• Svenska

Om utlandet Etiopien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 dec 2020

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Etiopien – avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 6 november 2020 beslutat om att ändra avrådan för Etiopien. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Tigrayregionen samt Amhararegionen norr om Gondar.

Sedan tidigare gäller även följande beslut:

En avrådan från alla resor inom 10 km från Etiopiens gräns mot Eritrea (Afar-regionen), Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland).
För områdena inom 10 km från gränsen mot Sudan och Kenya gäller en avrådan från alla resor utanför huvudvägar och städer.
En avrådan från alla resor till Somaliregionen i Etiopien, samt från icke-nödvändiga resor till de delar av regionen Gambella som inte redan omfattas av avrådan från Etiopiens gränsområden.

Avrådan gäller tills vidare.

Vidare avråder UD sedan den 14 mars 2020 från alla icke-nödvändiga resor till bl.a. Etiopien med anledning av den pågående pandemin. Denna avrådan gäller i nuläget till och med den 15 november 2020, men kan komma att förlängas.

Senast uppdaterad 15 jan 2021, 12.41

Aktuella händelser

Konflikt i Tigrayregionen 
En väpnad konflikt mellan Tigrayregionens regionala säkerhetsstyrkor och federal militär utbröt den 4 november. Ambassaden får uppgifter om att väpnande sammandrabbningar fortsatt äger rum på olika håll runt om i regionen. 

Den etiopiska regeringen har infört undantagstillstånd i Tigray. Internet och telefoni är avstängt i större delar av regionen, men enligt etiopiska myndigheter arbetar man med att återställa kommunikationssystemen och sedan den 13 december fungerar telefonförbindelserna med regionhuvudstaden Mekelle. Flyg mellan Addis Abeba och Mekelle har återupptagits men med oregelbundna avgångar och vissa väntetider pga fullbokningar. Det är fortfarande svårt att röra sig inom regionen.

Ambassaden får många förfrågningar från oroliga anhöriga i Sverige till personer som befinner sig i regionen. Anhöriga välkomnas att kontakta utrikesdepartementet (+46 8 405 50 05) eller ambassaden (ambassaden.addis-abeba@gov.se). 

Information om situationen på plats är knapphändig och ryktesspridningen stor. Sverige och andra EU-medlemsstater har via EU-delegationen informerat etiopiska myndigheter om vikten av att kunna kommunicera med våra medborgare i regionen.

Det rapporteras om fler och fler incidenter av husrannsakningar och arresteringar i Addis Abeba av personer med ursprung i Tigrayregionen. Resenärer från Tigray eller med ursprung där kan även få problem i samband med utresa från Etiopien. Detta inkluderar både svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd.

Vi rekommenderar svenska medborgare  att noga följa utvecklingen, begränsa sina rörelser, undvika folksamlingar och demonstrationer, samt om möjligt anmäla sig till svensklistan.

Läget i större delar av landet är för närvarande lugnt, inklusive huvudstaden Addis Abeba, men ambassaden vill påminna om UD:s reseavrådan för icke nödvändiga resor utanför Europa.

Ändrade inresebestämmelser till Etiopien
Alla passagerare över 10 år måste ha ett negativt PCR-test som inte är äldre än fem dagar vid ankomst till Etiopien, och därefter genomföra obligatorisk karantän i hemmet i sju dagar. Bifogad kopia på testresultatet (på engelska) är nödvändig. 

Transferpassagerare berörs inte av ovan bestämmelser utan kan vänta på sitt nästa flyg på Bole flygplats eller, om man behöver stanna över natten, ta in på anvisat hotell. Kontakta ditt flygbolag eller resebyrå för mer information.

Uppdaterade regler för covid-19
Etiopien beslutade den 6 oktober 2020 om regler relaterade till covid-19 pandemin; Directive for the Prevention and Control of the COVID-19 Pandemic. Bland annat är ansiktsmask och social distansiering obligatorisk på alla offentliga utrymmen utanför hemmet. Max tre personer får också sitta vid samma bord på restauranger. Svenska medborgare uppmanas att följa regelverket och att hålla sig uppdaterade.

Förlängt inreseförbud till EU via Sverige
För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har  beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 22 december 2020. Samtidigt har regeringen beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer. Bland annat så är personer med uppehållstillstånd i Sverige undantagna inreseförbudet. Mer information om inreseförbudet finns på Regeringskansliets och polisens hemsidor.   

Nummer hos UD-jouren för coronarelaterade frågor
UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer
Hit kan man vända sig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan man t ex. vända sig med generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

113 13 - Sveriges nationella informationsnummer

Epidemologiskt läge och relevanta länkar för resenärer samt konsumenter
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd och följer även utbrott av smittsamma sjukdomar utomlands. Aktuell information om coronaviruset kan följas via Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen (WHO) eller Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). 

Folkhälsomyndigheten - Epidemiologiskt läge

Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar

  • För frågor om en bokad resa hänvisas till aktuellt flygbolag eller reseföretag.
  • För allmänna frågor om rättigheter kopplat till resor läs mer på Hallå Konsuments sida. Där finns bland annat information om dina rättigheter gällande avbokning av resor i samband med coronaviruset. 
  • https://www.hallakonsument.se/corona-dina-rattigheter/
  • Hallå Konsument - Allmän information om coronaviruset
  • För frågor om en enskild försäkring kontakta aktuellt försäkringsbolag.

 

-----

Under slutet av juni och början av juli 2020 pågick omfattande protester i efterdyningarna av dödsskjutningen av sångaren Haacaaluu Hundeessaa i samt runt omkring Addis Abeba. Situationen har lugnat ned sig, men ambassaden uppmanar svenska medborgare att noga följa utvecklingen i lokala medier.

I slutet av oktober 2019 pågick oroligheter i Oromia-regionen och i utkanterna av huvudstaden Addis Abeba. Oroligheterna hade etniska och politiska inslag, och kan blåsa upp på nytt när valen 2020 närmar sig.

Säkerhetsläget är för närvarande oförutsägbart och stundtals oroligt på många platser i Oromia, i synnerhet i de västra delarna av regionen (Wollega). 

Ambassaden rekommenderar svenska medborgare att noga följa utvecklingen i lokala medier.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Etiopien är svårbedömt och kan förändras snabbt. Internet och det mobila telefonnätverket är opålitligt med regelbundna störningar och kan utan förvarning stängas av. Ambassadens möjligheter att kommunicera inom Etiopien kan mot denna bakgrund vara begränsad. Vid vistelse i landet bör den enskilde tänka igenom alternativa kommunikationsmöjligheter.  Ambassaden uppmanar svenska medborgare att undvika folksamlingar, iaktta försiktighet och hålla sig uppdaterad via lokala medier.

Etiopien har genomgått betydande politiska förändringar de senaste åren. Våldsamma protester startades 2015 och ledde fram till två undantagstillstånd under 2016 till 2018. Dr Ahmed Abiy valdes till premiärminister i mars 2018 och den nya regeringen har inlett en omfattande reformprocess som har lett till omfattande förändringar och ökad öppenhet. Etniska konflikter präglar flera av Etiopiens regioner (och relationen mellan regionerna) med bland annat ett mycket stort antal internflyktingar som följd. Några av de områden som har varit mest drabbade är gränsen mellan Somali- och Oromiaregionerna (på senare tid framförallt omkring staden Moyale, vid gränsen till Kenya), gränsen mellan västra Guji (Oromia) och Gedeo (SNNPR), gränsområdet mellan Amhara- och Tigrayregionerna i norr samt gränsområdet mellan Oromia och regionen Benishangul-Gumuz.

Man ska vara väl medveten om och förberedd på att det är dåligt ordnat för turistresor i landet. Läs på om ditt resmål och kontrollera att färdvägar är framkomliga innan avresa. Den bristfälliga tillgången till internet och telefonnät kan försvåra kommunikationen i en eventuell nödsituation. Vägspärrar kan förekomma utan förvarning. En första hjälpen-låda är en god idé att ta med då tillgången till sjukvård utanför huvudstaden är begränsad. Eltillförseln är opålitlig med frekventa elavbrott. Det förekommer dessutom planerade långvariga elavbrott för att spara energi.

Res gärna i sällskap och helst med en välrenommerad researrangör. Vid resor till Danakil-området i Afar-regionen i nordöstra Etiopien är det särskilt viktigt att alltid resa med en auktoriserad researrangör. Det finns en stor militär närvaro i området och de flesta researrangörer anlitar beväpnade vakter.

Ambassaden uppmanar svenskar, även tillfälliga besökare, att anmäla sin vistelse i landet till ambassaden eller via appen UDResklar.

Terrorism

Terrorgruppen Al- Shabaab, med bas i angränsande Somalia, utgör ett hot mot hela Östafrika. Gruppen har de senaste åren genomfört terrorattacker i Kenya, Uganda och Djibouti vilka uppges ha skett som en anledning av den militära närvaron i Somalia. Gruppen fortsätter att hota de länder, inklusive Etiopien, som har militär närvaro i Somalia. Såväl etiopiska institutioner som platser där västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat i Etiopien. Ambassaden råder till extra försiktighet och vaksamhet särskilt vid besök på offentliga platser såsom hotell, restauranger och barer eller vid ställen där många människor samlas, exempelvis vid religiösa byggnader och idrottsevenemang. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Etiopien har haft ett flertal mindre attentat de senaste åren. Under 2008 och 2009 ägde vid några tillfällen bombexplosioner rum i Addis Abeba, liksom på andra håll i landet, men med begränsade skador. I januari 2012 dödades fem turister och två kidnappades i Afar-regionen (Danakil). De två kidnappade turisterna släpptes sedan i mars 2012. Det skedde en explosion vid Anwar-moskén vid området Mercato i centrala Addis den 11 december 2015. 

Naturförhållanden och katastrofer

Luftföroreningarna är höga i Addis Abeba pga. eldning med ved och träkol samt av ett mycket gammalt fordonsbestånd med ringa eller ingen avgasrening. Vidare gör den tunna luften att förbränningen är dålig, vilket ökar belastningen på miljön ytterligare. Dammet under torrperioden upplevs av en del som besvärande.

Större delen av landet är ett kuperat högland, 2000 meter över havet och med toppar över 4500 meter, och har därmed ett behagligt klimat. I väster och söder mot gränsen till Sudan är det tropiskt lågland och i de låglänta öknarna i öster finns några av jordens hetaste och lägst belägna platser. Great Rift Valley går genom landet från nordost till sydväst.

Etiopien har på grund av sin stora yta och sina stora höjdskillnader ett mycket varierande klimat. Den centrala högplatån (där huvudstaden Addis Abeba ligger) har tempererat klimat och temperaturväxlingarna är aldrig extrema. Dagstemperaturen överstiger endast undantagsvis 25 grader. Nätterna är svala. Nattfrost kan förekomma i december. På lägre höjd är klimatet tropiskt, stäpp- eller ökenliknande.

Årstiderna kan indelas i torrtid och regntid. I större delen av landet är februari-april och juni-september regnperioder (lilla resp. stora regnperioden). Medeltemperaturen i landet är på dagen under torrtiden 20-25 grader och under regnperioden 16-17 grader. 

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

Etiopien har från den 1 juni 2018 börjat att utfärda online-viseringar till alla besökare. E-viseringstjänsten lanserades ursprungligen i juni 2017 men för ett begränsat antal länder. För att få en e-visering ansöker och betalar man online, när ansökan är godkänd får man ett e-postmeddelande som tillåter inresa i Etiopien och man får sedan sitt pass stämplat med viseringen vid ankomsten till Addis Abeba. Länk till e-viseringstjänsten: https://www.evisa.gov.et/#/home

Svenska medborgare kan i dagsläget beviljas visering vid ankomst på flygplatsen. Kontrollera dock alltid de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad, Etiopiens ambassad i Stockholm. Tänk också på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Etiopien accepterar inte svenska provisoriska pass för inresa, endast utresa. Om man förlorar sitt pass under resa i landet måste man även se till att uppsöka etiopiska migrationsmyndigheter för att få en visering i sitt provisoriska pass. Det är inte möjligt att lämna landet på ett blankt pass. Även polisanmälan måste uppvisas, både på etiopiska migrationsmyndigheten samt på ambassaden. Bötesbeloppet för illegal vistelse i landet har nyligen kraftigt höjts. Se till att förnya viseringen i god tid innan den går ut, annars kan det bli dyrt.

Hälso- och sjukvård

Standarden på etiopiska sjukhus är mycket låg med stor brist på läkare och annan sjukvårdspersonal, mediciner, hygien, materiel samt akutvård. Sjukvård av västerländsk standard saknas i Etiopien. I Addis Abeba finns ett fåtal privata sjukhus med sjukvård för mindre skador och lättare sjukdomstillstånd. Utanför huvudstaden är sjukhusstandarden mycket låg och resenärer uppmanas medta egen sjukvårdutrustning för resor ute i landet. Säkerställ före resa att teckna en heltäckande reseförsäkring som innefattar medicinsk evakuering ut från landet då allvarligare sjukdomsfall måste evakueras för att erhålla adekvat vård. 

Addis Abeba är ganska välförsedd med apotek, men tillgången på mediciner är dålig och kvaliteten otillförlitlig. För närvarande är tillgången på läkemedel och vaccin en av de större utmaningarna i Etiopien. 

Tandläkarvård av varierande standard finns i Addis Abeba, men svårare behandlingar får göras på annan ort, t.ex. Nairobi. 

De sanitära förhållandena i Etiopien är ytterst bristfälliga. Man ska inte dricka okokt och ofiltrerat vatten. Buteljerat dricksvatten finns. Sallader, frukt och okokt mat bör undvikas på restauranger. Under regnperioden kan översvämningar i Addis Abeba leda till att kloakvatten blandas med färskvatten resulterande i att kranvattnet blir otjänligt. En mycket begränsad del av vattnet renas i Addis Abeba. 

Parasitsjukdomar som amöba, mask och giardia, som man får genom förorenad mat och dryck, är vanliga och kräver oftast behandling med antibiotika. Det förekommer utbrott av kolera i landet. Loppbett är vanligt förekommande och vid infekterade bett kan det leda till följdsjukdomar (kan vara bra att sprita utslagen). Elakartade infektioner av sår kan förekomma, man ska därför vara uppmärksam på sår som inte läker. Små rivsår kan lätt infekteras, man bör därför vid vandring ute i naturen bära långbyxor eller strumpor som skyddar och vid behov tvätta och lägga om småsår. 

Malariarisken i Addis Abeba är närmast obefintlig p.g.a. höjden över havet. Myggor förekommer mest under vissa perioder på året. Malaria är emellertid vanligt i andra, lägre belägna delar av Etiopien. Vid resa till dessa delar av Etiopien bör malariaprofylax tas. 

Gula febern förekommer i landet och det föreligger således risk för att bli smittad. Myndigheterna kräver ett intyg som visar att man är vaccinerad mot gula febern om man nyligen har besökt länder i Afrika och Sydamerika där risk för sjukdomen finns. 

Rabiesprevalensen är hög i landet och speciell i Addis Abeba med dess stora mängd herrelösa gathundar. Det är en rekommendation att låta rabiesvaccinera sig, eftersom tillgången på rabiesvaccin är mycket begränsad eller kan saknas periodvis i Addis Abeba. Rådgör med en vaccinationscentral inför en resa till Etiopien! 

Etiopien är drabbat av HIV/Aids, dock inte i lika hög utsträckning som i vissa andra delar av Afrika. Ca 1,5 procent av befolkningen beräknas vara smittad. I Addis Abeba ligger denna siffra på ca 5,2 procent. 

Huvudstaden är belägen på mellan 2200 och 2400 meters höjd över havet och resenärer kan uppleva höjdrelaterade problem initialt. Detta är mycket individuellt och kan yttra sig på olika sätt: allmän trötthet, huvudvärk, förstärkt sömnbehov eller sömnsvårigheter, förhöjt blodtryck och viktminskning. 

Personer med nedsatt hälsotillstånd bör vara medvetna om det bristande hälso- och sjukvårdsläget i Etiopien inför en vistelse i landet. Medtag egna läkemedel!

Ta även gärna del av Vårdguidens reseråd för Etiopien.

Det är absolut nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring, som inkluderar medicinsk evakuering, för resor i Etiopien.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är förbjudet att föra ut den lokala valutan, birr, ur landet.

Produktion, import, innehav, försäljning, köp och bruk av narkotika straffas med böter och långa fängelsestraff.

Homosexualitet är olagligt och straffas med fängelse.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Etiopien är förhållandevis låg, men antalet rån och stölder, som ficktjuvar och väskryckare, ökar. Våld mot utlänningar förekommer, men är relativt ovanligt. I mer avlägsna landsändar förekommer även väpnade rån, misshandel och bilkapningar. För resenärers egen personliga säkerhet rekommenderas följande:

•Iaktta allmän försiktighet och använd sunt förnuft. Speciellt vid vistelse på mörka platser samt i folksamlingar.

•Undvik att på allmänna platser visa smycken, pengar, mobiltelefoner och andra attraktiva värdeföremål.

•Förvara passet på ett säkert ställe men ha alltid med en kopia, inklusive den sida av passet där gällande visering/tillstånd finns instämplat.

•Normal vaksamhet vid umgänge med obekanta personer.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör ett stort riskmoment och är ett hot för den personliga säkerheten. Trafikolyckor är mycket vanliga och tyvärr ofta med fatala konsekvenser. Förhöjd uppmärksamhet bör iakttas i trafiken och riskbeteende undvikas. Detta speciellt mot bakgrund av att akutvården är otillfredsställande och därmed särskilt vid resor utanför Addis Abeba. Gatubelysningen är undermålig och trafikonykterhet förekommer. Promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas, även p.g.a. rånrisken. 

Trafikolyckor som involverar personskador, och särskilt gångtrafikanter, kan få stora konsekvenser. Det juridiska efterspelet kan medföra långa fängelsestraff för den som kör. Det förekommer att personer frihetsberövas under utredningstiden, som kan vara lång. 

Det har även förekommit att utlänningar attackerats av lokalbefolkningen i samband med trafikolyckor.