Meny
  • Svenska

Om utlandet Tanzania

09 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Sveriges ambassad i Dar es Salaam har fått information om att det är svårt att nå oss per telefon. Den som vill nå ambassaden kan ringa mobilnummer +255 748 264 082

Ambassaden noterar att det blir allt svårare att ta sig ut från Tanzania och flygbolag med kort varsel ställer in eller ändrar avgångstider. Svenskar som avser lämna Tanzania (fastlandet och Zanzibar) bör därför försöka tidigarelägga sin avresa.

Tanzanias hälsoministerium utfärdade den 4 april en ny så kallad Travel Advisory med information om karantän- och inresebestämmelser. Den kan du läsa här. Tidigare Travel Advisory från 23 mars här

UD avråder sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder. UD har beslutat att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder fram till 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. Läs mer här

Svenskar som besöker Tanzania uppmanas kontrollera reseförsäkring, ladda ner appen UD Resklar samt anmäla sig till Svensklistan

Information om situationen relaterat till coronaviruset i Tanzania

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19). Torsdag 9 april fanns 25 bekräftade fall av covid-19 i Tanzania.

Tanzaniska myndigheter har beslutat om obligatorisk karantän i 14 dagar för samtliga resenärer som anländer från länder med betydande smittspridning av coronavirus. Karantänen bekostas av resenären och sker på en anläggning anvisad av myndigheterna. Inkommande resenärer vid internationella flygplatser och gränspassager ska fylla i en hälsodeklaration och blir föremål för noggrann hälsoscreening. Vid misstanke om smitta kommer en covid-19 test att genomföras. Ambassaden följer utvecklingen noga och ny information kommer att publiceras löpande.

Tanzaniska myndigheter vidtar fortlöpande olika spridningsreducerande åtgärder. Svenska resenärer uppmanas att noga följa händelseutvecklingen genom media, följa lokala myndigheters anvisningar och vara beredda på förseningar vid eventuell resa med anledning av åtgärderna.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer hänvisas som vanligt till UD:s konsulära nödjour: +46 8-405 50 05.

Se över din försäkring

Spridningen av viruset är svår att förutsäga. Som alltid är det viktigt att ha en bra försäkring som gäller under hela resan och täcker kostnader för nödvändig vård och eventuell hemresa till Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser. Sjukvårdskapaciteten är begränsad i Tanzania, se mer information via ambassadens reseinformation här.

Tanzanias hälsoministerium har inrättat en nationellt informationsnummer för Corona dit allmänheten kan vända sig för vägledning  +255 0800110124 / +255 0800110125

Läs UD:s rekommendationer kring nya Coronaviruset här.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Senast uppdaterad 09 apr 2020, 15.35
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor