• Svenska

Om utlandet Somalia

Avrådan

Somalia - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Somalia, med undantag från staden Hargeysa i Somaliland, där Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. UD uppmanar svenskar som befinner sig i områden där UD avråder från alla resor att lämna landet. Avrådan gäller tills vidare.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 12 maj 2006. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 05 dec 2023, 10.47

Aktuella händelser

Sedan 2006 avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Somalia och uppmanar svenskar att lämna landet. Undantaget är Hargeisa i Somaliland dit Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. Ambassaden vill uppmärksamma resenärer på att släkt- och besöksresor generellt inte omfattas av detta undantag. En nödvändig resa är en resa som inte kan skjutas upp till ett annat tillfälle. Resenärer som reser till Somalia trots Utrikesdepartementets avrådan och uppmaning att lämna landet bör kontakta sitt försäkringsbolag innan resan samt vara väl medveten om riskerna och det allvarliga säkerhetsläget.

Alla svenskar uppmanas att ladda ner appen UD Resklar samt anmäla sig till ambassadens Svensklista. (https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/)

Resenärer som reser till Hargeisa via Addis Abeba rekommenderas att fortsatt hålla sig uppdaterade om utvecklingen i Etiopien och hänvisas till ambassaden Addis Abebas hemsida.

Allmänna säkerhetsläget

Somalia anses som ett av världens farligaste länder att vistas i. Utrikesdepartementet  avråder med anledning av säkerhetsläget sedan 2006 från alla resor till Somalia och uppmanar svenskar att lämna landet. Avrådan gäller även de norra regionerna Somaliland och Puntland med undantag för staden Hargeysa där UD avråder från icke nödvändiga resor.

Sverige har ingen permanent diplomatisk representation på plats i Somalia och på grund av säkerhetsläget och gällande avrådan har ambassaden mycket begränsade möjligheter att tillhandahålla konsulär service och bistå svenska medborgare som trots avrådan reser till och vistas i Somalia. Detta gäller hela Somalia.

Somalia är till ytan nästan en och en halv gånger så stort som Sverige och ligger på Afrikas horn. Landet har inte haft en fullt fungerande regering sedan 1991 då president Barre störtades och inbördeskrig bröt ut. År 2012 svors ett nytt parlament och en ny president in och Somalias första internationellt erkända regering med säte i huvudstaden Mogadishu sedan 1991 tillträdde. Trots den positiva utvecklingen sedan 2012 är både den politiska och säkerhetsmässiga situationen i Somalia mycket skör. Trots starkt internationellt stöd, inklusive en fredsbevarande styrka från den Afrikanska Unionen (AU), kontrollerar regeringen endast delar av landet.

I nordvästra Somalia, i regionen Somaliland, råder ett relativt lugn. Somaliland har ensidigt förklarat sig oberoende från centralregeringen i Mogadishu och söker i allt väsentligt agera som en självständig stat men har inte erkänts som sådan av något land. Även den nordöstra regionen, Puntland, har i stort varit befriad från direkta stridigheter men organiserad grov brottslighet inkluderande piratdåd, människosmuggling och kidnappningar har förekommit i. På senare tid har säkerhetsläget i Puntland försämrats, delvis till följd av en ökad närvaro av och aktivitet hos terroristgruppen Al-Shabaab.

Trots relativt framgångsrika militära offensiver av AU:s styrka AMISOM har centralregeringen i Mogadishu mycket begränsad kontroll i de södra och centrala delarna av Somalia. Stora områden kontrolleras fortsatt av väpnade grupperingar i form av klanmiliser eller Al-Shabaab. Regeringstrogna styrkor, inklusive AMISOM, utsätts för frekventa attacker av Al-Shabaab som huvudsakligen övergått till asymmetrisk krigföring i takt med att gruppen förlorat kontroll över tättbefolkade områden. Dessutom förekommer i södra och centrala Somalia regelbundna, omfattande och allvarliga övergrepp av de mänskliga rättigheterna, mord och kidnappningar.

Vidtagna säkerhetsåtgärder och internationella insatser till sjöss har kraftigt minskat det tidigare omfattande sjöröveriet i farvattnen utanför Somalia. Det förekommer dock fortfarande att fartyg kapas av sjörövare och att besättningen tas som gisslan.

Säkerhetssituationen mycket allvarlig i hela landet, inklusive farvattnen.

Naturförhållanden och katastrofer

Terrorism

In- och utresebestämmelser

Lokala lagar och sedvänjor

Kriminalitet och personlig säkerhet

Trafiksäkerhet

Resa i landet

Hälso- och sjukvård

17 okt 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer