• Svenska

Om utlandet Taiwan

31 mar 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Förlängd avrådan för länder utanför EU, EES och Schengen

UD beslutade den 31 mars 2021 att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till Taiwan till den 31 maj 2021. Läs mer om avrådan här.

 

Covid-19

För information om läget i Taiwan se Taiwan Centers for Disease Control.

Tillfälligt inreseförbud: Under perioden 19 maj till 18 juni införs ett tillfälligt inreseförbud till Taiwan för utländska medborgare. Undantag görs för de som har uppehållstillstånd.

Vid inresa till Taiwan krävs bl.a. uppvisande av ett negativt Covid-19 test, som ej får vara äldre än tre arbetsdagar, och att man självisolera sig efter ankomsten. För mer information om inrese- och karantänkrav läs här.

Om du redan har ett giltigt Alien Permanent Resident Certficate eller Alien Residnet Certificate behöver du inget visum. För frågor om visum och tillstånd kontakta "Information for Foreigners in Taiwan" på 0800-02411.

Råd till svenska resenärer

Svenskar som vistas i Taiwan uppmanas att följa de taiwanesiska myndigheternas rekommendationer.

Hälsoministeriet har satt upp en hjälptelefon dit man kan ringa för att ställa frågor om covid-19, och få information om när och var man ska söka vård. Ringer man från Taiwan är numret 1922.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Information och kontakter i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Folkhälsomyndighetens råd om du planerar längre resor. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Alla frågor om inresor till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet besvaras av Polisen.

 

 

I Taipei har Business Sweden ett utökat uppdrag som innefattar att bistå svenska medborgare med visst konsulärt stöd på plats vilket samordnas med Sveriges ambassad i Bangkok. Detta bistånd är dock begränsat i sin omfattning. Det gör att Business Sweden i Taipei ej bedriver någon jourverksamhet. Vid behov av konsulärt stöd utanför normal arbetstid i Taipei hänvisas till Sveriges ambassad i Bangkok (tel +66 2 263 72 99). 

Taiwan drabbas ofta av tyfoner under vissa perioder under året.
Var uppmärksam på väderprognoser och följ råd och instruktioner i händelse av en tyfon.

Senast uppdaterad 19 maj 2021, 07.48
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer