• Svenska

Om utlandet Etiopien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

22 jul 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 22 juli 2021 beslutat om att ändra i den breda avrådan från icke nödvändiga resor för ytterligare länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Etiopien – avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 6 november 2020 beslutat om att ändra avrådan för Etiopien. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Tigrayregionen samt Amhararegionen norr om Gondar.

Sedan tidigare gäller även följande beslut:

En avrådan från alla resor inom 10 km från Etiopiens gräns mot Eritrea (Afar-regionen), Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland).

För områdena inom 10 km från gränsen mot Sudan och Kenya gäller en avrådan från alla resor utanför huvudvägar och städer.

En avrådan från alla resor till Somaliregionen i Etiopien, samt från icke-nödvändiga resor till de delar av regionen Gambella som inte redan omfattas av avrådan från Etiopiens gränsområden.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 02 jul 2021, 15.32

Aktuella händelser

Pågående konflikter

Tigrayregionen är för närvarande avskuren och all flygtrafik inställd tillsvidare. Internet och telefoni är nedstängda.
Ambassaden påminner om reseavrådan som gällt sedan 6 november 2020. Anhöriga som vill rapportera om släktingar som är svenska medborgare eller hemmahörande i Sverige och som befinner sig i området kan vända sig till UD-jouren, 08-405-5005.  Läs om Konflikt i Tigrayregionen

Säkerhetsläget är för närvarande oförutsägbart och stundtals oroligt även på andra platser i landet, t ex västra delarna av Oromia (Wollega), delar av Benishangul-Gumuz samt SNNPR. Ambassaden rekommenderar svenska medborgare att noga följa utvecklingen i lokala medier. 

 

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Den etiopiska regeringen har den 2 juni uppdaterat landets in-och utresebestämmelser relaterat till covid-pandemin. Alla resenärer som reser ut från, in till och transiterar genom Etiopien måste från den 7 juni 2021 presentera ett digitalt negativt covid-19 test baserat på den Afrikanska Unionens Trusted Travel riktlinjer (www.africacdc.org/trusted-travel) och det FN-sponsrade Global Haven programmet (www.globalhaven.org). Utskrivna testcertifikat på papper kommer inte att accepteras och enbart AU Trusted Travel eller Global Haven covid-19 testcertifikat kommer att godtas för ut -och inresa samt transit från den 1 juli 2021. Systemet har införts med mycket kort varsel. I dokumentet Ministry of Health Travel Guide finner du mer vägledning.

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

 

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Etiopien är svårbedömt och kan förändras snabbt. Internet och det mobila telefonnätverket är opålitligt med regelbundna störningar och kan utan förvarning stängas av. Ambassadens möjligheter att kommunicera inom Etiopien kan mot denna bakgrund vara begränsad. Vid vistelse i landet bör den enskilde tänka igenom alternativa kommunikationsmöjligheter.  Ambassaden uppmanar svenska medborgare att undvika folksamlingar, iaktta försiktighet och hålla sig uppdaterad via lokala medier.

Etiopien har genomgått betydande politiska förändringar de senaste åren. Våldsamma protester startades 2015 och ledde fram till två undantagstillstånd under 2016 till 2018. Dr Ahmed Abiy valdes till premiärminister i mars 2018 och den nya regeringen har inlett en omfattande reformprocess som har lett till omfattande förändringar och ökad öppenhet. Etniska konflikter präglar flera av Etiopiens regioner (och relationen mellan regionerna) med bland annat ett mycket stort antal internflyktingar som följd. Några av de områden som har varit mest drabbade är gränsen mellan Somali- och Oromiaregionerna (på senare tid framförallt omkring staden Moyale, vid gränsen till Kenya), gränsen mellan västra Guji (Oromia) och Gedeo (SNNPR), gränsområdet mellan Amhara- och Tigrayregionerna i norr samt gränsområdet mellan Oromia och regionen Benishangul-Gumuz.

Man ska vara väl medveten om och förberedd på att det är dåligt ordnat för turistresor i landet. Läs på om ditt resmål och kontrollera att färdvägar är framkomliga innan avresa. Den bristfälliga tillgången till internet och telefonnät kan försvåra kommunikationen i en eventuell nödsituation. Vägspärrar kan förekomma utan förvarning. En första hjälpen-låda är en god idé att ta med då tillgången till sjukvård utanför huvudstaden är begränsad. Eltillförseln är opålitlig med frekventa elavbrott. Det förekommer dessutom planerade långvariga elavbrott för att spara energi.

Res gärna i sällskap och helst med en välrenommerad researrangör. Vid resor till Danakil-området i Afar-regionen i nordöstra Etiopien är det särskilt viktigt att alltid resa med en auktoriserad researrangör. Det finns en stor militär närvaro i området och de flesta researrangörer anlitar beväpnade vakter.

Ambassaden uppmanar svenskar, även tillfälliga besökare, att anmäla sin vistelse i landet till ambassaden eller via appen UDResklar.

Terrorism

Terrorgruppen Al- Shabaab, med bas i angränsande Somalia, utgör ett hot mot hela Östafrika. Gruppen har de senaste åren genomfört terrorattacker i Kenya, Uganda och Djibouti vilka uppges ha skett som en anledning av den militära närvaron i Somalia. Gruppen fortsätter att hota de länder, inklusive Etiopien, som har militär närvaro i Somalia. Såväl etiopiska institutioner som platser där västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat i Etiopien. Ambassaden råder till extra försiktighet och vaksamhet särskilt vid besök på offentliga platser såsom hotell, restauranger och barer eller vid ställen där många människor samlas, exempelvis vid religiösa byggnader och idrottsevenemang. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Etiopien har haft ett flertal mindre attentat de senaste åren. Under 2008 och 2009 ägde vid några tillfällen bombexplosioner rum i Addis Abeba, liksom på andra håll i landet, men med begränsade skador. I januari 2012 dödades fem turister och två kidnappades i Afar-regionen (Danakil). De två kidnappade turisterna släpptes sedan i mars 2012. Det skedde en explosion vid Anwar-moskén vid området Mercato i centrala Addis den 11 december 2015. 

Naturförhållanden och katastrofer

Luftföroreningarna är höga i Addis Abeba pga. eldning med ved och träkol samt av ett mycket gammalt fordonsbestånd med ringa eller ingen avgasrening. Vidare gör den tunna luften att förbränningen är dålig, vilket ökar belastningen på miljön ytterligare. Dammet under torrperioden upplevs av en del som besvärande.

Större delen av landet är ett kuperat högland, 2000 meter över havet och med toppar över 4500 meter, och har därmed ett behagligt klimat. I väster och söder mot gränsen till Sudan är det tropiskt lågland och i de låglänta öknarna i öster finns några av jordens hetaste och lägst belägna platser. Great Rift Valley går genom landet från nordost till sydväst.

Etiopien har på grund av sin stora yta och sina stora höjdskillnader ett mycket varierande klimat. Den centrala högplatån (där huvudstaden Addis Abeba ligger) har tempererat klimat och temperaturväxlingarna är aldrig extrema. Dagstemperaturen överstiger endast undantagsvis 25 grader. Nätterna är svala. Nattfrost kan förekomma i december. På lägre höjd är klimatet tropiskt, stäpp- eller ökenliknande.

Årstiderna kan indelas i torrtid och regntid. I större delen av landet är februari-april och juni-september regnperioder (lilla resp. stora regnperioden). Medeltemperaturen i landet är på dagen under torrtiden 20-25 grader och under regnperioden 16-17 grader. 

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

Etiopiska myndigheter har fr o m 18 juni 2021 tillfälligt suspenderat möjligheten för ansökan om e-visering samt visering vid ankomst. För mer information kontakta din resebyrå.

Etiopien har från den 1 juni 2018 börjat att utfärda online-viseringar till alla besökare. E-viseringstjänsten lanserades ursprungligen i juni 2017 men för ett begränsat antal länder. För att få en e-visering ansöker och betalar man online, när ansökan är godkänd får man ett e-postmeddelande som tillåter inresa i Etiopien och man får sedan sitt pass stämplat med viseringen vid ankomsten till Addis Abeba. Länk till e-viseringstjänsten: https://www.evisa.gov.et/#/home

Svenska medborgare kan i dagsläget beviljas visering vid ankomst på flygplatsen. Kontrollera dock alltid de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad, Etiopiens ambassad i Stockholm. Tänk också på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Etiopien accepterar inte svenska provisoriska pass för inresa, endast utresa. Om man förlorar sitt pass under resa i landet måste man även se till att uppsöka etiopiska migrationsmyndigheter för att få en visering i sitt provisoriska pass. Det är inte möjligt att lämna landet på ett blankt pass. Även polisanmälan måste uppvisas, både på etiopiska migrationsmyndigheten samt på ambassaden. Bötesbeloppet för illegal vistelse i landet har nyligen kraftigt höjts. Se till att förnya viseringen i god tid innan den går ut, annars kan det bli dyrt.

 

Hälso- och sjukvård

Standarden på etiopiska sjukhus är mycket låg med stor brist på läkare och annan sjukvårdspersonal, mediciner, hygien, materiel samt akutvård. Sjukvård av västerländsk standard saknas i Etiopien. I Addis Abeba finns ett fåtal privata sjukhus med sjukvård för mindre skador och lättare sjukdomstillstånd. Utanför huvudstaden är sjukhusstandarden mycket låg och resenärer uppmanas medta egen sjukvårdutrustning för resor ute i landet. Säkerställ före resa att teckna en heltäckande reseförsäkring som innefattar medicinsk evakuering ut från landet då allvarligare sjukdomsfall måste evakueras för att erhålla adekvat vård. 

Addis Abeba är ganska välförsedd med apotek, men tillgången på mediciner är dålig och kvaliteten otillförlitlig. För närvarande är tillgången på läkemedel och vaccin en av de större utmaningarna i Etiopien. 

Tandläkarvård av varierande standard finns i Addis Abeba, men svårare behandlingar får göras på annan ort, t.ex. Nairobi. 

De sanitära förhållandena i Etiopien är ytterst bristfälliga. Man ska inte dricka okokt och ofiltrerat vatten. Buteljerat dricksvatten finns. Sallader, frukt och okokt mat bör undvikas på restauranger. Under regnperioden kan översvämningar i Addis Abeba leda till att kloakvatten blandas med färskvatten resulterande i att kranvattnet blir otjänligt. En mycket begränsad del av vattnet renas i Addis Abeba. 

Parasitsjukdomar som amöba, mask och giardia, som man får genom förorenad mat och dryck, är vanliga och kräver oftast behandling med antibiotika. Det förekommer utbrott av kolera i landet. Loppbett är vanligt förekommande och vid infekterade bett kan det leda till följdsjukdomar (kan vara bra att sprita utslagen). Elakartade infektioner av sår kan förekomma, man ska därför vara uppmärksam på sår som inte läker. Små rivsår kan lätt infekteras, man bör därför vid vandring ute i naturen bära långbyxor eller strumpor som skyddar och vid behov tvätta och lägga om småsår. 

Malariarisken i Addis Abeba är närmast obefintlig p.g.a. höjden över havet. Myggor förekommer mest under vissa perioder på året. Malaria är emellertid vanligt i andra, lägre belägna delar av Etiopien. Vid resa till dessa delar av Etiopien bör malariaprofylax tas. 

Gula febern förekommer i landet och det föreligger således risk för att bli smittad. Myndigheterna kräver ett intyg som visar att man är vaccinerad mot gula febern om man nyligen har besökt länder i Afrika och Sydamerika där risk för sjukdomen finns. 

Rabiesprevalensen är hög i landet och speciell i Addis Abeba med dess stora mängd herrelösa gathundar. Det är en rekommendation att låta rabiesvaccinera sig, eftersom tillgången på rabiesvaccin är mycket begränsad eller kan saknas periodvis i Addis Abeba. Rådgör med en vaccinationscentral inför en resa till Etiopien! 

Etiopien är drabbat av HIV/Aids, dock inte i lika hög utsträckning som i vissa andra delar av Afrika. Ca 1,5 procent av befolkningen beräknas vara smittad. I Addis Abeba ligger denna siffra på ca 5,2 procent. 

Huvudstaden är belägen på mellan 2200 och 2400 meters höjd över havet och resenärer kan uppleva höjdrelaterade problem initialt. Detta är mycket individuellt och kan yttra sig på olika sätt: allmän trötthet, huvudvärk, förstärkt sömnbehov eller sömnsvårigheter, förhöjt blodtryck och viktminskning. 

Personer med nedsatt hälsotillstånd bör vara medvetna om det bristande hälso- och sjukvårdsläget i Etiopien inför en vistelse i landet. Medtag egna läkemedel!

Ta även gärna del av Vårdguidens reseråd för Etiopien.

Det är absolut nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring, som inkluderar medicinsk evakuering, för resor i Etiopien.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är förbjudet att föra ut den lokala valutan, birr, ur landet.

Produktion, import, innehav, försäljning, köp och bruk av narkotika straffas med böter och långa fängelsestraff.

Homosexualitet är olagligt och straffas med fängelse.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Etiopien är förhållandevis låg, men antalet rån och stölder, som ficktjuvar och väskryckare, ökar. Våld mot utlänningar förekommer, men är relativt ovanligt. I mer avlägsna landsändar förekommer även väpnade rån, misshandel och bilkapningar. För resenärers egen personliga säkerhet rekommenderas följande:

•Iaktta allmän försiktighet och använd sunt förnuft. Speciellt vid vistelse på mörka platser samt i folksamlingar.

•Undvik att på allmänna platser visa smycken, pengar, mobiltelefoner och andra attraktiva värdeföremål.

•Förvara passet på ett säkert ställe men ha alltid med en kopia, inklusive den sida av passet där gällande visering/tillstånd finns instämplat.

•Normal vaksamhet vid umgänge med obekanta personer.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör ett stort riskmoment och är ett hot för den personliga säkerheten. Trafikolyckor är mycket vanliga och tyvärr ofta med fatala konsekvenser. Förhöjd uppmärksamhet bör iakttas i trafiken och riskbeteende undvikas. Detta speciellt mot bakgrund av att akutvården är otillfredsställande och därmed särskilt vid resor utanför Addis Abeba. Gatubelysningen är undermålig och trafikonykterhet förekommer. Promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas, även p.g.a. rånrisken. 

Trafikolyckor som involverar personskador, och särskilt gångtrafikanter, kan få stora konsekvenser. Det juridiska efterspelet kan medföra långa fängelsestraff för den som kör. Det förekommer att personer frihetsberövas under utredningstiden, som kan vara lång. 

Det har även förekommit att utlänningar attackerats av lokalbefolkningen i samband med trafikolyckor.