Om utlandet Spanien

Pension och Levnadsintyg

Pensionsmyndigheten i Sverige har i uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen.

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. 

Har du frågor angående din pension, levnadsintyg och utlandsrelaterade frågor kan du kontakta Pensionsmyndigheten:

Telefon: +46 498-200 700
- E-post: international@pensionsmyndigheten.se
- Postadress: Pensionsmyndigheten, 839 77 Östersund, Suecia
- Web: www.pensionsmyndigheten.se

 Se även artikel om Utlandspensionär i Spanien - Levnadsintyg

Senast uppdaterad 19 jan 2024, 09.18