Meny
 • Svenska

Om utlandet Schweiz

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 21 sep 2020, 12.43

Aktuella händelser

Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

UD har fattat beslut om att den 21 september häva avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.

I bedömningen till beslutet har de lättnader i restriktioner som genomförts för svenska resenärer vägts in.

Finland har ändrat landets gränsvärden för smittspridning, vilket medför att resenärer från Sverige för närvarande tillåts inresa. Vid resor till Slovakien omfattas svenska resenärer inte längre av krav på karantän och covid-19-test.

UD har den senaste tiden hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flera länder i Europa. Detta innebär inte att situationen är som vanligt igen. Lokala bestämmelser, restriktioner och krav på karantän som påverkar svenska resenärer, kan återinföras med kort framförhållning om situationen förändras.

Oavsett vart man reser vilar ett stort ansvar på den enskilde resenären. Varje resenär bör förbereda sig ordentligt inför en resa, hålla sig välinformerad om aktuella inresebestämmelser och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats.

Ta del av ambassadernas reseinformation på swedenabroad.se och i appen UD Resklar.

Dagens beslut

1. Från och med den 21 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

2. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet[1] förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 7 oktober 2020.

3. UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

[1] Estland, Irland, Lettland, Litauen, Malta och Slovenien.

Svenska resenärer utomlands uppmanas att skriva upp sig på svensklistan, läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad samt ladda ner appen UD Resklar och i applikationen slå på pushnotiser för det land man befinner sig i. 

Coronavirus (Covid-19)

 • Coronapandemin pågår fortfarande och det finns fortsatt stor osäkerhet kring resande. Flygalternativen är begränsade, många länder har regler för inresor, karantänsbestämmelser och andra reserestriktioner och regler kan även ändras med kort framförhållning.
 • Det är nu extra viktigt att som resenär vara påläst innan man reser om bl.a. vilka inreseregler som gäller i landet man tänker resa till. Många länder har stängt sina gränser för resenärer från bland annat Sverige eller kräver till exempel intyg på negativa coronatest vid inresa och har tvingande karantän.
 • Resenärer bör vara medvetna om att längre förseningar kan uppstå under resan och bör i förväg se till att ha tillgång till extra medel för att kunna klara oförutsedda utgifter under förseningen till exempel kostnader för karantänstid, visum som löper ut vilket kan leda till böter eller för flera returresor p.g.a. inställda flyg.
 • Resenärer bör ha en försäkring anpassad till den resa de planerar. Det är i nuläget extra viktigt att undersöka villkoren för sin försäkring i rådande situation och hur försäkringen kan förlängas under resan om längre förseningar skulle uppstå.
 • Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.
 • UD eller ambassaden ansvarar inte för andra länders inreseregler/karantänsbestämmelser etc och att regler kan ändras med kort framförhållning.


Aktuell situation i Schweiz

I Schweiz kan man vända sig till Federal Office of Public Health om man har frågor om viruset och aktuell situation i Schweiz.

Beslutet om extraordinärt läge upphörde den 19 juni och nu gäller särskilt läge (2/3). Schweiz har öppnat sina landsgränser mot alla Schengenländer inklusive Sverige, notera dock:

 • Masker måste från och med 15 augusti också användas på flygplan. Det gäller samtliga linjeflyg och charterflyg som landar och startar i Schweiz.
 • 1000-gränsen tas bort: Förbundsrådet tillåter större evenemang igen från början av oktober. Strikta skyddsåtgärder gäller och det krävs ett tillstånd från kantonen.
 • Regler om avstånd (1,5 meter) och god hygien gäller fortsatt.
 • Det råder inte längre krav på att alla gäster måste sitta i restauranger och barer, disco och restauranger behöver inte längre stänga senast vid midnatt.
 • Krav på munskydd när du åker kollektivt.
 • En del kantoner har infört krav på munskydd i butiker.

För mer information: Recommendations for travellers

Ytterligare information om covid-19 finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Lavinfara
För närvarande råder det lavinfara i ett flertal kantoner. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter och turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden.

På följande webbsida Lavinrapport Schweiz hittar du information om den aktuella situationen i Schweiz.

Allmänna säkerhetsläget

Schweiz är generellt ett tryggt och säkert resmål. Riskerna för terrorhandlingar i Schweiz kan inte uteslutas. Du bör vara uppmärksam och följa lokala myndigheters råd.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbtUtrikesdepartementet uppmanar svenska resenärer i Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Resenärer bör också hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För mer information om terrorism och turism hänvisar vi till Utrikesdepartementets hemsida för mer information.

Naturförhållanden och katastrofer

Befinner du dig i Schweiz för att åka skidor bör du vara medveten om att det finns risk för laviner i Alperna. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden.
Lavinfaran mäts på en stigande femgradig skala.

På följande websida Lavinfara i Schweiz hittar du information om den aktuella situationen i Schweiz.

Plötsliga svängningar i väder och temperatur kan förekomma, även översvämningar har förekommit i låglänta delar de senaste åren, t.ex. i huvudstaden Bern.

Det förekommer även jordbävningar och skogsbränder i landet. De lokala myndigheterna går normalt ut med anvisningar och bestämmelser vilka bör följas. På följande websidor SRF MeteoNationella alarmcentralen och Myndighet för jordbävningar hittar du mera information.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Sverige och Schweiz är med i Schengensamarbetet och man måste medföra en giltig resehandling t.ex. ett pass eller ett nationellt ID-kort. Du kan resa till Schweiz under passets/ID-kortets hela giltighetstid.

Som EU-medborgare har man rätt att uppehålla sig i Schweiz upp till 90 dagar inom en sexmånadersperiod. Därefter behöver man ett uppehållstillstånd, detta gäller även om man tillbringar mer än 90 dagar i landet under en sexmånadersperiod. För att bosätta sig, och innan man börjar arbeta, måste man inom 14 dagar ansöka om ett uppehållstillstånd i kommunen där man ska bo. Schweiz har genom övergångsbestämmelser infört kvantitativa begränsningar för medborgare från Bulgarien, Rumänien och Kroatien.
Det finns inga särskilda vaccinationskrav.

Resa med husdjur
Information om vad du behöver göra för att ta med dig husdjur till Schweiz finns på länken Införsel av husdjur till Schweiz

Hälso- och sjukvård


Coronavirus (Covid-19)

Se ovanför

Ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar finns på Folkhälsomyndighetens Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO) hemsidor.

Sjukvården i Schweiz är fullt jämförbar med den svenska.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet. Du kan också ladda ned information och en app om det Euroeiska sjukförsäkringskortet till din mobil. Det är viktigt att det europeiska sjukförsäkringskortet kan visas upp.
Läs mera på Försäkringskassans hemsida Försäkringskassan

Lokala lagar och sedvänjor

Det är alltid viktigt att vid besök i annat land respektera lokala lagar och sedvänjor.

Schweiz uppvisar betydande regionala skillnader, inte bara mellan de fyra språkområdena utan även mellan stad och landsbygd. Generellt är de större städerna i närheten av grannländerna mer liberala medan landsbygden i centrala Schweiz är mer konservativt präglad.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Schweiz har relativt låg kriminalitet och det är i allmänhet säkert att gå ut på natten. Som i många andra europeiska länder förekommer inbrott, väsk- och fickstölder. Särskild försiktighet bör iakttas i större folksamlingar och på allmänna kommunikationsmedel. Som ett allmänt reseråd gäller att pass, pengar och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe och att man alltid bör ha sitt bagage under uppsikt. Detta gäller även handväskor och ryggsäckar etc. vid restaurangbesök. Tänk på att svenska pass är mycket stöldbegärliga. Tänk också på att aldrig ta med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns.

Försök att använda bankomater inne på bankkontoren. När du tar ut pengar från en bankomat skall du se dig om så att ingen uppehåller sig i närheten av automaten. Ofta händer det att tjuvarna distraherar dig ett ögonblick och tar kort/pengar. Man skall också försöka se efter att ingen har försökt göra åverkan på bankomaten.

Schweiz är starkt decentraliserat och vid trångmål kommer man således i första hand i kontakt med motsvarigheten till närpolis eller polisen på kantonal nivå.

Polisen nås på kortnummer 117.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Schweiz är tidvis intensiv, särskilt på de nord-sydliga förbindelserna under rusnings- och semestertider. För att få köra på motorvägarna, vilka har en maxhastighet på 120 km/h måste man köpa en s.k. Autobahnvignette och som ska klistras upp synligt på bilens vindruta. Vignetten kan köpas vid gränsen, på bensinstationer och på posten. Blir man stoppad på motorvägen utan vignette så får man betala böter. Hastighetsbegränsningarna respekteras i allmänhet mycket väl vilket delvis kan förklaras av den stora mängden automatiska fartkameror och en aktiv trafikpolis.

Halvljus är obligatoriskt. Gränsen för rattonykterhet är 0,5 promille. Användande av mobiltelefon vid bilkörning är endast tillåtet med s.k. hands-free; ett högre bötesbelopp kan åläggas den som upptäcks använda sin mobiltelefon på annat sätt - det samma kan gälla vid ovarsamhet då föraren hanterar en gps. Barn under 150 cm eller 12 år ska sitta i bilbarnstol.  Fartkameravarnare är förbjudna att användas i Schweiz.

Resa i landet

Eftersom Schweiz ligger mitt i Europa är det lätt att nå med de flesta färdmedel. Schweiz har ett mycket väl utvecklat tågnät och tågen går i allmänhet i tid. De två största flygplatserna ligger i Zürich och Genève; en tredje relativt stor ligger i Basel/Mulhouse.

Användbara telefonnummer Polisen 117 Brandkåren 118 Ambulans 144

Nyttiga länkar Turistinfo: MySwitzerland Tågtrafik: SBB