Meny
  • Svenska

Om utlandet Schweiz

Aktuella händelser

För närvarande råder det lavinfara i ett flertal kantoner. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter och turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden.

På följande webbsida Lavinfara i Schweiz hittar du information om den aktuella situationen i Schweiz.

Senast uppdaterad 13 nov 2019, 09.18
Ambassadens reseinformation