Meny
  • Svenska

Om utlandet Schweiz

Aktuella händelser

För närvarande råder det lavinfara i ett flertal kantoner. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter och turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden.

På följande webbsida Lavinrapport Schweiz hittar du information om den aktuella situationen i Schweiz.

Senast uppdaterad 14 feb 2020, 09.16
Ambassadens reseinformation