Meny
  • Svenska

Tanzania

Svenska företag i Tanzania

Tanzanias myndighet för investeringar, TIC, har upprättat ett "One-Stop-Shop" för att underlätta för investerare att navigera i regelverk och tillstånd.

För att stimulera och underlätta investeringar har Tanzania inrättat en ”One Stop Shop” för investerare hos Tanzania Investment Centre, TIC.

Beroende på om du är tanzanisk medborgare eller inte gäller olika gränser för när man kan få stöd från TIC. Som icke-tanzanier hanterar myndigheten alla investeringar vilkas kapital uppgår till ett minimum av 500,000 USD, medan 100,000 USD om det är tanzaniska medborgare som står bakom investeringen.

Företag vars verksamhet är inom gruv- och oljesektorn följer delvis separata regleringar i enlighet med de lagar och regler som gäller för dessa sektorer. Myndigheten kan dock hjälpa investerare att erhålla nödvändiga tillstånd, bemyndiganden etc. som krävs för att starta och driva företag i Tanzania. Under sommaren 2016 infördes ny lagstiftning angående utländska investeringar inom naturresurssektorn. Denna lagstiftning kan komma att påverka investerare inom gruv- och oljesektorn, men även investerare inom andra sektorer som har med naturresurser att göra.

TIC:s  One-Stop-Shop har som uppdrag att:

  • Assistera investerare att erhålla tillstånd, licenser samt viseringar och uppehållstillstånd
  • Assisterar med markfrågor (eftersom enbart tanzaniska medborgare kan äga mark)
  • Bistå med råd till investerare gällande regelverk- och tillståndsfrågor
  • Erbjuda service till redan TIC-registrerade investerare

För mer information kan ni gå in på deras hemsida eller kontakta TIC på nedan adress:

Tanzania Investment Centre Shaaban Robert Street P.O. Box 938 Dar es Salaam Tel: +255(22)2116328-32 Fax: +255(22)2118253 information@tic.co.tz