Meny
  • Svenska

Om utlandet Schweiz

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 18 maj 2020, 14.40

Aktuella händelser

Utlandsresor - förlängd avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Mer information om avrådan finns här.

Coronavirus (Covid-19)
Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Aktuell situation i Schweiz

Aktuella frågor och svar om Covid-19 i Schweiz

I Schweiz har det även konstaterats flera positiva fall av coronaviruset och även avlidna.  I Schweiz kan man vända sig till Federal Office of Public Health om man har frågor om viruset och aktuell situation i Schweiz.

Regeringen har beslutat om extraordinärt läge och följande nya åtgärder för Schweiz.

  • Schweiz justitieminister meddelade den 13 maj att Schweiz, Tyskland, Österrike och Frankrike öppnar sina landsgränser gentemot varandra den 15 juni förutsatt att den positiva utvecklingen fortsätter. Gränsen mot Italien förblir stängd.
  • Men fram till den 15 juni gäller fortfarande förstärkt gränskontroll mot alla Schengenländer, inklusive Sverige, Frankrike, Tyskland samt Österrike, sedan tidigare även mot Italien. Inresa till Schweiz är endast tillåtet för schweiziska medborgare, och personer med arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Dessutom tillåts transit- och varutransporter eller vid nödläge.
  • 27 april - medicinska mottagningar som hanterar icke-brådskande fall ska kunna ha mottagning som vanligt igen, frisörer och andra förbokade möten ska kunna öppna sin verksamhet igen. Detta urval baseras på spårningsmöjlighet (förbokade möten), att det inte orsakar stora folksamlingar och svarar mot ett stort behov.
  • 11 maj - grundskolorna öppnar efter två månader distansstudier samt all affärsverksamhet och restauranger.
  • 1 juni - Spontana folksamlingar är tillåtna med upp till 30 personer.
  • 6 juni - folksamlingar upp till 300 personer tillåts (teater, konserter, större fester etc). Turismen möjliggörs genom att baden, berbanorna och campingplatserna får öppna. Förbudet mot folksamlingar över 1 000 personer gäller till den 31 augusti.

Mer information om smittspridning och hälsoråd Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.
Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa här.

Aktuella utbrott - CoronavirusFrågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Lavinfara
För närvarande råder det lavinfara i ett flertal kantoner. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter och turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden.

På följande webbsida Lavinrapport Schweiz hittar du information om den aktuella situationen i Schweiz.

Allmänna säkerhetsläget

Schweiz är generellt ett tryggt och säkert resmål. Riskerna för terrorhandlingar i Schweiz kan inte uteslutas. Du bör vara uppmärksam och följa lokala myndigheters råd.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbtUtrikesdepartementet uppmanar svenska resenärer i Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Resenärer bör också hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För mer information om terrorism och turism hänvisar vi till Utrikesdepartementets hemsida för mer information.

Naturförhållanden och katastrofer

Befinner du dig i Schweiz för att åka skidor bör du vara medveten om att det finns risk för laviner i Alperna. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden.
Lavinfaran mäts på en stigande femgradig skala.

På följande websida Lavinfara i Schweiz hittar du information om den aktuella situationen i Schweiz.

Plötsliga svängningar i väder och temperatur kan förekomma, även översvämningar har förekommit i låglänta delar de senaste åren, t.ex. i huvudstaden Bern.

Det förekommer även jordbävningar och skogsbränder i landet. De lokala myndigheterna går normalt ut med anvisningar och bestämmelser vilka bör följas. På följande websidor SRF MeteoNationella alarmcentralen och Myndighet för jordbävningar hittar du mera information.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Sverige och Schweiz är med i Schengensamarbetet och man måste medföra en giltig resehandling t.ex. ett pass eller ett nationellt ID-kort. Du kan resa till Schweiz under passets/ID-kortets hela giltighetstid.

Som EU-medborgare har man rätt att uppehålla sig i Schweiz upp till 90 dagar inom en sexmånadersperiod. Därefter behöver man ett uppehållstillstånd, detta gäller även om man tillbringar mer än 90 dagar i landet under en sexmånadersperiod. För att bosätta sig, och innan man börjar arbeta, måste man inom 14 dagar ansöka om ett uppehållstillstånd i kommunen där man ska bo. Schweiz har genom övergångsbestämmelser infört kvantitativa begränsningar för medborgare från Bulgarien, Rumänien och Kroatien.
Det finns inga särskilda vaccinationskrav.

Resa med husdjur
Information om vad du behöver göra för att ta med dig husdjur till Schweiz finns på länken Införsel av husdjur till Schweiz

Hälso- och sjukvård


Coronavirus (Covid-19)
Det pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus (Covid-19) med ursprung i Wuhan i Hubei-provinsen, centrala Kina. Majoriteten av de bekräftade fallen har konstaterats där men smittan har också spridits till flera andra länder, inklusive Schweiz. Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Schweiz att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att anmäla sig till Svensklistan via hemsidan eller appen UD Resklar.

Ambassaden följer utvecklingen och uppmanar svenska medborgare som nyligen befunnit sig i riskzoner i Kina och uppvisar symtom för viruset att kontakta ansvarigt sjukhus i området. I Schweiz kan man vända sig till Federal Office of Public Health om man har frågor om viruset.

Allmänheten kan ringa +41 58 463 00 00

Ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar finns på Folkhälsomyndighetens Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO) hemsidor.

Sjukvården i Schweiz är fullt jämförbar med den svenska.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet. Du kan också ladda ned information och en app om det Euroeiska sjukförsäkringskortet till din mobil. Det är viktigt att det europeiska sjukförsäkringskortet kan visas upp.
Läs mera på Försäkringskassans hemsida Försäkringskassan

Lokala lagar och sedvänjor

Det är alltid viktigt att vid besök i annat land respektera lokala lagar och sedvänjor.

Schweiz uppvisar betydande regionala skillnader, inte bara mellan de fyra språkområdena utan även mellan stad och landsbygd. Generellt är de större städerna i närheten av grannländerna mer liberala medan landsbygden i centrala Schweiz är mer konservativt präglad.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Schweiz har relativt låg kriminalitet och det är i allmänhet säkert att gå ut på natten. Som i många andra europeiska länder förekommer inbrott, väsk- och fickstölder. Särskild försiktighet bör iakttas i större folksamlingar och på allmänna kommunikationsmedel. Som ett allmänt reseråd gäller att pass, pengar och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe och att man alltid bör ha sitt bagage under uppsikt. Detta gäller även handväskor och ryggsäckar etc. vid restaurangbesök. Tänk på att svenska pass är mycket stöldbegärliga. Tänk också på att aldrig ta med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns.

Försök att använda bankomater inne på bankkontoren. När du tar ut pengar från en bankomat skall du se dig om så att ingen uppehåller sig i närheten av automaten. Ofta händer det att tjuvarna distraherar dig ett ögonblick och tar kort/pengar. Man skall också försöka se efter att ingen har försökt göra åverkan på bankomaten.

Schweiz är starkt decentraliserat och vid trångmål kommer man således i första hand i kontakt med motsvarigheten till närpolis eller polisen på kantonal nivå.

Polisen nås på kortnummer 117.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Schweiz är tidvis intensiv, särskilt på de nord-sydliga förbindelserna under rusnings- och semestertider. För att få köra på motorvägarna, vilka har en maxhastighet på 120 km/h måste man köpa en s.k. Autobahnvignette och som ska klistras upp synligt på bilens vindruta. Vignetten kan köpas vid gränsen, på bensinstationer och på posten. Blir man stoppad på motorvägen utan vignette så får man betala böter. Hastighetsbegränsningarna respekteras i allmänhet mycket väl vilket delvis kan förklaras av den stora mängden automatiska fartkameror och en aktiv trafikpolis.

Halvljus är obligatoriskt. Gränsen för rattonykterhet är 0,5 promille. Användande av mobiltelefon vid bilkörning är endast tillåtet med s.k. hands-free; ett högre bötesbelopp kan åläggas den som upptäcks använda sin mobiltelefon på annat sätt - det samma kan gälla vid ovarsamhet då föraren hanterar en gps. Barn under 150 cm eller 12 år ska sitta i bilbarnstol.  Fartkameravarnare är förbjudna att användas i Schweiz.

Resa i landet

Eftersom Schweiz ligger mitt i Europa är det lätt att nå med de flesta färdmedel. Schweiz har ett mycket väl utvecklat tågnät och tågen går i allmänhet i tid. De två största flygplatserna ligger i Zürich och Genève; en tredje relativt stor ligger i Basel/Mulhouse.

Användbara telefonnummer Polisen 117 Brandkåren 118 Ambulans 144

Nyttiga länkar Turistinfo: MySwitzerland Tågtrafik: SBB