• Svenska

Om utlandet Surinam

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 18 mar 2024, 07.14

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är förhållandevis gott, men brottsligheten är ganska hög i Paramaribo. Vissa turistfaciliteter finns i huvudstaden, men i mycket mindre utsträckning inne i landet. Försiktighet bör iakttas vid större evenemang där folkmassor samlas och demonstrerar. På landsbygden finns endast begränsad infrastruktur.

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Om terrorism och hot utomlands.

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Naturförhållanden och katastrofer

Landet har två regnperioder, en från ungefär mitten på november till februari och en andra från april till juli. Översvämningar kan förekomma, särskilt i landets inre delar.

För mer information och väderprognoser besök gärna dessa hemsidor:

US National Hurricane Center
Caribbean Disaster Emergency Management Agency
Accuweather
Caribbean news now

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För resa till Surinam krävs visum. Reser du till Surinam som turist, krävs antingen turistkort eller turistvisering: suriname.vfsevisa-com/suriname/online/"

Kontakta Surinams ambassad i Bryssel eller Surinams konsulat i Sverige för information.

The Embassy of the Republic of Suriname in Brussels
Tel. no: 0032- 26401172
Fax no: 0032-26463962
E-mail: amb.belgie@foreignaffairs.gov.sr

Surinams Konsulat
Kungsgatan 2
252 21 Helsingborg
Tel: 0762-72 77 80
Fax: 042-13 08 80  
hon.cons.suriname@whizcut.se

Hälso- och sjukvård

Sjukvården är begränsad och har klart lägre standard än i Sverige. Det finns få ambulanser och akutmottagningar. Utanför huvudstaden finns det nästan ingen sjukvård alls tillgänglig. Evakuering blir nödvändig för svårare sjukdomsfall. Kontakta vaccinationscentral före avresa till Surinam.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Surinam, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Inbrott, väpnade rån och andra mer våldsamma brott förekommer främst i huvudstaden och ficktjuvar härjar också i affärsdistrikten. Promenader bör göras i grupp och ej företas efter mörkrets inbrott och bortom hotellens närhet. Det finns få poliser utanför Paramaribo och brottsliga gäng förekommer. Besök i inlandet bör endast göras med pålitliga resebyråer.

Det är olagligt att ta bilder av vissa byggnader, i synnerhet vissa myndighetsbyggnader. Rattfylleri kan leda till att omedelbar häktning.

Åk endast taxibilar som är tydligt märkta.

Trafiksäkerhet

Landet har vänstertrafik. Förare kör ofta för fort och oberäkneligt och vägarna är dåligt underhållna. I huvudstaden är de flesta gator asfalterade, men har ofta hål, särskilt efter regnperioderna. Trottoarer saknas för det mesta och fotgängare går ofta på gatan. Körning i landets inre delar innebär extrema utmaningar och bör helst undvikas.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands