• Svenska

Om utlandet Somalia

Avrådan

Somalia - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Somalia, med undantag från staden Hargeysa i Somaliland, där Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. UD uppmanar svenskar som befinner sig i områden där UD avråder från alla resor att lämna landet. Avrådan gäller tills vidare.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här

Aktuella händelser

Avrådan Etiopien

Med anledning av säkerhetsläget i landet avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Etiopien sedan den 4 november 2021. Från och med den 5 november uppmanar Utrikesdepartementet svenskar som befinner sig i Etiopien att lämna landet.

Beslut om ändrad avrådan togs den 5 november 2021.

Avrådan gäller tills vidare.

Svenska resenärer som rest via Addis Abeba till Hargeysa rekommenderas att kontakta sitt flygbolag vid frågor. För ytterligare information om utvecklingen i Etiopien hänvisas till ambassaden Addis Abebas hemsida .

Information om coronaviruset

Precis som i övriga världen pågår utbrottet av Covid-19 i Somalia, inklusive i Somaliland.  

Sjukvårdsresurser är överlag mycket begränsade i Somalia och förmågan att hantera och bekämpa smittspridningen är låg, även om landets myndigheter får stöd från det internationella samfundet inte minst WHO. Internationella samfundets närvaro har kraftigt skurits ner och dess förmåga att förflytta sig utanför den egna förläggningen är mycket inskränkt.

Utrikesdepartementet  avråder med anledning av säkerhetsläget sedan 2006 från alla resor till Somalia och uppmanar svenskar att lämna landet.

Alla svenskar utomlands uppmanas att ladda ner appen UD Resklar samt anmäla sig till Svensklistan. (https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/)

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsovård, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar. 

Senast uppdaterad 26 nov 2021, 10.37
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer