• Svenska

Om utlandet Schweiz

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 04 jan 2023, 10.30

Aktuella händelser

Schweiz har från och med den 17 februari 2022 tagit bort alla covid-relaterade inreseregler till Schweiz.

Allmänna säkerhetsläget

Schweiz är generellt ett tryggt och säkert resmål. Riskerna för terrorhandlingar i Schweiz kan inte uteslutas. Du bör vara uppmärksam och följa lokala myndigheters råd.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbtUtrikesdepartementet uppmanar svenska resenärer i Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Resenärer bör också hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För mer information om terrorism och turism hänvisar vi till Utrikesdepartementet - Regeringen.se för mer information.

Naturförhållanden och katastrofer

Befinner du dig i Schweiz för att åka skidor bör du vara medveten om att det finns risk för laviner i Alperna, även under sommaren. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden.
Lavinfaran mäts på en stigande femgradig skala.

På följande websida Lavinfara i Schweiz hittar du information om den aktuella situationen i Schweiz.

Plötsliga svängningar i väder och temperatur kan förekomma, även översvämningar har förekommit i låglänta delar de senaste åren, t.ex. i huvudstaden Bern.

Det förekommer även jordbävningar och skogsbränder i landet. De lokala myndigheterna går normalt ut med anvisningar och bestämmelser vilka bör följas. På följande websidor SRF MeteoNationella alarmcentralen och Myndighet för jordbävningar hittar du mera information.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Sverige och Schweiz är med i Schengensamarbetet och man måste medföra en giltig resehandling t.ex. ett pass eller ett nationellt ID-kort. Du kan resa till Schweiz under passets/ID-kortets hela giltighetstid.

Som EU-medborgare har man rätt att uppehålla sig i Schweiz upp till 90 dagar inom en sexmånadersperiod. Därefter behöver man ett uppehållstillstånd, detta gäller även om man tillbringar mer än 90 dagar i landet under en sexmånadersperiod. För att bosätta sig, och innan man börjar arbeta, måste man inom 14 dagar ansöka om ett uppehållstillstånd i kommunen där man ska bo. Schweiz har genom övergångsbestämmelser infört kvantitativa begränsningar för medborgare från Bulgarien, Rumänien och Kroatien.
Det finns inga särskilda vaccinationskrav.

Resa med husdjur
Information om vad du behöver göra för att ta med dig husdjur till Schweiz finns på länken Införsel av husdjur till Schweiz

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Schweiz är fullt jämförbar med den svenska.

Coronavirus (Covid-19)

Schweiz har från och med den 17 februari 2022 tagit bort alla covid-relaterade inreseregler till Schweiz.

Ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar finns på Folkhälsomyndighetens Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO) hemsidor.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet. Du kan också ladda ned information och en app om det Euroeiska sjukförsäkringskortet till din mobil. Det är viktigt att det europeiska sjukförsäkringskortet kan visas upp.
Läs mera på Försäkringskassans hemsida Försäkringskassan

Lokala lagar och sedvänjor

Det är alltid viktigt att vid besök i annat land respektera lokala lagar och sedvänjor.

Schweiz uppvisar betydande regionala skillnader, inte bara mellan de fyra språkområdena utan även mellan stad och landsbygd. Generellt är de större städerna i närheten av grannländerna mer liberala medan landsbygden i centrala Schweiz är mer konservativt präglad.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Schweiz har relativt låg kriminalitet och det är i allmänhet säkert att gå ut på natten. Som i många andra europeiska länder förekommer inbrott, väsk- och fickstölder. Särskild försiktighet bör iakttas i större folksamlingar och på allmänna kommunikationsmedel. Som ett allmänt reseråd gäller att pass, pengar och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe och att man alltid bör ha sitt bagage under uppsikt. Detta gäller även handväskor och ryggsäckar etc. vid restaurangbesök. Tänk på att svenska pass är mycket stöldbegärliga. Tänk också på att aldrig ta med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns.

Försök att använda bankomater inne på bankkontoren. När du tar ut pengar från en bankomat skall du se dig om så att ingen uppehåller sig i närheten av automaten. Ofta händer det att tjuvarna distraherar dig ett ögonblick och tar kort/pengar. Man skall också försöka se efter att ingen har försökt göra åverkan på bankomaten.

Schweiz är starkt decentraliserat och vid trångmål kommer man således i första hand i kontakt med motsvarigheten till närpolis eller polisen på kantonal nivå.

Polisen nås på kortnummer 117.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Schweiz är tidvis intensiv, särskilt på de nord-sydliga förbindelserna under rusnings- och semestertider. För att få köra på motorvägarna, vilka har en maxhastighet på 120 km/h måste man köpa en s.k. Autobahnvignette och som ska klistras upp synligt på bilens vindruta. Vignetten kan köpas vid gränsen, på bensinstationer och på posten. Blir man stoppad på motorvägen utan vignette så får man betala böter. Hastighetsbegränsningarna respekteras i allmänhet mycket väl vilket delvis kan förklaras av den stora mängden automatiska fartkameror och en aktiv trafikpolis.

Halvljus är obligatoriskt. Gränsen för rattonykterhet är 0,5 promille. Användande av mobiltelefon vid bilkörning är endast tillåtet med s.k. hands-free; ett högre bötesbelopp kan åläggas den som upptäcks använda sin mobiltelefon på annat sätt - det samma kan gälla vid ovarsamhet då föraren hanterar en gps. Barn under 150 cm eller 12 år ska sitta i bilbarnstol.  Fartkameravarnare är förbjudna att användas i Schweiz.

Resa i landet

Eftersom Schweiz ligger mitt i Europa är det lätt att nå med de flesta färdmedel. Schweiz har ett mycket väl utvecklat tågnät och tågen går i allmänhet i tid. De två största flygplatserna ligger i Zürich och Genève; en tredje relativt stor ligger i Basel/Mulhouse.

Användbara telefonnummer Polisen 117 Brandkåren 118 Ambulans 144

Nyttiga länkar Turistinfo: MySwitzerland Tågtrafik: SBB