• Svenska

Om utlandet Taiwan

26 jan 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 april 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Förlängd avrådan för länder utanför EU, EES och Schengen

UD beslutade den 26 januari 2021 att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till Taiwan till den 15 april 2021. Läs mer om avrådan här.

Covid-19

För information om läget i Taiwan se Taiwan Centers for Disease Control 

Från och med den 19 mars 2020 kan utlänningar inte längre resa in i Taiwan såvida man inte har uppehållstillstånd, är diplomat eller innehar särskilt tillstånd från Taiwanesiska myndigheter. För de utlänningar som erhåller tillstånd krävs uppvisande av ett negativt Covid-19 test som ej får vara äldre än tre arbetsdagar följt av 14 dagars karantän efter ankomst. För mer information se Bureau of Consular Affairs.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Taiwan att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan .


Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin websida löpande. Läs frågor och svar om viruset här och för mer information om utbrottet läs här

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

 

I Taipei har Business Sweden ett utökat uppdrag som innefattar att bistå svenska medborgare med visst konsulärt stöd på plats vilket samordnas med Sveriges ambassad i Bangkok. Detta bistånd är dock begränsat i sin omfattning. Det gör att Business Sweden i Taipei ej bedriver någon jourverksamhet. Vid behov av konsulärt stöd utanför normal arbetstid i Taipei hänvisas till Sveriges ambassad i Bangkok (tel +66 2 263 72 99). 

Taiwan drabbas ofta av tyfoner under vissa perioder under året.
Var uppmärksam på väderprognoser och följ råd och instruktioner i händelse av en tyfon.

Senast uppdaterad 27 jan 2021, 08.00
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer