Meny
  • Svenska

Om utlandet Schweiz

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor - förlängd avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Mer information om avrådan finns här.

Coronavirus (Covid-19)
Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Aktuell situation i Schweiz

Aktuella frågor och svar om Covid-19 i Schweiz

I Schweiz har det även konstaterats flera positiva fall av coronaviruset och även avlidna.  I Schweiz kan man vända sig till Federal Office of Public Health om man har frågor om viruset och aktuell situation i Schweiz.

Regeringen har beslutat om extraordinärt läge och följande nya åtgärder för Schweiz.

  • Schweiz justitieminister meddelade den 13 maj att Schweiz, Tyskland, Österrike och Frankrike öppnar sina landsgränser gentemot varandra den 15 juni förutsatt att den positiva utvecklingen fortsätter. Gränsen mot Italien förblir stängd.
  • Men fram till den 15 juni gäller fortfarande förstärkt gränskontroll mot alla Schengenländer, inklusive Sverige, Frankrike, Tyskland samt Österrike, sedan tidigare även mot Italien. Inresa till Schweiz är endast tillåtet för schweiziska medborgare, och personer med arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Dessutom tillåts transit- och varutransporter eller vid nödläge.
  • 27 april - medicinska mottagningar som hanterar icke-brådskande fall ska kunna ha mottagning som vanligt igen, frisörer och andra förbokade möten ska kunna öppna sin verksamhet igen. Detta urval baseras på spårningsmöjlighet (förbokade möten), att det inte orsakar stora folksamlingar och svarar mot ett stort behov.
  • 11 maj - grundskolorna öppnar efter två månader distansstudier samt all affärsverksamhet och restauranger.
  • 1 juni - Spontana folksamlingar är tillåtna med upp till 30 personer.
  • 6 juni - folksamlingar upp till 300 personer tillåts (teater, konserter, större fester etc). Turismen möjliggörs genom att baden, berbanorna och campingplatserna får öppna. Förbudet mot folksamlingar över 1 000 personer gäller till den 31 augusti.

Mer information om smittspridning och hälsoråd Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.
Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa här.

Aktuella utbrott - CoronavirusFrågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Lavinfara
För närvarande råder det lavinfara i ett flertal kantoner. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter och turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden.

På följande webbsida Lavinrapport Schweiz hittar du information om den aktuella situationen i Schweiz.

Senast uppdaterad 18 maj 2020, 14.40
Ambassadens reseinformation