• Svenska

Om utlandet Etiopien

Avrådan

Etiopien – avrådan

Med anledning av ett försämrat säkerhetsläge har Utrikesdepartementet den 7 september 2022 beslutat om att ändra avrådan för Etiopien.

Sedan tidigare avråder Utrikesdepartementet från alla icke-nödvändiga resor till Etiopien med undantag för huvudstaden Addis Abeba, och från alla resor till Tigrayregionen, Amhararegionen och Afarregionen. I Oromia avråder Utrikesdepartementet från alla resor till samtliga zoner väster om Addis Abeba samt till zonerna Guji, västra Guji, Bale och Östra Bale.

Från och med den 7 september 2022 skärper Utrikesdepartementet nu avrådan genom att även avråda från alla resor till Gambellaregionen, Benishangul-Gumuz regionen, och Somaliregionen (undantaget staden Jigjiga som fortsatt omfattas av avrådan från icke-nödvändiga resor). I Southern Nations, Nationalities, and Peoples’ regionen (SNNPR) avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Konsozonen och de fyra omkringliggande Special Woredas (Alle, Derashe, Amaro samt Burji).

Utrikesdepartementet avråder även från alla resor inom 50 km från Etiopiens gräns till Kenya och Sydsudan (tidigare avsåg denna avrådan enbart 10 km från nämnda gränser).

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 27 apr 2023, 08.55

Aktuella händelser

Med start under helgen (8-9 april) ägde stora och i viss grad våldsamma protester rum på flera håll i Amhara, inklusive i Gondar, Bahir Dar, Kobo, Woldiya, Dessie, Kombolcha, Debre Markos, Shewa Robit och Debre Birhan. Eldstrider ägde också rum på flera håll. Omfattningen av dessa är i dagsläget oklar.

Fortsatt pågår flera våldsamma protester i Amhararegionen. Bakgrunden är centralregeringens beslut att omorganisera regionernas säkerhetsstyrkor och göra dem till en del av den nationella armén (ENDF) alternativt de regionala eller federala polisstyrkorna.

Ambassaden påminner om gällande reseavrådan som återfinns ovan. Ambassaden rekommenderar svenska medborgare att noga följa utvecklingen i lokala medier.

Flygningar till Mekelle är återupptagna. För mer information se Ethiopian airlines hemsida

Ambassaden påminner om reseavrådan som gällt sedan 6 november 2020. Ambassaden rekommenderar svenska medborgare att noga följa utvecklingen i lokala medier. 

Regeringen och Tigray People’s Liberation Front (TPLF) har skrivit under ett avtal om permanent eldupphör. Läget på marken är dock fortsatt mycket spänt och det finns risk för strider parterna emellan i Tigray, norra Afar och gränsområdena mellan Tigray och Amhara.

Det är oroligt på flera håll i Oromia samt Benishangul-Gumuz och Gambella. Stridigheter mellan olika väpnande grupperingar och regeringsstyrkor liksom attacker mot civila och myndighetsbyggnader äger rum regelbundet.

UD och ambassadens möjligheter att hjälpa svenskar på plats utanför huvudstaden Addis Abeba är begränsade.

Uppmaning till svenska medborgare

Resenärer som använder flygplatsen i Addis Abeba för transit inom Etiopien eller vidare till andra orter utanför Etiopien rekommenderas att hålla sig uppdaterade kring händelseutvecklingen. 

De som befinner sig i Etiopien bör iaktta stor försiktighet, undvika folksamlingar, följa händelseutvecklingen via lokala medier, följa uppmaningar från lokala myndigheter, ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar eller Sweden Abroad samt anmäla sig till svensklistan. De svenskar som lämnat Etiopien uppmanas att avregistrera sig från svensklistan.

Covid-19

För mer information se Ethiopian airlines hemsida

 

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Etiopien är svårbedömt och kan förändras snabbt. Internet och det mobila telefonnätverket är opålitligt med regelbundna störningar och kan utan förvarning stängas av. Ambassadens möjligheter att kommunicera inom Etiopien kan mot denna bakgrund vara begränsad. Vid vistelse i landet bör den enskilde tänka igenom alternativa kommunikationsmöjligheter.  Ambassaden uppmanar svenska medborgare att undvika folksamlingar, iaktta försiktighet och hålla sig uppdaterad via lokala medier.

Etiopien har genomgått betydande politiska förändringar de senaste åren. Våldsamma protester startades 2015 och ledde fram till två undantagstillstånd under 2016 till 2018. Ett maktskifte ägde rum 2018 då Dr Ahmed Abiy valdes till premiärminister. Etniska och andra konflikter präglar flera av Etiopiens regioner (och relationen mellan regionerna) med bland annat ett mycket stort antal internflyktingar som följd. Några av de områden som har varit mest drabbade är Tigray, norra Afar, gränser mellan Afar och  Somaliregionen, Oromo Special Zone i Amhara, Benishangul-Gumuz region, stora delar av västra Oromia, gränsen mellan Somali- och Oromiaregionerna, samt Konsozonen och omkringliggande Special Woredas i sydöstra SNNPR.

Var god notera denna avrådan som gäller för hela Etiopien men med undantag för Addis Abeba. Detta innebär att den reseförsäkring som normalt ingår i vanlig hemförsäkring inte gäller. Väljer du att resa i Etiopien trots detta ska man vara väl medveten om och förberedd på att det är dåligt ordnat för turistresor i landet. Läs på om ditt resmål och kontrollera att färdvägar är framkomliga innan avresa. Den bristfälliga tillgången till internet och telefonnät kan försvåra kommunikationen i en eventuell nödsituation. Vägspärrar kan förekomma utan förvarning. En första hjälpen-låda är en god idé att ta med då tillgången till sjukvård utanför huvudstaden är begränsad. Eltillförseln är opålitlig med frekventa elavbrott. Det förekommer dessutom planerade långvariga elavbrott för att spara energi.

Res gärna i sällskap och helst med en välrenommerad researrangör. 

Ambassaden uppmanar svenskar, även tillfälliga besökare, att anmäla sin vistelse i landet till ambassaden eller via appen UDResklar.

Terrorism

Terrorgruppen Al- Shabaab, med bas i angränsande Somalia, utgör ett hot mot hela Östafrika. Gruppen har de senaste åren genomfört terrorattacker i Kenya, Uganda och Djibouti vilka uppges ha skett som en anledning av den militära närvaron i Somalia. Gruppen fortsätter att hota de länder, inklusive Etiopien, som har militär närvaro i Somalia. Läs mer ovan under "Aktuella händelser" om det senaste kring Al-Shabaabs attacker i Etiopien. Såväl etiopiska institutioner som platser där västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat i Etiopien. Ambassaden råder till extra försiktighet och vaksamhet särskilt vid besök på offentliga platser såsom hotell, restauranger och barer eller vid ställen där många människor samlas, exempelvis vid religiösa byggnader och idrottsevenemang. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Etiopien har haft ett flertal mindre attentat de senaste åren. Under 2008 och 2009 ägde vid några tillfällen bombexplosioner rum i Addis Abeba, liksom på andra håll i landet, men med begränsade skador. I januari 2012 dödades fem turister och två kidnappades i Afar-regionen (Danakil). De två kidnappade turisterna släpptes sedan i mars 2012. Det skedde en explosion vid Anwar-moskén vid området Mercato i centrala Addis den 11 december 2015. 

Naturförhållanden och katastrofer

Luftföroreningarna är höga i Addis Abeba pga. eldning med ved och träkol samt ett mycket gammalt fordonsbestånd med ringa eller ingen avgasrening. Vidare gör den tunna luften att förbränningen är dålig, vilket ökar belastningen på miljön ytterligare. Dammet under torrperioden upplevs av en del som besvärande.

Större delen av landet är ett kuperat högland, 2000 meter över havet och med toppar över 4500 meter, och har därmed ett behagligt klimat. I väster och söder mot gränsen till Sudan är det tropiskt lågland och i de låglänta öknarna i öster finns några av jordens hetaste och lägst belägna platser. Great Rift Valley går genom landet från nordost till sydväst.

Etiopien har på grund av sin stora yta och sina stora höjdskillnader ett mycket varierande klimat. Den centrala högplatån (där huvudstaden Addis Abeba ligger) har tempererat klimat och temperaturväxlingarna är aldrig extrema. Dagstemperaturen överstiger endast undantagsvis 25 grader. Nätterna är svala. Nattfrost kan förekomma i december. På lägre höjd är klimatet tropiskt, stäpp- eller ökenliknande.

Årstiderna kan indelas i torrtid och regntid. I större delen av landet är februari-april och juni-september regnperioder (lilla resp. stora regnperioden). Medeltemperaturen i landet är på dagen under torrtiden 20-25 grader och under regnperioden 16-17 grader. 

In- och utresebestämmelser

Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

För covid-19 relaterad information se Ethiopian airlines hemsida

För svenska medborgare krävs visum för att resa in i Etiopien. Detta söks enklast on-line, s k e-visering. För att få en e-visering ansöker och betalar man via nedanstående länk, när ansökan är godkänd får man ett e-postmeddelande som tillåter inresa i Etiopien och man får sedan sitt pass stämplat med viseringen vid ankomsten till Addis Abeba. Länk till e-viseringstjänsten: https://www.evisa.gov.et/#/home

Kontrollera dock alltid de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste etiopisk ambassad. Tänk också på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Etiopien accepterar inte svenska provisoriska pass för inresa, endast utresa. Om man förlorar sitt pass och behöver ansöka om ett nytt måste en polisanmälan uppvisas på ambassaden. Du behöver även besöka etiopiska migrationsmyndigheten för att få en visering i det nya passet vilket krävs för utresa från Etiopien. De senaste månaderna har handläggningstiden varit mycket lång hos etiopiska myndigheter, ibland flera måndader då det inte är möjligt att lämna landet. Tänk väl igenom detta före avresa till Etiopien och var noga med hur du hanterar ditt pass. 

Bötesbeloppet för illegal vistelse i landet har nyligen kraftigt höjts. Se till att förnya din visering i god tid. 

Hälso- och sjukvård

Standarden på etiopiska sjukhus är mycket låg med stor brist på läkare och annan sjukvårdspersonal, mediciner, hygien, materiel samt akutvård. Sjukvård av västerländsk standard saknas i Etiopien. I Addis Abeba finns ett fåtal privata sjukhus med sjukvård för mindre skador och lättare sjukdomstillstånd. Utanför huvudstaden är sjukhusstandarden mycket låg och resenärer uppmanas medta egen sjukvårdsutrustning för resor ute i landet. Säkerställ före resa att teckna en heltäckande reseförsäkring som innefattar medicinsk evakuering ut från landet då allvarligare sjukdomsfall måste evakueras för att erhålla adekvat vård. 

Addis Abeba är ganska välförsedd med apotek, men tillgången på mediciner är dålig och kvaliteten otillförlitlig. För närvarande är tillgången på läkemedel och vaccin en av de större utmaningarna i Etiopien. 

Tandläkarvård av varierande standard finns i Addis Abeba, men svårare behandlingar får göras på annan ort, t.ex. Nairobi. 

De sanitära förhållandena i Etiopien är ytterst bristfälliga. Man ska inte dricka okokt och ofiltrerat vatten. Buteljerat dricksvatten finns. Sallader, frukt och okokt mat bör undvikas på restauranger. Under regnperioden kan översvämningar i Addis Abeba leda till att kloakvatten blandas med färskvatten resulterande i att kranvattnet blir otjänligt. En mycket begränsad del av vattnet renas i Addis Abeba. 

Parasitsjukdomar som amöba, mask och giardia, som man får genom förorenad mat och dryck, är vanliga och kräver oftast behandling med antibiotika. Det förekommer utbrott av kolera i landet. Loppbett är vanligt förekommande och vid infekterade bett kan det leda till följdsjukdomar (kan vara bra att sprita utslagen). Elakartade infektioner av sår kan förekomma, man ska därför vara uppmärksam på sår som inte läker. Små rivsår kan lätt infekteras, man bör därför vid vandring ute i naturen bära långbyxor eller strumpor som skyddar och vid behov tvätta och lägga om småsår. 

Malariarisken i Addis Abeba är närmast obefintlig p.g.a. höjden över havet. Myggor förekommer mest under vissa perioder på året. Malaria är emellertid vanligt i andra, lägre belägna delar av Etiopien. Vid resa till dessa delar av Etiopien bör malariaprofylax tas. 

Gula febern förekommer i landet och det föreligger således risk för att bli smittad. Myndigheterna kräver ett intyg som visar att man är vaccinerad mot gula febern om man nyligen har besökt länder i Afrika och Sydamerika där risk för sjukdomen finns. 

Rabiesprevalensen är hög i landet och speciell i Addis Abeba med dess stora mängd herrelösa gathundar. Det är en rekommendation att låta rabiesvaccinera sig, eftersom tillgången på rabiesvaccin är mycket begränsad eller kan saknas periodvis i Addis Abeba. Rådgör med en vaccinationscentral inför en resa till Etiopien. 

Etiopien är drabbat av HIV/Aids, dock inte i lika hög utsträckning som i vissa andra delar av Afrika. Ca 1,5 procent av befolkningen beräknas vara smittad. I Addis Abeba ligger denna siffra på ca 5,2 procent. 

Huvudstaden är belägen på mellan 2200 och 2400 meters höjd över havet och resenärer kan uppleva höjdrelaterade problem initialt. Detta är mycket individuellt och kan yttra sig på olika sätt: allmän trötthet, huvudvärk, förstärkt sömnbehov eller sömnsvårigheter, förhöjt blodtryck och viktminskning. 

Personer med nedsatt hälsotillstånd bör vara medvetna om det bristande hälso- och sjukvårdsläget i Etiopien inför en vistelse i landet. Medtag egna läkemedel.

Ta även gärna del av Vårdguidens reseråd för Etiopien.

Det är absolut nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring, som inkluderar medicinsk evakuering, för resor i Etiopien.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är förbjudet att föra ut den lokala valutan, birr, ur landet.

Produktion, import, innehav, försäljning, köp och bruk av narkotika straffas med böter och långa fängelsestraff.

Homosexualitet är olagligt och straffas med fängelse.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Etiopien är förhållandevis låg i jämförelse med andra afrikanska huvudstäder, men antalet rån och stölder, som ficktjuvar och väskryckare, har ökat det senaste året.. Våld mot utlänningar förekommer, men är relativt ovanligt. I mer avlägsna landsändar förekommer även väpnade rån, misshandel och bilkapningar. För resenärers egen personliga säkerhet rekommenderas följande:

  • Iaktta allmän försiktighet och använd sunt förnuft. Speciellt vid vistelse på mörka platser samt i folksamlingar.
  • Undvik att på allmänna platser visa smycken, pengar, mobiltelefoner och andra attraktiva värdeföremål.
  • Förvara passet på ett säkert ställe men ha alltid med en kopia, inklusive den sida av passet där gällande visering/tillstånd finns instämplat.
  • Normal vaksamhet vid umgänge med obekanta personer.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör ett stort riskmoment och är ett hot för den personliga säkerheten. Trafikolyckor är mycket vanliga och tyvärr ofta med fatala konsekvenser. Förhöjd uppmärksamhet bör iakttas i trafiken och riskbeteende undvikas. Detta speciellt mot bakgrund av att akutvården är otillfredsställande och därmed särskilt vid resor utanför Addis Abeba. Gatubelysningen är undermålig och trafikonykterhet förekommer. Promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas, även p.g.a. rånrisken. 

Trafikolyckor som involverar personskador, och särskilt gångtrafikanter, kan få stora konsekvenser. Det juridiska efterspelet kan medföra långa fängelsestraff för den som kör. Det förekommer att personer frihetsberövas under utredningstiden, som kan vara lång. 

Det har även förekommit att utlänningar attackerats av lokalbefolkningen i samband med trafikolyckor.