Försäkringskassans webbplats

Reseförsäkring gäller normalt inte vid reseavrådan 

Om UD avråder från resor till det land du ska resa till gäller normalt inte din hemförsäkring eller en vanlig reseförsäkring. Om du bestämmer dig för att åka till ett land trots att UD avråder kan det krävas en tilläggsförsäkring. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i en försäkring och vilka villkor som gäller för den resa du bokat. Läs mer om vad som gäller när UD avråder från resor: 

Vad innebär avrådan – frågor och svar - på regeringen.se

Senast uppdaterad 09 nov 2020, 15.06