Meny
  • Svenska

Tanzania

Handel med utlandet

Handeln mellan Sverige och Tanzania har fluktuerar kraftigt de senaste fem åren, särskilt på  exportsidan där ändå en positiv trend kan skymtas. Den svenska exporten till Tanzania var 745 miljoner för 2015, vilket var lågt gentemot rekordåret 2011 (knappt 1,8 miljarder) men ändå en ökning sedan 2014 (565 miljoner). Exporten består framförallt med maskiner och apparater, särskilt kopplat till telekommunikation. Importen vars utveckling inte har en klar trend sett över den senaste femårsperiden är betydligt mindre. År 2015 var den sammanlagda importen 53 miljoner där huvudelen bestod av kaffe.

Ett växande antal svenska företag finns aktiva i Tanzania inom flera olika sektorer som bland annat turism, transport och energi. Ett uppenbart exempel är Scania, vars lastbilar är dominerade i landet. Företaget har en traditionellt stark ställning och har varit etablerat i landet i över 30 år. Ett annat exempel är Ericsson som har ett omfattande engagemang inom mobilsystem i Tanzania. Även Sandvik och Atlas Copco har verksamhet i landet. På Zanzibar verkar några mindre svenska företag inom möbeltillverkning och turism, just svenska turismföretag går även att finna i Arusha.

Business Sweden har ett regionalt kontor i Kenya som erbjuder tjänster åt svenska företag intresserade av verksamhet i Tanzania. Företagen är också varmt välkomna att höra av sig till ambassaden.