• Svenska

Om utlandet Taiwan

Ambassadens reseinformation

I Taipei har Business Sweden ett utökat uppdrag som innefattar att bistå svenska medborgare med visst konsulärt stöd på plats vilket samordnas med Sveriges ambassad i Bangkok.

Detta bistånd är dock begränsat i sin omfattning. Det gör att Business Sweden i Taipei ej bedriver någon jourverksamhet. Vid behov av konsulärt stöd utanför normal arbetstid i Taipei hänvisas till Sveriges ambassad i Bangkok (tel +66 2 263 72 99).

Konsulär information för resande till / boende i Taiwan

26 jan 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 april 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 26 jan 2021, 16.00

Aktuella händelser

Förlängd avrådan för länder utanför EU, EES och Schengen

UD beslutade den 26 januari 2021 att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till Taiwan till den 15 april 2021. Läs mer om avrådan här.

Covid-19

För information om läget i Taiwan se Taiwan Centers for Disease Control 

Från och med den 19 mars 2020 kan utlänningar inte längre resa in i Taiwan såvida man inte har uppehållstillstånd, är diplomat eller innehar särskilt tillstånd från Taiwanesiska myndigheter. För de utlänningar som erhåller tillstånd krävs uppvisande av ett negativt Covid-19 test som ej får vara äldre än tre arbetsdagar följt av 14 dagars karantän efter ankomst. För mer information se Bureau of Consular Affairs.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Taiwan att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan .


Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin websida löpande. Läs frågor och svar om viruset här och för mer information om utbrottet läs här

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

 

I Taipei har Business Sweden ett utökat uppdrag som innefattar att bistå svenska medborgare med visst konsulärt stöd på plats vilket samordnas med Sveriges ambassad i Bangkok. Detta bistånd är dock begränsat i sin omfattning. Det gör att Business Sweden i Taipei ej bedriver någon jourverksamhet. Vid behov av konsulärt stöd utanför normal arbetstid i Taipei hänvisas till Sveriges ambassad i Bangkok (tel +66 2 263 72 99). 

Taiwan drabbas ofta av tyfoner under vissa perioder under året.
Var uppmärksam på väderprognoser och följ råd och instruktioner i händelse av en tyfon.

Allmänna säkerhetsläget

Taiwan är ett tryggt resmål, iaktta normal försiktighet.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Taiwan bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Naturförhållanden och katastrofer

Taiwan drabbas ofta av tyfoner under vissa perioder under året. Var uppmärksam på väderprognoser och följ råd och instruktioner i händelse av en tyfon.

I Taiwan förekommer cirka hundratal jordbävningar om året, de allra flest är dock svaga utan påverkan på samhället. Taiwan har en väl utbyggd struktur för att hantera naturkatastrofer bl.a. med ett varningssystem via mobiltelefoni. Samhällets struktur är byggd för att hantera jordbävningar men vid större skalv kan skador på liv och egendom inte uteslutas. I händelse av en större jordbävning är det viktigt att följa myndigheternas information och instruktioner.

In- och utresebestämmelser

Från och med den 7 februari 2020 får utlänningar, som har varit i Kina, Hong Kong eller Macau någon gång de senaste 14 dagarna, inte längre resa in i Taiwan. De utlänningar som har uppehållstillstånd, Taiwan Resident Certificate, i Taiwan får dock resa in men med följd att de måste sitta i egen, men övervakad, karantän i sitt hem i 14 dagar efter ankomst. Transit via flygplats i Kina, Hong Kong eller Macau påverkas inte i dagsläget.

Observera att även om du tillfälligt bor i Taiwan, för exempelvis studier, men inte har ett giltigt uppehållstillstånd, kan du inte längre besöka Kina, Hong Kong eller Macau, då du kommer att nekas inresa i Taiwan vid återkomsten.

Följ utvecklingen på Taiwan Centers for Disease Control.

Hälso- och sjukvård

Coronavirus
I Kina har ett nytt coronavirus upptäckts bland människor som besökt en marknad i staden Wuhan. Sjukdomsfall har även rapporterats i Taiwan. För mer information om coronaviruset

Läs här:
Folkhälsomyndigheten hemsida
Taiwan Centers for Disease Control
WHO:s webbplats

Lokala lagar och sedvänjor

Straffbestämmelser
Straffsatserna i Taiwan är ofta betydligt högre än i Sverige och dödsstraff utdöms och verkställs. Hårda straff för bland annat smuggling och narkotikabrott föreligger. Även mindre förseelser kan leda till fängelsestraff.

Högtider
Under det kinesiska nyåret (som infaller i januari/februari) stänger många lokala butiker och restauranger. Myndigheter håller stängt i en vecka, men lokala butiker och restauranger kan vara stängda betydligt längre. Inrikes flyg och tåg samt hotell är ofta fullbokade under dessa veckor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminalitet mot turister i Taiwan är ovanlig. Mindre kriminalitet, såsom fickstölder, förekommer främst i shoppingområden och på så kallade "nattmarknader" samt på restauranger och kaféer i turisttäta områden. Det är bäst att förvara sina värdeföremål i hotellets värdefack och ha med sig papperskopior av pass och visum.

Det förekommer att falska sedlar används vid exempelvis taxiresor. Var observant och försök att använda små valörer. Var uppmärksam på eventuella bedrägerier.

Trafiksäkerhet

Trafiken är ofta mycket tät i storstadsområdena och trafikregler iakttas inte alltid. Det finns dessutom många mopeder och olyckor med mopeder inblandade är vanliga. Du bör vara försiktig i trafiken, särskilt som fotgängare.

Det är enkelt och billigt att åka taxi, men då taxichaufförerna oftast ej talar engelska bör adress skriven på traditionell kinesiska tas med. Tunnelbana och buss är ett bra alternativ för transport i Taipei. Observera att det ofta är mycket folk under rusningstrafik.

Övriga upplysningar

Ett allmänt råd till dig som resenär är att vara påläst och medveten om de lokala hot och risker som finns. Det är alltid bra att vara uppmärksam på omgivningen och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Vidare bör du hålla dig informerad om den lokala situationen och noga följa myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.