• Svenska

Om utlandet Etiopien

Avrådan

Etiopien – avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 30 oktober 2023 beslutat om att ändra avrådan för Etiopien. Följande avrådan gäller:

Utrikesdepartementet avråder fortsatt från icke nödvändiga resor till Etiopien med undantag huvudstaden Addis Abeba (som inte omfattas av avrådan).

Utrikesdepartementet avråder fortsatt från alla resor till regionerna: Amhara, Gambela, Benishangul-Gumuz och Somali (undantaget staden Jigjiga som fortsatt omfattas av avrådan från icke nödvändiga resor).

Utrikesdepartementet utökar sin avrådan till att omfatta alla resor till regionen Oromia, med undantag för staden Bishoftu och resor med flyg till staden Jimma – för vilka Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor.

Utrikesdepartementet avråder fortsatt från alla resor till regionerna Tigray och Afar, men nu med undantag för resor med flyg till städerna Mekelle och Semera – för vilka Utrikesdepartementet nu avråder från icke nödvändiga resor.

Utrikesdepartementet avråder fortsatt från alla resor till Konsozonen och de fyra omkringliggande Special Woredas (Alle, Derashe, Amaro samt Burji) i regionen Southern Ethiopia men utökar avrådan till att även omfatta alla resor till Gedozonen.

Utrikesdepartementet avråder fortsatt från alla resor inom 50 km från Etiopiens gräns till Kenya och Sydsudan.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

Senast uppdaterad 02 apr 2024, 08.02

Aktuella händelser

Försämrad säkerhetssituation i Amhara-regionen

Det är för närvarande oroligt i stora delar av Amhara-regionen och stridigheter förekommer mellan Fano och ENDF på flera håll i regionen. Sedan 4 augusti 2023 råder undantagstillstånd i Amhara-regionen.

  • Svenskar i Amhararegionen uppmanas att ta sig till en säker plats och att stanna i säkerhet så länge säkerhetsläget inte medger förflyttning.
  • Flygtrafiken i Amhara är för närvarande begränsad och det kan därför vara svårt att hitta transportalternativ för att lämna regionen.
  • Om du befinner dig i Amhara bör du se över vilka möjligheter du har att lämna regionen. Se över vilka transportalternativ som är tillgängliga och bedöm om en resa kan ske på ett säkert sätt. Du måste göra en egen bedömning utifrån platsen du befinner dig på och dina personliga förutsättningar. Säkerställ att du har giltiga resehandlingar.
  • Följ händelseutveckling via media samt ambassaden reseinformation.
  • Ta dig till en säker plats och stanna där.
  • Se till att din mobiltelefon är laddad.

Säkerhetssituationen är även volatil på flera andra platser i Etiopien, särskilt i Oromia, Benishangul-Gumuz och Gambella. Stridigheter mellan olika lokala väpnande grupperingar och regeringsstyrkor liksom attacker mot civila och myndighetsbyggnader äger rum. Spänningar i Tigray har sedan avtalet om permanent eldupphör avtagit men situationen är oförutsägbar inte minst i gränsområdena och i omtvistade områden.

UD och ambassadens möjligheter att hjälpa svenskar på plats utanför huvudstaden Addis Abeba är mycket begränsade.

Uppmaning till svenska medborgare

Resenärer till Etiopien och de som använder flygplatsen i Addis Abeba för transit till orter utanför Etiopien rekommenderas att löpande hålla sig uppdaterade kring händelseutvecklingen. 

De som befinner sig i Etiopien bör iaktta stor försiktighet, undvika folksamlingar, följa händelseutvecklingen via lokala medier, följa uppmaningar från lokala myndigheter, ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar eller Sweden Abroad samt anmäla sig till svensklistan. De svenskar som lämnat Etiopien uppmanas att avregistrera sig från svensklistan.

Covid-19

För mer information se Ethiopian airlines hemsida

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Etiopien är svårbedömt och kan förändras snabbt. Internet och det mobila telefonnätverket är opålitligt med regelbundna störningar och kan utan förvarning stängas av. Ambassadens möjligheter att kommunicera inom Etiopien kan mot denna bakgrund vara begränsad eller obefintlig. Vid vistelse i landet bör den enskilde tänka igenom alternativa kommunikationsmöjligheter. 

Etiopien har genomgått betydande politiska förändringar de senaste åren. Etniska och andra konflikter präglar flera av Etiopiens regioner (och relationen mellan regionerna). Några av de områden som har varit mest drabbade är Tigray, norra Afar, gränser mellan Afar och Somaliregionen, Oromo Special Zone i Amhara, Benishangul-Gumuz region, stora delar av västra Oromia, gränsen mellan Somali- och Oromiaregionerna, Gambella, samt Konsozonen och omkringliggande Special Woredas i södra Etiopien.

Var god notera att en avrådan gäller för hela Etiopien med undantag för Addis Abeba. Detta innebär att den reseförsäkring som normalt ingår i vanlig hemförsäkring inte gäller utanför Addis Abeba. Väljer du att resa i Etiopien trots detta ska man vara väl medveten om att ambassadens möjligheter att ge stöd till svenska medborgare utanför Addis Abeba är ytterst begränsade samt vara förberedd på att det är dåligt ordnat för turistresor i landet. Läs på om ditt resmål och kontrollera att färdvägar är framkomliga innan avresa. Den bristfälliga tillgången till internet och telefonnät kan försvåra kommunikationen i en eventuell nödsituation. Vägspärrar kan förekomma utan förvarning. En första hjälpen-låda är en god idé att ta med då tillgången till sjukvård utanför huvudstaden är begränsad. Eltillförseln är opålitlig med frekventa elavbrott. Det förekommer dessutom planerade långvariga elavbrott för att spara energi.

Ambassaden uppmanar svenskar, även tillfälliga besökare, att anmäla sin vistelse i landet till ambassaden eller via appen UDResklar.

Terrorism

Terrorgruppen Al- Shabaab, med bas i angränsande Somalia, utgör ett hot mot hela Östafrika. Gruppen har de senaste åren genomfört terrorattacker i Kenya, Uganda, Djibouti och Etiopien. Såväl etiopiska institutioner som platser där västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat i Etiopien. Ambassaden råder till extra försiktighet och vaksamhet särskilt vid besök på offentliga platser såsom hotell, restauranger och barer eller vid ställen där många människor samlas, exempelvis vid religiösa byggnader och idrottsevenemang. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Luftföroreningarna är höga i Addis Abeba pga. eldning med ved och träkol samt ett mycket gammalt fordonsbestånd med ringa eller ingen avgasrening. Vidare gör den tunna luften att förbränningen är dålig, vilket ökar belastningen på miljön ytterligare. Dammet under torrperioden upplevs av en del som besvärande.

Stora delar av landet är ett kuperat högland, 2000 meter över havet och med toppar över 4500 meter, och har därmed ett behagligt klimat. I väster och söder mot gränsen till Sudan är det tropiskt lågland och i de låglänta öknarna i öster finns några av jordens hetaste och lägst belägna platser. Great Rift Valley går genom landet från nordost till sydväst.

Etiopien har på grund av sin stora yta och sina stora höjdskillnader ett mycket varierande klimat. Den centrala högplatån (där huvudstaden Addis Abeba ligger) har tempererat klimat och temperaturväxlingarna är aldrig extrema. Dagstemperaturen överstiger endast undantagsvis 25 grader. Nätterna är svala. På lägre höjd är klimatet tropiskt, stäpp- eller ökenliknande.

Årstiderna kan indelas i torrtid och regntid. I större delen av landet är februari-april och juni-september/oktober regnperioder (lilla resp. stora regnperioden) med mycket intensiva och ihållande regn. Medeltemperaturen i landet är på dagen under torrtiden 20-25 grader och under regnperioden 16-17 grader. 

In- och utresebestämmelser

Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

För covid-19 relaterad information se Ethiopian airlines hemsida

För svenska medborgare krävs visum för att resa in i Etiopien. Detta söks enklast on-line, s k e-visering. För att få en e-visering ansöker och betalar man via nedanstående länk, när ansökan är godkänd får man ett e-postmeddelande som tillåter inresa i Etiopien och man får sedan sitt pass stämplat med viseringen vid ankomsten till Addis Abeba. Länk till e-viseringstjänsten: https://www.evisa.gov.et/#/home

Kontrollera dock alltid de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste etiopisk ambassad. Tänk också på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Etiopien accepterar inte svenska provisoriska pass för inresa, endast utresa. Om man förlorar sitt pass och behöver ansöka om ett nytt måste en polisanmälan uppvisas på ambassaden. Du behöver även besöka etiopiska migrationsmyndigheten för att få en visering i det nya passet vilket krävs för utresa från Etiopien. De senaste månaderna har handläggningstiden varit mycket lång hos etiopiska myndigheter, ibland flera måndader då det inte är möjligt att lämna landet. Tänk väl igenom detta före avresa till Etiopien och var noga med hur du hanterar ditt pass. 

Bötesbeloppet för illegal vistelse i landet har nyligen höjts kraftigt. Se till att förnya din visering i god tid. 

Hälso- och sjukvård

Rådgör med vaccinationscentral/läkare inför resa till landet. Standarden på etiopiska sjukhus är mycket låg med stor brist på läkare och annan sjukvårdspersonal, mediciner, hygien, materiel samt akutvård. Sjukvård av västerländsk standard saknas i Etiopien. I Addis Abeba finns ett fåtal privata sjukhus med sjukvård för mindre skador och lättare sjukdomstillstånd. Utanför huvudstaden är sjukhusstandarden mycket låg och resenärer uppmanas medta egen sjukvårdsutrustning för resor ute i landet. Säkerställ före resa att teckna en heltäckande reseförsäkring som innefattar medicinsk evakuering ut från landet då allvarligare sjukdomsfall måste evakueras för att erhålla adekvat vård. 

Addis Abeba är ganska välförsedd med apotek, men tillgången på mediciner är dålig och kvaliteten otillförlitlig. För närvarande är tillgången på läkemedel och vaccin en stor utmaning i Etiopien. 

Tandläkarvård av varierande standard finns i Addis Abeba, men svårare behandlingar får göras på annan ort, t.ex. Nairobi. 

De sanitära förhållandena i Etiopien är ytterst bristfälliga. Man ska inte dricka okokt eller ofiltrerat vatten. Buteljerat dricksvatten finns. Sallader, frukt, grönsaker och okokt mat bör undvikas på restauranger. Under regnperioden kan översvämningar i Addis Abeba leda till att kloakvatten blandas med färskvatten resulterande i att kranvattnet blir otjänligt. En mycket begränsad del av vattnet renas i Addis Abeba. 

Parasitsjukdomar som amöba, mask och giardia, som man får genom förorenad mat och dryck, är vanliga och kräver oftast behandling med antibiotika. Tyfoid förekommer liksom utbrott av kolera. Elakartade infektioner av sår kan förekomma, man ska därför vara uppmärksam på sår som inte läker. Små rivsår kan lätt infekteras.

Malariarisken i Addis Abeba är närmast obefintlig p.g.a. höjden över havet. Malaria är emellertid vanligt i andra, lägre belägna delar av Etiopien.

Gula febern förekommer i landet och det föreligger således risk för att bli smittad. Myndigheterna kräver ett intyg som visar att man är vaccinerad mot gula febern om man nyligen har besökt länder i Afrika och Sydamerika där risk för sjukdomen finns. 

Rabiesprevalensen är hög i landet och speciell i Addis Abeba med dess stora mängd herrelösa gathundar. Det är en rekommendation att låta rabiesvaccinera sig, eftersom tillgången på rabiesvaccin är mycket begränsad eller kan saknas periodvis i Addis Abeba. Rådgör med en vaccinationscentral inför en resa till Etiopien. 

Etiopien är drabbat av HIV/Aids, dock inte i lika hög utsträckning som i vissa andra delar av Afrika. Omkring 1% av befolkningen beräknas vara smittad. I Addis Abeba är denna siffra troligen högre. 

Huvudstaden är belägen på mellan 2200 och 2400 meters höjd över havet och resenärer kan uppleva höjdrelaterade problem initialt. Detta är mycket individuellt och kan yttra sig på olika sätt: allmän trötthet, huvudvärk, förstärkt sömnbehov eller sömnsvårigheter, förhöjt blodtryck och viktminskning. 

Personer med nedsatt hälsotillstånd bör vara medvetna om det bristande hälso- och sjukvårdsläget i Etiopien inför en vistelse i landet. Medtag egna läkemedel.

Ta även gärna del av Vårdguidens reseråd för Etiopien.

Det är absolut nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring, som inkluderar medicinsk evakuering, för resor i Etiopien.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är förbjudet att föra ut den lokala valutan, birr, ur landet.

Produktion, import, innehav, försäljning, köp och bruk av narkotika straffas med böter och långa fängelsestraff.

Enligt etiopisk lag kan sexuella handlingar mellan personer av samma kön straffas med upp till 15 års fängelse. Det har sedan augusti 2023 förekommit ökade rapporter om tillslag mot hotell, barer och restauranger i huvudstaden Addis Abeba som påstås vara HBTQI+ vänliga. Vissa lokala organisationer och religiösa ledare har uppmanat till våld mot HBTQI+ personer och en våg av hatkampanjer har inletts. Trakasserier mot HBTQI+ personer har ökat. Var medveten om lokala lagar och seder och de risker som HBTQI+ personer kan utsättas för i Etiopien.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Etiopien är förhållandevis låg i jämförelse med många andra afrikanska storstäder, men antalet rån och stölder, som ficktjuvar och väskryckare, har ökat det senaste året.. Våld mot utlänningar förekommer, men är relativt ovanligt. I mer avlägsna landsändar förekommer väpnade rån, misshandel och bilkapningar. För resenärers egen personliga säkerhet rekommenderas följande:

  • Iaktta allmän försiktighet och använd sunt förnuft, speciellt vid vistelse på mörka platser samt i folksamlingar. Undvik promenader efter mörkrets inbrott.
  • Undvik att på allmänna platser visa smycken, pengar, mobiltelefoner och andra attraktiva värdeföremål.
  • Förvara passet på ett säkert ställe men ha alltid med en kopia, inklusive den sida av passet där gällande visering/tillstånd finns instämplat.
  • Normal vaksamhet vid umgänge med obekanta personer.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör ett stort riskmoment och är ett hot för den personliga säkerheten. Trafikolyckor är mycket vanliga och tyvärr ofta med fatala konsekvenser. Förhöjd uppmärksamhet bör iakttas i trafiken och riskbeteende undvikas, inklusive bilkörning nattetid. Detta speciellt mot bakgrund av att akutvården är otillfredsställande särskilt vid resor utanför Addis Abeba. Gatubelysningen är undermålig och trafikonykterhet förekommer. Promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas.

Trafikolyckor som involverar personskador, och särskilt gångtrafikanter, kan få stora konsekvenser. Det juridiska efterspelet kan medföra långa fängelsestraff för den som kör. Det förekommer att personer frihetsberövas under utredningstiden, som kan vara lång. 

Det har även förekommit att utlänningar attackerats av lokalbefolkningen i samband med trafikolyckor. 

 

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer