Meny
 • Svenska

Om utlandet Schweiz

Aktuella händelser

Aktuell situation i Schweiz
I Schweiz kan man vända sig till Federal Office of Public Health om man har frågor om viruset och aktuell situation i Schweiz.

Beslutet om extraordinärt läge upphörde den 19 juni och nu gäller särskilt läge (2/3). Kontakta vid behov schweiziska myndigheter gällande inrese- och transitregler till Schweiz.

Från och med den 19 oktober beslutade förbundsrådet om följande skyddsåtgärder att gälla i hela Schweiz;

 • Obligatoriskt att bära skyddsmask i allmänna rum som tex vid tågstationer, hållplatser, flygplats, affärer, posten, resebyråer, banker, museer, bibliotek, restautanger, barer, clubbar, finessklubbar, biografer, teater, konsertlokaler, sjukhus, läkarmottagning, kyrkor och allmänna myndigheter. Tidigare gäller även maskplikt i flygplan. Det gäller samtliga linjeflyg och charterflyg som landar och startar i Schweiz. Man måste även sedan tidigare använda skyddsmask när man åker kollektivt som i tåg, bussar och båtar.
 • Förbjudet med spontana samlingar med mer än 15 personer på offentliga platser, gångvägar och i parker.
 • På restauranger, barer, klubbar och danslokaler får man endast äta och dricka sittandes, gäller både ute som inne.
 • 1000-gränsen tas bort: Förbundsrådet tillåter större evenemang igen från början av oktober. Strikta skyddsåtgärder gäller och det krävs ett tillstånd från kantonen.
 • Regler om avstånd (1,5 meter) och god hygien gäller fortsatt.

För mer information: Recommendations for travellers

Ytterligare information om covid-19 finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Svenska resenärer utomlands uppmanas att skriva upp sig på svensklistan, läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad samt ladda ner appen UD Resklar och i applikationen slå på pushnotiser för det land man befinner sig i. 

Coronavirus (Covid-19)

 • Coronapandemin pågår fortfarande och det finns fortsatt stor osäkerhet kring resande. Flygalternativen är begränsade, många länder har regler för inresor, karantänsbestämmelser och andra reserestriktioner och regler kan även ändras med kort framförhållning.
 • Det är nu extra viktigt att som resenär vara påläst innan man reser om bl.a. vilka inreseregler som gäller i landet man tänker resa till. Många länder har stängt sina gränser för resenärer från bland annat Sverige eller kräver till exempel intyg på negativa coronatest vid inresa och har tvingande karantän.
 • Resenärer bör vara medvetna om att längre förseningar kan uppstå under resan och bör i förväg se till att ha tillgång till extra medel för att kunna klara oförutsedda utgifter under förseningen till exempel kostnader för karantänstid, visum som löper ut vilket kan leda till böter eller för flera returresor p.g.a. inställda flyg.
 • Resenärer bör ha en försäkring anpassad till den resa de planerar. Det är i nuläget extra viktigt att undersöka villkoren för sin försäkring i rådande situation och hur försäkringen kan förlängas under resan om längre förseningar skulle uppstå.
 • Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.
 • UD eller ambassaden ansvarar inte för andra länders inreseregler/karantänsbestämmelser etc och att regler kan ändras med kort framförhållning.

Lavinfara
För närvarande råder det lavinfara i ett flertal kantoner. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter och turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden.

På följande webbsida Lavinrapport Schweiz hittar du information om den aktuella situationen i Schweiz.

Senast uppdaterad 19 okt 2020, 11.25
Ambassadens reseinformation