Meny

Om utlandet Spanien

21 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Vanliga frågor

Aktuella händelser

Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Du kan också följa oss på vår svenska twitter @SverigeiES där information publiceras löpande.

Se även ambassadens Frågor & Svar med anledning av Covid-19 i Spanien.
På den spanska hälsomyndighetens webbplats finner du information på engelska om vad som gäller vid resor till Spanien. För frågor om inresa till Spanien, kontakta Spaniens ambassad i Stockholm. 

Ambassaden har inte möjlighet att svara på frågor som rör specifika resmål i Spanien samt framtida händelseförlopp då de lokala reglerna uppdateras ofta och med kort varsel. Vi rekommenderar dig därför att besöka de lokala myndigheternas respektive hemsidor för information.

Råd till resenärer COVID-19 i Spanien / Andorra 

 

Covid 19 - Spanien

 • Det råder en omfattande samhällssmitta i Spanien och samtliga spanska regioner har någon typ av restriktion för att begränsa smittspridningen.
 • Åtgärderna på regional och/eller lokal nivå skiljer sig åt beroende på smittfrekvens och belastning av vården. Det åtgärder som redan införts eller som har aviserats är bland annat stängningar av regionala / lokala gränser, begränsningar av öppettiderna och antalet gäster på restauranger och andra lokaler samt förbud för att umgås med personer som inte tillhör det egna hushållet nattetid. Vissa orter kan komma att införa nattligt utegångsförbud.
 • Samtliga resenärer behöver fylla i en hälsodeklaration innan en flygresa till Spanien.
 • Munskydd är obligatoriskt på alla offentliga platser både inomhus och utomhus.

 

Den 21 juni upphörde det nationella nödläget i Spanien. De regionala myndigheterna tog över ansvaret att utfärda rekommendationer och införa begränsningar och de covid-relaterade reglerna varierar därmed i olika delar av landet. Bestämmelserna kan ändras med kort varsel och resenärer uppmanas att hålla sig informerade om den lokala situationen på resmålet via de lokala myndigheterna.

Inresa, karantän och restriktioner

Spanien välkomnar turism från Schengen-länderna (inklusive Sverige) och vissa andra länder. Det finns inte något krav på att sitta i karantän vid inresa men de covid-relaterade reglerna varierar därmed i olika delar av landet.

Vid flygresa till Spanien ska en hälsodeklaration fyllas i. Se mer information från det spanska hälsoministeriet här och vad som gäller om man är smittad av Covid-19 eller om man har varit i nära kontakt med en smittad person.

Spaniens hälsoministerium och de autonoma regionerna har infört ett antal åtgärder för att begränsa smittspridningen av Covid-19. För mer specifik information, besök lokala myndigheters hemsidor och andra informationskanaler. Generellt gäller:

 • begränsade öppettider för barer, restauranger och andra nöjeslokaler
 • begränsningar av antalet personer i affärer, restauranger, barer
 • begränsningar för folksamlingar vid ceremonier så som bröllop, dop och begravningar.
 • förbud om att samlas i grupper större än 5 till 10 personer beroende på region
 • Munskydd är obligatoriskt i samtliga regioner i Spanien i alla offentliga utrymmen både inomhus och utomhus, oavsett om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd till andra personer eller inte.

På hemsidan för Spaniens turistinformation finns uppdaterad information på engelska om att resa i Spanien under Covid-19 pandemin. 

Observera att för inresor till Galicien är det obligatoriskt att fylla i en lokal hälsodeklaration förutom den nationella hälsodeklarationen som är obligatorisk i Spanien.

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor

UD har hävt avrådan för resor till Spanien och Andorra. Som resenär är det viktigt att hålla sig informerad om lokala bestämmelser samt att se över sitt reseskydd så att reseförsäkringen täcker oförutsedda händelser. Lokala bestämmelser som påverkar din resa kan införas med kort varsel. 

Mer information om UD:s avrådan finns här. Läs även UD:s generella råd till resenärer.

Hjälplinjer för turister

Flera regioner/städer har särskilda informationsnummer för turister. De kan bl.a. hjälpa till med råd kring resande och boende. Se ambassadens Frågor & Svar för regionala informationsnummer.

Lokal turistinformation:

- Turistinformation för Barcelona
-
Turistinformation för regionen Valencia
-
Turistinformation för regionen Andalusien

Sjukvård i Spanien

EU medborgare har rätt till akut vård i Spanien på samma villkor som spanjorer. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg. På ambassadens Frågor & Svar hittar du mer information och kontaktuppgifter till aktiverade hjälplinjer i regionerna.

Covid 19 - Andorra 

Sedan den 15 juni tillåter Andorra inresa för nationella medborgare samt EU-medborgare och medborgare från Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, Storbritannien, San Marino, Schweiz och Vatikanen utan krav på karantän förutsatt att de vistats i något av dessa länder. Vid andra fall krävs hemkarantän under 15 dagar.

Undantag:

 • Diplomatisk och konsulär personal och tjänstemän i internationella eller humanitära organisationer i utövandet av deras funktioner och deras familjer.
 • Personer som bevisar sin immunitet med ett antikroppstest.
 • Personer som vid inresa i landet uppvisar ett negativt PCR-test och som efter sju dagar efter inresa i landet uppvisar ett nytt negativt PCR-test kan avsluta isoleringen

Befinner du dig i Andorra kan du söka information via regeringens hemsida. Hälsoministeriet har information om Covid-19 på katalanska.

Andorras regering har två hjälpnummer, dels ett informationsnummer +376 301188 dels ett kontaktnummer för konsulära frågor +376 324292.

Svenska ambassaden i Madrid bistår svenskar som är nödställda i Andorra, är du i behov av hjälp kan du kontakta ambassaden i Madrid.

 

Information om UD:s arbete med anledning av coronakrisen

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: 0046 8 405 92 00

För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: 0046 8 405 50 05.

Information om smittspridning och hälsoråd vid hemkomst

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Senast uppdaterad 23 okt 2020, 17.42
Ambassadens reseinformation