Meny
  • Svenska

Om utlandet Tanzania

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Den 18 juni förlängde UD avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU till den 31 augusti, läs mer  här. Med anledning av rådande omständigheter uppmanas svenskar att avvakta med icke-nödvändiga resor till Tanzania. För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att ambassaden inte kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Tanzanias regering har beslutat att inom kort öppna upp för internationella flyg till och från Tanzania. Karantänsbestämmelser har avskaffats men hälsokontroller kommer att genomföras på flygplatser i samband med ankomst och avgång. Tanzaniska myndigheter kan dock med kort varsel vidta andra spridningsreducerande åtgärder och svenskar i landet uppmanas att noga följa händelseutvecklingen genom media och följa lokala myndigheters anvisningar.

Information om situationen relaterat till coronaviruset i Tanzania

Tanzania rapporterade sitt första coronafall i mitten på mars. De senast tillgängliga officiella uppgifterna angående Covid-19 i Tanzania är från den 29 april. Då bekräftades det att antalet fall uppgick till 509 inklusive 21 dödsfall.

Den 18 maj publicerade Tanzanias hälsoministerium en så kallad Travel Advisory, för mer information läs här.

Spridningen av viruset är svår att förutsäga. De senaste officiella siffrorna indikerar stora utbrott i Dar es Salaam och på Zanzibar, och att viruset har spridit sig till större delen av landet. Den oregelbundna tillgången till officiell information och brist på uppdateringar gör det svårt att bedöma hur situationen är och hur sjukdomen sprids. Det finns dock indikationer på att situation med Covid-19 inte är under kontroll och att personer i urbana och trångbodda områden är under stor risk att bli smittade. Sjukvårdsystemet i Tanzania har begränsad kapacitet att hantera patienter som uppvisar svårare symptom av Covid-19.

Svenskar som befinner sig i Tanzania uppmanas att undvika folksamlingar och allmänna transportmedel, att vara vaksamma och vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Kom ihåg att praktisera social distansering, tvätta händerna, undvika kontakt med personer som uppvisar sjukdomssymptom och stanna hemma om man känner sig sjuk.

Den 17 juni förlängde UD avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU till den 31 augusti, läs mer mer  här. Med anledning av rådande omständigheter uppmanas svenskar att avvakta med icke-nödvändiga resor till Tanzania. För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att ambassaden inte kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Svenskar i Tanzania uppmanas kontrollera reseförsäkring, ladda ner appen UD Resklar samt anmäla sig till Svensklistan.

Den 2 april publicerade Tanzanias regering information gällande förlängning av visum och uppehållstillstånd under rådande omständigheter. Kontakta Tanzanias migrationsmyndighet för ytterligare information.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8-405 92 00.

För akuta konsulära nödsituationer hänvisas som vanligt till UD:s konsulära nödjour: +46 8-405 50 05.

Sveriges ambassad i Dar es Salaam nås även på mobilnummer +255 748 264 082.

Tanzanias hälsoministerium har inrättat en nationellt informationsnummer för Corona dit allmänheten kan vända sig för vägledning  +255 0800110124 respektive +255 0800110125.

Läs UD:s rekommendationer kring nya Coronaviruset här.

Se över din försäkring

Som alltid är det viktigt att ha en bra försäkring som gäller under hela resan och täcker kostnader för nödvändig vård och eventuell hemresa till Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser. Sjukvårdskapaciteten i Tanzania är begränsad, se mer information via ambassadens reseinformation här.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus

Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Senast uppdaterad 26 jun 2020, 09.18
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor