Meny
  • Svenska

Om utlandet Taiwan

Aktuella händelser

Coronavirus

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina även om fall rapporteras från ett antal andra länder. Spridningsreducerande åtgärder har vidtagits på flera håll, exempelvis olika former av screenings/undersökningar på flygplatser och inreseförbud. Det senare gäller främst för personer som har vistats i Kina, men vissa länder har även vidtagit åtgärder som berör personer som vistats i andra länder med bekräftade fall av covid-19. Många flygbolag har också tillfälligt upphört eller minskat sina flyg till och från Kina, och begränsningar har även införts i andra delar av världen.

Sjukdomsfall har även rapporterats i Taiwan. För information om läget i Taiwan se Taiwan Centers for Disease Control

Från och med den 7 februari 2020 får utlänningar, som har varit i Kina, Hong Kong eller Macau någon gång de senaste 14 dagarna, inte längre resa in i Taiwan. De utlänningar som har uppehållstillstånd, Taiwan Resident Certificate, i Taiwan får dock resa in men med följd att de måste sitta i egen, men övervakad, karantän i sitt hem i 14 dagar efter ankomst. Transit via flygplats i Kina, Hong Kong eller Macau påverkas inte i dagsläget.

Observera att även om du tillfälligt bor i Taiwan, för exempelvis studier, men inte har ett giltigt uppehållstillstånd, kan du inte längre besöka Kina, Hong Kong eller Macau, då du kommer att nekas inresa i Taiwan vid återkomsten.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Taiwan att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin websida löpande. Läs frågor och svar om viruset här och för mer information om utbrottet läs här

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

 

Taiwan drabbas ofta av tyfoner under vissa perioder under året.
Var uppmärksam på väderprognoser och följ råd och instruktioner i händelse av en tyfon.

Senast uppdaterad 26 feb 2020, 16.53
Ambassadens reseinformation