• Svenska

Om utlandet Surinam

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 maj 2022

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 03 maj 2022, 15.19

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

 

 

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är förhållandevis gott, men brottsligheten är ganska hög i Paramaribo. Vissa turistfaciliteter finns i huvudstaden, men i mycket mindre utsträckning inne i landet. Försiktighet bör iakttas vid större evenemang där folkmassor samlas och demonstrerar. På landsbygden finns endast begränsad infrastruktur.

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Naturförhållanden och katastrofer

Landet har två regnperioder, en från ungefär mitten på november till februari och en andra från april till juli. Översvämningar kan förekomma, särskilt i landets inre delar.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För resa till Surinam krävs visum. Reser du till Surinam som turist, krävs antingen turistkort eller turistvisering.  Nytt är att fr o m den 15 april 2019 har Suriname lanserat sitt "E-Visa/E-Tourist" card online Application: suriname.vfsevisa-com/suriname/online/"

Kontakta någon av Surinams ambassader eller Surinams konsulat i Sverige för information.

The Embassy of the Republic of Suriname
Franklin Rooseveltlaan no. 200
1050 Brussel
Belgium
Tel. no: 0032- 26401172
Fax no: 0032-26463962
E-mail: amb.belgie@foreignaffairs.gov.sr

Consulate of Surinam
Kungsgatan 2
252 21 Helsingborg
Tel: 0762-72 77 80
Fax: 042-13 08 80  
hon.cons.suriname@whizcut.se

Hälso- och sjukvård

Chikungunya

Ett ganska stort antal insjuknanden i virussjukdomen chikungunya har sedan ett par år tillbaka konstaterats i flera karibiska länder och sjukdomen är endemisk. Åtgärder har vidtagits för att minska dess förekomst men fortfarande förekommer nya fall. Virus överförs via myggor och bästa sättet att skydda sig är att undvika myggbett under dagtid, gryning och skymning. De flesta, som insjuknar med chikungunya, tillfrisknar inom en vecka, men det finns exempel på långdragna ledbesvär, som kan vara handikappande och kan behöva behandling.

Dessa bör initialt handläggas i öppenvård med adekvat diagnostik, men är enkla att behandla med antiinflammatoriska läkemedel. Sjukdomen är aldrig dödlig eller allvarlig. Symtomen går normalt över spontant inom 4–12 månader. 
 
Dengue
Dengue förekommer endemiskt i Karibien liksom chikungunya och sprids av samma myggor under skymning, gryning och i skugga dagtid. Som vid alla myggburna sjukdomar rekommenderas myggmedel och heltäckande kläder över armar och ben. Endast myggmedel innehållande DEET har visat effekt men ämnet bör undvikas hos små barn då istället klädsel bör väljas. Strand, starkt solsken och bris håller effektivt dessa myggor borta. Vid symtom som hög feber och allmänpåverkan bör lokal sjukvård uppsökas med tanke på att dengue i enstaka fall kan utvecklas till allvarlig sjukdom.

Zikavirus
Sedan 2015 sprids, förutom dengue- och chikungunyavirus, även zikavirus endemiskt i området, av samma myggart som i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits. För de flesta som insjuknar är infektion mild eller ger enbart utslag. Andra symtom kan vara måttlig feber, ledvärk och ögoninflammation. Det går inte att skilja på de olika infektionerna beroende på symtom. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms vara liten.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där dengue-, chikungunya- och zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder eller vistas i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett särskilt i befolkade områden, i skugga dagtid och i gryning och skymning.

Kunskapsläget kring zikavirus ändras kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det tydliga tecken på att fosterskador kan orsakas av infektion med zikavirus under första delen av graviditeten. Man vet inte idag hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen eller när risken är störst under graviditeten. Sannolikt utvecklas immunitet efter genomgången infektion. Om man som gravid planerar resor till områden med spridning av zikavirus rekommenderas anpassning av resplaner därefter. Planer på graviditet bör skjutas upp sex månader efter hemkomst (män som kvinnor). Om man är gravid vid utresa bör detta vägas mot eventuella små risker för zikavirusinducerade fosterskador och testning bör ske efter hemkomst.

Dengue skiljer sig från både chikungunya och zika genom att det ofta ger ett tydligare sjukdomsförlopp, som hög feber och allmänpåverkan. Vid varningstecken som slemhinneblödning, kräkningar och försämrat allmäntillstånd bör lokal sjukvård kontaktas då risk för allvarlig sjukdom kan finnas. Behandling kan ske relativt enkelt med vätsketillförsel och risken för död i sjukdomen är mycket liten. Man bör också kontakta sjukvården i Sverige om symtom debuterar tio dagar efter hemkomst, i detta fall akutmottagning med infektionsinriktning.

Alla dessa tre myggburna sjukdomar förekommer i tropikerna över hela världen och är inte specifika för Karibien.

Sjukvården är begränsad och har klart lägre standard än i Sverige. Det finns få ambulanser och akutmottagningar. Utanför huvudstaden finns det nästan ingen sjukvård alls tillgänglig. Evakuering blir nödvändig för svårare sjukdomsfall. Kontakta vaccinationscentral före avresa till Surinam.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Surinam, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Inbrott, väpnade rån och andra mer våldsamma brott förekommer främst i huvudstaden och ficktjuvar härjar också i affärsdistrikten. Promenader bör göras i grupp och ej företas efter mörkrets inbrott och bortom hotellens närhet. Det finns få poliser utanför Paramaribo och brottsliga gäng förekommer. Besök i inlandet bör endast göras med pålitliga resebyråer.

Det är olagligt att ta bilder av vissa byggnader, i synnerhet vissa myndighetsbyggnader. Rattfylleri kan leda till att omedelbar häktning.

Åk endast "säkra” taxibilar som är tydligt märkta.

Trafiksäkerhet

Landet har vänstertrafik. Förare kör ofta för fort och oberäkneligt och vägarna är dåligt underhållna. I huvudstaden är de flesta gator asfalterade, men har ofta hål, särskilt efter regnperioderna. Trottoarer saknas för det mesta och fotgängare går ofta på gatan. Körning i landets inre delar innebär extrema utmaningar och bör helst undvikas.

Resa i landet

Övriga upplysningar

Man kan få ut lokal valuta i bankomater eller växla pengar på banker, hotell, och officiella växelkontor, som kallas "cambios". Växling av pengar på andra platser är olagligt och kan vara farligt.

Även amerikanska dollar tas emot för det mesta.

Telefon och internet i Surinam kan fungera dåligt, särskilt under perioder av häftiga regn

Ambassaden & konsulat