Meny

Om utlandet Spanien

Levnadsintyg

Varje år behöver du som bor i ett annat land och får pension från Sverige intyga att du lever för att fortsätta få pension. Det gäller om du har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Sverige har elektroniskt utbyte med flera av de länder där flest utlandspensionärer är bosatta. Det innebär att levnadsintyget normalt skickas automatiskt utan att du behöver göra något, däribland Spanien sedan 2019. 

Även om du bor i ett land där Pensionsmyndigheten har ett elektroniskt utbyte kan du ändå få en begäran om levnadsintyg på papper. Detta beror på att en maskinell identifiering av personuppgifter inte kan göras i vissa fall. Om du får ett levnadsintyg på papper måste du fylla i det, få det stämplat och skicka in det till oss

Följande myndigheter kan signera och stämpla levnadsintyget:

  • svensk ambassad
  • svenskt konsulat
  • svenska kyrkan
  • utländsk socialförsäkringsinstitution
  • notarius publicus
  • utländsk polismyndighet
  • utländsk registerförande befolkningsmyndighet

OBS! Dessa stämplade levnadsintyg kan enbart skickas via e-legitimation eller via vanlig post. Ej mail.

 

Har du frågor angående din pension, levnadsintyg och utlandsrelaterade frågor kan du kontakta Pensionsmyndigheten:

 

- Telefon: +46 498-200 700
- E-post: international@pensionsmyndigheten.se
- Postadress: Pensionsmyndigheten, 839 77 Östersund, Suecia
- Web: www.pensionsmyndigheten.se

 

 

Senast uppdaterad 09 jan 2020, 12.45