• Svenska

Om utlandet Somalia

Avrådan

Somalia - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Somalia, med undantag från staden Hargeysa i Somaliland, där Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. UD uppmanar svenskar som befinner sig i områden där UD avråder från alla resor att lämna landet. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Sedan 2006 avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Somalia och uppmanar svenskar att lämna landet. Undantaget är Hargeisa i Somaliland dit Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. Ambassaden vill uppmärksamma resenärer på att släkt- och besöksresor generellt inte omfattas av detta undantag. En nödvändig resa är en resa som inte kan skjutas upp till ett annat tillfälle. Resenärer som reser till Somalia trots Utrikesdepartementets avrådan och uppmaning att lämna landet bör kontakta sitt försäkringsbolag innan resan samt vara väl medveten om riskerna och det allvarliga säkerhetsläget.

Alla svenskar uppmanas att ladda ner appen UD Resklar samt anmäla sig till ambassadens Svensklista. (https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/)

Resenärer som reser till Hargeisa via Addis Abeba rekommenderas att fortsatt hålla sig uppdaterade om utvecklingen i Etiopien och hänvisas till ambassaden Addis Abebas hemsida.

Information om coronaviruset

Precis som i övriga världen fortgår utbrottet av Covid-19 i Somalia, inklusive i Somaliland. Sjukvårdsresurser är överlag mycket begränsade i Somalia och förmågan att hantera och bekämpa smittspridningen är låg, även om landets myndigheter får stöd från det internationella samfundet inte minst WHO. Internationella samfundets närvaro har kraftigt skurits ner och dess förmåga att förflytta sig utanför den egna förläggningen är mycket inskränkt.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsovård, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar. 

Senast uppdaterad 22 maj 2023, 14.18
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer